หน้าหลัก >> ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
เขื่อนลำปาวประกาศเลื่อนการหยุดส่งน้ำฤดูแล้งปี 2556/2557 (18 เม.ย. 2557)
ชาวบ้านตำบลกำพี้ อ.บรบือ ร้องผู้ว่าฯขอน้ำบริโภคเนื่องจากวิกฤติภัยแล้งอย่างรุนแรง (17 เม.ย. 2557)
สถานีอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนเกษตรกรควรกักเก็บน้ำใช้ไว้อย่างประหยัด เพื่อจะได้มีน้ำใช้ตลอดช่วงฤดูแล้ง (17 เม.ย. 2557)
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 41 จังหวัด 286 อำเภอ (17 เม.ย. 2557)
นายกฯ ฯ ห่วงผู้ประสบภัยแล้ง สั่งจัดโซนนิ่งและวางมาตรการช่วยเหลือให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรง (17 เม.ย. 2557)
ชาวนาในพื้นที่ภาคกลางได้รับผลกระทบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ขายข้าวราคาตกต่ำ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือ พร้อมให้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ (15 เม.ย. 2557)
ผู้ว่าชัยนาทปล่อยคาราวานรถน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยชาวบ้านอำเภอเนินขาม (11 เม.ย. 2557)
ปภ.เตือน 32 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคตะวันออก ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน (11 เม.ย. 2557)
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 41 จังหวัด 281 อำเภอ (11 เม.ย. 2557)
นายกรัฐมนตรี กำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งใน 41 จังหวัด (11 เม.ย. 2557)
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุดรธานี เผย 3 อำเภอแล้งหนัก (10 เม.ย. 2557)
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 40 จังหวัด 269 อำเภอ (10 เม.ย. 2557)
เตือนให้ระวังอากาศร้อนชาวนครปฐม (9 เม.ย. 2557)
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด 259 อำเภอ (9 เม.ย. 2557)
สถานีอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนแม้ระยะนี้เริ่มจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณและการกระจายยังคงไม่มาก เกษตรกรควรเก็บกักน้ำไว้อย่างประหยัด (9 เม.ย. 2557)
โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอาชีพแก่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (9 เม.ย. 2557)
รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่มหาสารคาม แก้ปัญหาภัยแล้ง ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล (8 เม.ย. 2557)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มหาสารคาม ตรวจติดตามผลการแก้ปัญหาภัยแล้ง (8 เม.ย. 2557)
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 38 จังหวัด 251 อำเภอ (8 เม.ย. 2557)
จังหวัดแพร่ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำระยะเร่งด่วน พร้อมวางแผนระยะกลาง หลังจากปีนี้ ประสบปัญหาภัยแล้ง มากกว่าทุกปีที่ผ่านมา (8 เม.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป>>