TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
เทศบาลนครตรัง เปิดรับสมัครเยาวชนร่วมโครงการมัคคุเทศก์น้อย ประจำปี 2557 (15 ก.ค. 2557)
สำนักงานจัดหางานจ.นราธิวาส เปิดรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ตำแหน่งพนักงานนวด จำนวน 5 อัตรา (15 ก.ค. 2557)
สปข.6 รับสมัครพนักงานทำความสะอาด 2 อัตรา (15 ก.ค. 2557)
อบจ.ชัยภูมิ รับสมัครสอบครูผู้ช่วย 106 อัตรา 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557 (10 ก.ค. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (10 ก.ค. 2557)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัทมพันธ์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (4 ก.ค. 2557)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ (วิชาการ) (2 ก.ค. 2557)
กองคลัง กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าห้าที่บริหารงานทั่วไป (26 มิ.ย. 2557)
ขอเชิญร่วมงาน “คนพบงานและอาชีพ จังหวัดนนทบุรี” (24 มิ.ย. 2557)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (23 มิ.ย. 2557)
สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ภายใน 4 ก.ค.นี้ (20 มิ.ย. 2557)
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18 มิ.ย. 2557)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นักทรัพยากรบุคคล (17 มิ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร กรมประชาสัมพันธ์ (13 มิ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 8 คณะ (12 มิ.ย. 2557)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12 มิ.ย. 2557)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (11 มิ.ย. 2557)
อ่าน 267 ครั้ง
ทปอ.เปิดรับสมัคร แอดมิชชั่นส์ (admissions) ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2557 รับนักศึกษาได้กว่า 1.1 แสนคน (10 มิ.ย. 2557)
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ คัดเลือกลูดจ้างชั่วครา ตำแหน่งนิติกร (10 มิ.ย. 2557)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขยายเวลาเปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (10 มิ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode