TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ภูมิพลังแผ่นดิน กับบทเพลงแห่งความรักและเทิดทูนสถาบัน บรรเลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.58 เวลา 16.00-18.00น. ณ ห้องแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / ขอความร่วมมือประดับธงพระนามาภิไธย “มวก” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 / สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ อบรมหลักสูตร "การผลิตสารคดีทางโทรทัศน์แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 4 ก.ย.58 ติดต่อสอบถามที่ 08 1346 0510 , 09 4559 5029 และ 08 0148 3698 ในวัน และเวลาราชการ / 

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
พล.ร.9 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (29 ก.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำดื่มพระราชทาน ตามโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง ให้แก่นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ง (29 ก.ค. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดึงน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่าง บรรเทาภัยแล้งกว่า 243,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (27 ก.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบน้ำจากภาคเอกชนเพื่อนำไปไว้ประจำศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)
จังหวัดนครสวรรค์ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง สำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)
จ.อุดรธานี สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย (27 ก.ค. 2558)
แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่าง ช่วยภัยแล้งได้แล้วร้อยละ 95 (25 ก.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีระบุมีบางกลุ่มนำปัญหาเศรษฐกิจ ภัยแล้งมาสร้างความขัดแย้งในประเทศ (25 ก.ค. 2558)
ฝายมีชีวิต แก้ปัญหาน้ำท่วม หน้าแล้งมีน้ำใช้ สร้างความปรองดรองสมานฉันท์ โดยชุมชนร่วมกันบริจาคสร้างฝายแห่งแรกของจังหวัดมูลค่า 170,000 (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ที่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา (23 ก.ค. 2558)
จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (23 ก.ค. 2558)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เผย ผลการปฏิบัติการฝนหลวงมีฝนตกในหลายพื้นที่ (23 ก.ค. 2558)
ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูก หลังจากที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมา (23 ก.ค. 2558)
กองทัพบก ปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง นำร่องจังหวัดนครสวรรค์ (22 ก.ค. 2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรียกคณะทำงานลุ่มน้ำย่อยเจ้าพระยา 3 วางแผนพัฒนาพื้นที่แหล่งกักเก็บน้ำ และการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร (22 ก.ค. 2558)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยแล้งกว่า 3 พันครัวเรือน พระราชทานน้ำดื่มและน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค - บริโภค (22 ก.ค. 2558)
เกษตรจังหวัดกำแพงเพชรจัดสัมมนามอบนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (22 ก.ค. 2558)
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ประชุมสรุปสถานการณ์ผลการดำเนินงานไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2558 (22 ก.ค. 2558)
จังหวัดพะเยา โดยมูลนิธิราชประชานุเคาระห์ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานช่วยราษฎรที่เดือดร้อนจากภัยแล้ง (22 ก.ค. 2558)
จ.ราชบุรี เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง หลังสำรวจพบเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ทั้งในและนอกระบบกว่า 2,000 ราย (22 ก.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode