TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
จ.กาฬสินธุ์เชิญชวนเสนอรายชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี (20 ต.ค. 2557)
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17 ต.ค. 2557)
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 24 ตุลาคมนี้ (17 ต.ค. 2557)
รับสมัครอาจารย์ชาวต่างชาติ จำนวน 2 อัตรา (14 ต.ค. 2557)
กศน.ต.บางนาค จ.นราธิวาส เปิดรับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม นี้ (14 ต.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครงานจ้างเหมาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ (10 ต.ค. 2557)
สำนักข่าว ส่วนผลิตข่าวและรายการ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา บรรณาธิการสื่อแนวใหม่ 2 อัตรา ผู้ช่วยบรรณาธิการสื่อแนวใหม่ 1 อัตรา (9 ต.ค. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (8 ต.ค. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (7 ต.ค. 2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตททัศนศึกษา (1 ต.ค. 2557)
ม.ราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัคร “D.J. หน้าใหม่ 105.75 MHz.” สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาฯ (1 ต.ค. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (23 ก.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (23 ก.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (23 ก.ย. 2557)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ AIBD (23 ก.ย. 2557)
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา (22 ก.ย. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (18 ก.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (18 ก.ย. 2557)
ประกาศรับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (18 ก.ย. 2557)
ขอเชิญชวนสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนใน อชก. จังหวัดนนทบุรี (15 ก.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode