กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
เกษตรฯ มอบหมายฝนหลวงฯ ปรับแผนเพิ่มเป้าหมายการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคองเป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร รองรับการใช้น้ำในฤดูแล้งอย่างเต็มที่ (05/10/2017)
กษ. สั่งการฝนหลวงฯ เร่งเติมน้ำในเขื่อนลำตะคองเพิ่ม หวั่นน้ำไม่พอต่อการเพาะปลูกฤดูแล้ง (21/09/2017)
รายการเดินหน้าประเทศไทย : เดินหน้าเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดินไว้ใช้ฤดูแล้ง (08/09/2017)
จังหวัดนครสวรรค์วางแผนสร้างระบบทางน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนพร้อมกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง (06/09/2017)
ฝนหลวงฯ เตรียมรับมือฤดูแล้ง ปฏิบัติงานตามความต้องการน้ำให้เขื่อนสำคัญ 10 เขื่อน และหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง (30/08/2017)
ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี นำหน่วยงานลงพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง รับฟังความเดือดร้อนและเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วม ภัยแล้ง (24/08/2017)
เทศบาลตำบลหนองมะโมง จ.ชัยนาท เดินหน้าธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและเก็บน้ำไว้ใต้ดินเพื่อใช้ในฤดูแล้ง (24/08/2017)
คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการกำหนดพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างเป็นระบบในพื้นที่ภาคอีสาน 8 พื้นที่ ครอบคลุมทั้งหมด 18 จังหวัด (22/08/2017)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังาน เยือนโคราช เตรียมร่วมประชุมครม.สัญจร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจร และการใช้ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (21/08/2017)
หน่วยทหาร จ.อุดรธานี ร่วม อปท. สร้างฝายมีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หวังเก็บกักน้ำใช้ในหน้าแล้ง สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ (17/08/2017)
กรมชลประทานคัดเลือกโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งและอุทกภัยพื้นที่เกษตรลุ่มน้ำพรมโหดและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.สระแก้ว รวม 4 โครงการ (17/08/2017)
นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งสำรวจความเสียหายเยียวยาประชาชนให้เร็วที่สุด พร้อมให้สำรวจอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศ เตรียมให้พร้อมรับมือน้ำและหน้าแล้ง (02/08/2017)
แม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยอันเกิดจากน้ำ ที่ จ.พิษณุโลก ให้ระบบชลประทานสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำ (14/07/2017)
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 นำเครือข่ายเรียนรู้การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ ก่อนไหลลงสู่ทะเล หวังนำกลับไปต่อยอดชุมชนป้องกันภัยแล้ง (13/07/2017)
เขื่อนระบายน้ำฝายวังยาง จังหวัดมหาสารคาม พร่องน้ำออกเตรียมรับน้ำฝนและปริมาณน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ ลดผลกระทบประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำชี (26/06/2017)
จ.สระบุรีรวมพลังประชารัฐ ร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ร่วมกันกำจัดผักตบชวา วัชพืช ในคูคลอง ป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง (19/06/2017)
หลายภาคส่วนร่วมสร้างฝายมีชีวิตในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อยกระดับน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และชะลอน้ำมิให้กระแสน้ำไหลหลาก ลดความรุนแรงของการกัดเซาะ (17/06/2017)
จ.ปราจีนบุรี ร่วมกับ กองทุนฮอนด้า และมูลนิธิอุทกพัฒน์ ร่วมสร้างฝายและบวชป่า (10/06/2017)
มณฑลทหารบกที่ 13 กองพันทหารปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ มอบถังเก็บน้ำขนาด 1,500 ลิตร เพื่อดำเนินการตามนโยบายโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2560 (08/06/2017)
มทบ.13 มอบถังเก็บน้ำช่วยเหลือประชาชนตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ที่อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท (08/06/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode