TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สภาพัฒน์ชวนนักเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดวาดภาพระบายสี "ประเทศไทยในฝัน"ผู้ชนะจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี / ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / 

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
กษ.ชัยนาท นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ตรวจโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (31/05/2016)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศยุติสถานการณ์ภัยแล้งแล้ว 1 อำเภอ จากที่ประกาศไว้ 12 อำเภอ (31/05/2016)
ชาวสุพรรณบุรี ร่วมขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน หวังกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน (31/05/2016)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต 8 ลงพื้นที่ตรวจราชการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งที่จังหวัดปัตตานี (30/05/2016)
จังหวัดศรีสะเกษ มอบถังเก็บน้ำดื่ม ขนาด 2,000 ลิตร เพื่อเตรียมเก็บน้ำฝนไว้ใช้กับหมู่บ้านที่เคยประสบภัยแล้ง (28/05/2016)
จังหวัดตรัง สำรวจพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร (28/05/2016)
จังหวัดสุรินทร์ ประกาศพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 5 อำเภอ 42 ตำบล 353 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 41,730 ครัวเรือน (27/05/2016)
ธ.ก.ส.ลำปาง มอบถังบรรจุน้ำดื่ม ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 14 ถัง ให้แก่ชุมชนตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ (24/05/2016)
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง ติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 โครงการผลิตเครื่องมือประมงและสร้างงานชุมชน (21/05/2016)
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 นำเครื่องจักรกลขยายความจุสระน้ำบ้านหนองแฟบให้เสร็จทันฤดูฝน ช่วยแก้ภัยแล้งให้ประชาชน จ.ตราด (21/05/2016)
พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก เผย โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผ่อนคลายหรือลดค่าใช้จ่ายให้เบาบางลงได้ (21/05/2016)
หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 จ.อุบลราชธานี มอบถังบรรจุน้ำให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง 7 อำเภอ (19/05/2016)
จังหวัดสุโขทัย ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เพิ่มเติมใน 6 อำเภอ (19/05/2016)
พัฒนาฝีมือแรงงาน วาง 5 แนวทาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นพัฒนาฝีมือตามความต้องการ เพื่อต่อยอดการประกอบอาชีพ (19/05/2016)
ธ.ก.ส.ชัยนาท ส่งมอบถังบรรจุน้ำอุปโภคบริโภคที่อำเภอเนินขาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (18/05/2016)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี (18/05/2016)
จังหวัดลำปางประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ 19 ตำบล 117 หมู่บ้าน (18/05/2016)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่อำเภอเขื่องใน จ.อุบลราชธานี (18/05/2016)
จังหวัดอุทัยธานี กองทัพบก ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย ฝ่ายปกครอง และธ.ก.ส. จับมือกันให้การช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจช่วยภัยแล้ง” (18/05/2016)
จังหวัดลำปางประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ในพื้นที่ 3 อำเภอ 19 ตำบล 117 หมู่บ้าน (18/05/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode