TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (5 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอบรมหลักสูตร Hands-on Workshop on Digital Forensics (5 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร (5 มิ.ย. 2557)
กบข. เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อฝึกอบรมอาชีพ จ.สงขลา หมดเขต 5 มิ.ย.2557 (4 มิ.ย. 2557)
เทศบาลนครสงขลา ประกาศรับสมัครคณะกรรมชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (4 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครนักโภชนาการ จำนวน 2 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557 รอบ 2 (2 มิ.ย. 2557)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (29 พ.ค. 2557)
โรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (28 พ.ค. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเภสัชกร จำนวน 2 อัตรา (26 พ.ค. 2557)
นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23 (26 พ.ค. 2557)
กรมการจัดหางานรับสมัครคนหางานไปทำงานประเทศมาเลเซีย (23 พ.ค. 2557)
พลังงานจ.สุรินทร์ รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (22 พ.ค. 2557)
พลังงานจ.สุรินทร์ รับสมัครคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (22 พ.ค. 2557)
กองกฎหมายและระเบียบ กรมประชาสัมพันธ์มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา (21 พ.ค. 2557)
รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (21 พ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode