TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ชาวนาในพื้นที่ บ้านแสงพัฒนา ตำบลฝายแก้ว ครวญ ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาล ทำให้เมล็ดพันธ์ข้าวที่หว่านไว้ กำลังแห้งเฉาตาย วอนหน่วยงานราชการช่วยเหลือ (2 ก.ค. 2558)
จังหวัดอำนาจเจริญ จัดธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชน (2 ก.ค. 2558)
จ.ลพบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี มอบหญ้าแห้งให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยแล้ง (2 ก.ค. 2558)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมประสานการทำงานทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (2 ก.ค. 2558)
เกษตรจังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง และช่วยลดการแพร่ระบาดของศัตรูพืช (2 ก.ค. 2558)
เกษตรจังหวัดลำปางแนะนำเกษตรกรปลูกข้าวด้วยวิธีการเปียกสลับแห้ง เพื่อประหยัดน้ำในช่วงหน้าแล้ง ... (2 ก.ค. 2558)
ชาวนาเจอปัญหาภัยแล้ง กลับลำออกรับจ้างดำนาหารายได้ (2 ก.ค. 2558)
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 10 พร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่ ในภาวะฝนทิ้งช่วง แจ้งได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 (1 ก.ค. 2558)
สถานการณ์ภัยแล้ง น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ยังมีเพียงพอถึงปลายปีนี้ (1 ก.ค. 2558)
จังหวัดมุกดา หารสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร่างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ (1 ก.ค. 2558)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง พร้อมเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ (29 มิ.ย. 2558)
จ.สระแก้ว โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก เร่งปฏิบัติการฝนหลวง ลดปัญหาภัยแล้งในพื้นที่สระแก้ว ปราจีนบุรี และนครนายก ช่วง มิถุนายน – ตุลาคม นี้ (29 มิ.ย. 2558)
อุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงนาข้าวที่ลงมือเพาะปลูกไปยืนต้นตายแล้ง ชาวบ้านออกไปหาปลาเล็กตามแหล่งน้ำที่ยังพอมีอยู่ เก็บถนอมแปรรูปไว้เป็นอาหาร (26 มิ.ย. 2558)
กองทัพส่งทหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง พร้อมเตรียมขุดบ่อบาดาลเพิ่มเติมบรรเทาความเดือดร้อน (26 มิ.ย. 2558)
การประปานครหลวง ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำดิบสำแล อ.เมือง จ.ปทุมธานี พร้อมวอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด (25 มิ.ย. 2558)
สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานี เหลือเพียงร้อยละ 20 ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้ (25 มิ.ย. 2558)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนทำฝนหลวงแก้ปัญหาภัยแล้งภาคเหนือ โดยการนำเครื่องบินจากฐานปฏิบัติการที่จังหวัดระยองและจังหวัดกระบี่ และขอเครื่องบิน BT 67 กองทัพอากาศมาช่วย (24 มิ.ย. 2558)
ผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ เดียวกัน” แก่ผู้ประสบภัยที่ จ.สุพรรณบุรี (24 มิ.ย. 2558)
ผู้ว่าการการประปานครหลวง ชี้แจงความคืบหน้าในการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง (24 มิ.ย. 2558)
รายงานพิเศษ ขยายผลคืนความสุขเรื่องภัยแล้ง (24 มิ.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode