TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ AIBD (23 ก.ย. 2557)
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรจ้างเหมาภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 10 อัตรา (22 ก.ย. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (18 ก.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (18 ก.ย. 2557)
ประกาศรับสมัครงานคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (18 ก.ย. 2557)
ขอเชิญชวนสมัครเป็นผู้แทนเกษตรกรหรือผู้ยากจนใน อชก. จังหวัดนนทบุรี (15 ก.ย. 2557)
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 อุบลราชธานี รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรม หลักสูตร ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ประจำปี 2557 (15 ก.ย. 2557)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา (10 ก.ย. 2557)
รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ (3 ก.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (3 ก.ย. 2557)
โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา ประกาศรับสมัครนักเรียนพิการ ที่มีอายุระหว่าง 17-35 ปี เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ 2 ปี โดยมีเสียค่าใช้จ่าย จบแล้วมีงานทำ (1 ก.ย. 2557)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับด่วนผู้บริหาร อาจารย์ประจำ (26 ส.ค. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (19 ส.ค. 2557)
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย รับสมัครงาน (19 ส.ค. 2557)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี รับผู้สนใจเข้าฝึกอาชีพ สาขา “ช่างสีรถยนต์ระดับ 1 และช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ระดับ 1 (8 ส.ค. 2557)
“นำไกรสากลก่อสร้าง”รับสมัครเพื่อนร่วมงานจำนวนมาก (6 ส.ค. 2557)
ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) ประสงค์จะรับสมัครบริษัทประเมิณมูลค่าทรัพย์สิน เพื่อคัดเลือกเพื่อเข้ารับงานสำรวจและประเมิณราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ (4 ส.ค. 2557)
สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นราธิวาส เปิดรับสมัครผู้มีรายได้น้อยและยากจนเข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ “นักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 81” (1 ส.ค. 2557)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร (30 ก.ค. 2557)
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม รับด่วนผู้บริหาร อาจารย์ประจำ (28 ก.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode