หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ (26 พ.ย. 2557)
อบจ.พิษณุโลก จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ปี 2557-2558 (26 พ.ย. 2557)
กระทรวงมหาดไทย เร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง เน้นวางแผนบริหารจัดการน้ำเป็นระบบเชื่อมโยงในทุกระดับและแจกจ่ายน้ำทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ (25 พ.ย. 2557)
เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์ ประกาศส่งน้ำฤดูแล้งปี 2557/2558 (24 พ.ย. 2557)
ผู้ว่าราชการจังหวัดหวั่นภัยแล้งรุนแรง สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือภัยแล้ง โดยเฉพาะน้ำอุปโภคบริโภคต้องไม่ขาด เตรียมพร้อมแจกจ่ายทันทีเมื่อมีการร้องของจากประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดสุรินทร์ กำชับทุกอำเภอ เตรียมรับมือภัยแล้ง ในช่วงนี้ (24 พ.ย. 2557)
จ.อุทัยธานีประชุมด่วนรับมือภัยแล้ง คาดปีนี้แล้งจัด เริ่มปลายเดือนธันวาคม (21 พ.ย. 2557)
ชลประทานตราด มั่นใจ เขตพื้นที่ชลประทานจังหวัดตราด สามารถรับมือปัญหาภาวะภัยแล้ง (21 พ.ย. 2557)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชัยนาท เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/58 (21 พ.ย. 2557)
กธจ.อุทัยธานี เข้าตรวจสอบการขุดลอกแควตากแดด เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง (21 พ.ย. 2557)
จังหวัดพิษณุโลก เตรียมเปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (20 พ.ย. 2557)
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2557 – 2558 (20 พ.ย. 2557)
กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดตัวโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ จ.ชัยนาท สุพรรณบุรี และพิษณุโลก 21 พ.ย.นี้ (19 พ.ย. 2557)
พ่อเมืองสี่แคว ออกมาตรการรับภัยแล้ง 58 คนนครสวรรค์ต้องไม่อดน้ำ (19 พ.ย. 2557)
จังหวัดลำพูนกำหนดพื้นที่การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมช่วยเหลือภัยแล้งแก่ราษฎร (19 พ.ย. 2557)
นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์19 พฤศจิกายน 2557 ตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด (18 พ.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ส่งเสริมเกษตรกร ทำการปลูก ถั่วเหลือง ถั่วลิสง และถั่วเขียว ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในฤดูแล้ง (18 พ.ย. 2557)
จ.ตราด บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมพร้อมรับภัยแล้งปี 2558 (13 พ.ย. 2557)
สถานการณ์น้ำของจังหวัดชลบุรี มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการในการใช้น้ำในช่วงฤดูแล้งปีนี้ (12 พ.ย. 2557)
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรงดการทำนาปีอย่างต่อเนื่อง แนะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย วางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง (11 พ.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ