TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ปรับแผนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำปราณบุรี หลังพบสถานการณ์น้ำยังอยู่ในขั้นวิกฤต (22/06/2016)
ธ.ก.ส.สงขลา มอบถังเก็บน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 66 ใบ พร้อมส่งมอบบ่อบาดาลและอุปกรณ์ รวมถึงขุดลอกเหมืองเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ (22/06/2016)
กอปภ.ก. รายงานสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลายแนวโน้มดีขึ้น เหลือเขตการให้ความช่วยเหลือ 26 จังหวัด (18/06/2016)
จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 8/2559 (17/06/2016)
จ.สุรินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการ (War Room) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (17/06/2016)
แม่ทัพภาคที่ 2 มอบโอ่งสู้ภัยแล้ง 99 ใบ เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง (14/06/2016)
ชลประทานขอความร่วมมือประชาชนประหยัดน้ำต่อไปอีกระยะแม้มีฝนตกแล้ว เนื่องจากปริมาณน้ำต้นทุนเหลือน้อย (14/06/2016)
เกษตรจังหวัดตรัง ประชุมคณะทำงานอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้งระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 โครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 (14/06/2016)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย (13/06/2016)
จ.นครพนม ปั้นโอ่งน้ำซีเมนต์ 2000 ลิตร จำนวน 5000 ใบ โครงการประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง (10/06/2016)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ทำพิธีมอบถังเก็บน้ำซีเมนต์ ให้กับชาวบ้านช่วยบรรเทาภัยแล้ง (10/06/2016)
จ.ชัยภูมิ มอบถังเก็บน้ำซิเมนต์ต้านภัยแล้ง เฉลิมพระเกียรติฯ (10/06/2016)
อบจ.สุพรรณบุรี รุกโครงการขุดลอกคลองบรรเทาภัยแล้ง (10/06/2016)
จ.กาฬสินธุ์ เร่งขุดลอกแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง (10/06/2016)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรีจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร (09/06/2016)
ธ.ก.ส.ตาก มอบถังเก็บน้ำดื่มแก่ชุมชน จำนวน 215 ถัง ในโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง (08/06/2016)
กองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จ.ร้อยเอ็ด ส่งหน่วยช่างขุดลอกแหล่งน้ำ รับสถานการณ์น้ำในฤดูฝน ในพื้นที่จ.มหาสารคาม ตามโครงการ “กองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” (08/06/2016)
ชาวสวนผลไม้บ้านสีคง จังหวัดยะลา ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากช่วงหน้าแล้ง ส่งผลให้ทุเรียน มังคุด ผลผลิตลดลงกว่าครึ่ง (06/06/2016)
จ.สุรินทร์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง (04/06/2016)
ธ.ก.ส. จ.ศรีสะเกษ มอบถังบรรจุน้ำ ขนาด 2,000 ลิตร เพื่อเตรียมเก็บน้ำฝนไว้ใช้ กับหมู่บ้านที่เคยประสบภัยแล้ง (03/06/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode