TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบหมายประชาสัมพันธ์จังหวัด สนับสนุนการทำงานแก้ปัญหาภัยแล้งของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการเร่งด่วน (9 ต.ค. 2558)
จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมชี้แจงสถานการณ์ และแนวโน้มวิกฤตปัญหาภัยแล้งปี 2558/59 (9 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง (9 ต.ค. 2558)
จ.อุดรธานีร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวโน้มภัยแล้ง (8 ต.ค. 2558)
จ.อำนาจเจริญ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้ง (8 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กำชับทุกส่วนราชการดูแลแก้ปัญหาภัยแล้ง พร้อมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ทำความเข้าใจ พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนทุกอำเภอตั้งแต่วันพรุ่งนี้ – สิ้นเดือนนี้ (8 ต.ค. 2558)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานสร้างการรับรู้ตามมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งแก่เกษตรกร (8 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าฯชัยนาท เตรียมทำแผนบริหารจัดการน้ำ หวั่นขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคช่วงฤดูแล้ง (8 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ สุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำ พร้อมวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งในปีถัดไป (7 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำ พร้อมวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขแก้ปัญหาภัยแล้งในปีถัดไป (7 ต.ค. 2558)
ครม.เห็นชอบให้ดำเนินการมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมออกสำรวจความสมัครใจของเกษตรกรในการปลูกพืชหน้าแล้งให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและต้นทุน (6 ต.ค. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำเร่งพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติแก้ปัญหาภัยแล้ง (6 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ ยโสธร เร่งสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับภาวะภัยแล้ง (6 ต.ค. 2558)
น้ำในเขื่อนส่วนใหญ่ยังไม่เพียงพอต่อการทำนาปรัง เร่งส่งเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำและสร้างความเข้าใจ (6 ต.ค. 2558)
นาข้าวในพื้นที่ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนหลาย 100 ไร่ ได้รับผลกระทบเนื่องจากภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง เกษตรกรเกรงหากไม่เติมน้ำลงไปในช่วงนี้จะทำให้ข้าวออกรวงไม่สมบูรณ์มีเมล็ดลีบ (6 ต.ค. 2558)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายของนาข้าว ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู พร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้น้ำที่กักเก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (6 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ออกสำรวจเส้นทางน้ำแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ (6 ต.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ ยโสธร เร่งสอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับภาวะภัยแล้ง (6 ต.ค. 2558)
จังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเกษตรกรปีนี้น้ำน้อยงดปลูกข้าวนาปีและนาปรัง (6 ต.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาน้ำแล้งอย่างเต็มที่ (5 ต.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode