TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง (27 ส.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เชิญชวนชาวชลบุรีประหยัดน้ำฝ่าวิกฤติภัยแล้ง (27 ส.ค. 2558)
อ่าน 57 ครั้ง
กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (20 ส.ค. 2558)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือเกษตรกร ที่ฝายดงขี้เหล็ก จ.ลำพูน (18 ส.ค. 2558)
คณะผู้บริหารจากจังหวัดอุดรมีชัย กัมพูชา ศึกษาดูงานและให้ความสนใจการใช้เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ (18 ส.ค. 2558)
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 ( อ่านหนึ่งห้า ) ลงพื้นที่ติดตามการเร่งขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก บ้านหนองตายาย ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (14 ส.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีขอบคุณทีมฝนหลวงในการปฏิบัติการ 160 วัน 4,000 เที่ยวบิน 5,500 ชั่วโมงบิน สู้วิกฤตแล้ง (12 ส.ค. 2558)
จังหวัดเลยปิดโครงการสร้ายรายได้บรรเทาภัยแล้ง (4 ส.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรีห่วงสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม อนุมัติงบประมาณจ้างงานเยียวยาภัยแล้งร่วม 7 พันล้านบาท (4 ส.ค. 2558)
จ.ชัยนาท วัดธรรมมิกาวาส(คังคาว)มอบหมูป่าช่วยเกษตรกรประสบภัยแล้ง (4 ส.ค. 2558)
จ.ราชบุรีนำน้ำดื่มพระราชทานออกแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย (4 ส.ค. 2558)
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งหาแนวทางให้กลุ่มเกษตรกรลี้ได้ใช้น้ำจากขุมเหมืองเพื่อทำนากว่า 100 ไร่ (4 ส.ค. 2558)
รัฐบาลสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านสู้ภัยแล้ง (4 ส.ค. 2558)
พล.ร.9 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” (29 ก.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบน้ำดื่มพระราชทาน ตามโครงการปันน้ำดื่มเพื่อพี่น้องไทยประสบภัยแล้ง ให้แก่นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยผู้ประสบภัยแล้ง (29 ก.ค. 2558)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดึงน้ำใต้ดินจากบ่อบาดาลพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและภาคเหนือตอนล่าง บรรเทาภัยแล้งกว่า 243,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (27 ก.ค. 2558)
ผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบน้ำจากภาคเอกชนเพื่อนำไปไว้ประจำศูนย์ช่วยผู้ประสบภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)
จังหวัดนครสวรรค์ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง สำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)
จ.อุดรธานี สถานการณ์ภัยแล้งคลี่คลาย (27 ก.ค. 2558)
แนวทางช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้ง (27 ก.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode