TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18 มิ.ย. 2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักทรัพยากรบุคคล (17 มิ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร กรมประชาสัมพันธ์ (13 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คณะ (12 มิ.ย. 2557)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12 มิ.ย. 2557)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (11 มิ.ย. 2557)
อ่าน 259 ครั้ง
ทปอ.เปิดรับสมัคร แอดมิชชั่นส์ (admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 รับนักศึกษาได้กว่า 1.1 แสนคน (10 มิ.ย. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกลูดจ้างชั่วครา ตำแหน่งนิติกร (10 มิ.ย. 2557)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (10 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครผู้จัดการร้านอาหารสวัสดิการ (10 มิ.ย. 2557)
นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 23 (8 มิ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 เปิดรับสมัครเด็กพิการเพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม (8 มิ.ย. 2557)
ม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น (6 มิ.ย. 2557)
ม.ธรรมศาสตร์รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม (5 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครอบรมหลักสูตร Hands-on Workshop on Digital Forensics (5 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร (5 มิ.ย. 2557)
กบข. เปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อฝึกอบรมอาชีพ จ.สงขลา หมดเขต 5 มิ.ย.2557 (4 มิ.ย. 2557)
เทศบาลนครสงขลา ประกาศรับสมัครคณะกรรมชุมชนแทนตำแหน่งที่ว่าง (4 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (2 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode