กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ขับเคลื่อนป้องกันรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ภาคเหนือ นำประชาชนร่วมสร้างฝายชะลอน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน (29/04/2017)
ผู้ใหญ่บ้านบันนังสาเรง จ.ยะลา นำชาวบ้าน ชรบ. ร่วมกับทหาร นักศึกษา “สร้างฝายชะลอน้ำ” บ้านตะโล๊ะสาลี แก้ปัญหาน้ำท่วม เก็บกักน้ำไว้ใช้ช่วงหน้าแล้ง (28/04/2017)
จังหวัดกำแพงเพชร แจ้งเตือนสภาพอากาศช่วงระหว่างระว่างวันที่ 27-29 เมษายน 2560 (27/04/2017)
มทบ.36 ตรวจติดตามโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย (27/04/2017)
จ.สระบุรี เดินหน้าปฏิบัติการร่วมพลังประชารัฐ สู้ภัยแล้ง รวมพลังพี่น้องประชาชนกำจัดผักตบชวาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้สำหรับทำการเกษตร (27/04/2017)
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม สำรองน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาให้เพียงพอในช่วงหน้าแล้งนี้ (27/04/2017)
ชาวบ้านในหลายพื้นที่ของอุทัยธานีเจอพิษภัยแล้ง ล่าสุดส่งผลกระทบชาวบ้านขาดน้ำกินน้ำใช้ (27/04/2017)
แขวงทางหลวงประจวบฯ ประสาน กปภ.ดำเนินโครงการรวมใจต้านภัยแล้ง นำรถบรรทุกน้ำที่ใช้ในภารกิจก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง ออกแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ขาดแคลน (26/04/2017)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เตือนเกษตรกรดูแลสัตว์เลี้ยงในหน้าแล้ง (25/04/2017)
จ.กาฬสินธุ์ สูบน้ำระยะไกลช่วยภัยแล้ง (24/04/2017)
ชาวบ้านโพนตาล ต.นาข่า อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย สืบสานภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นต้มเกลือขาย สร้างรายได้ในหน้าแล้ง (24/04/2017)
อุทัยธานี สถานการณ์ภัยแล้งเริ่มคุกคาม เกษตรกรต้องต้อนฝูงแพะและแกะออกไปหาแหล่งทุ่งหญ้า และแหล่งน้ำเป็นอาหาร ไกลจากถิ่นเลี้ยงเดิม ได้รับความเดือดร้อน (24/04/2017)
พลังงานจังหวัดสุโขทัยประชุมชี้แจงและลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (21/04/2017)
จ.สุรินทร์ ให้ทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดส่องดูแลประชาชนทุกพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (20/04/2017)
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดมเจ้าหน้าที่เร่งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี นำเงินรายได้ช่วยสัตว์ป่าในช่วงหน้าแล้ง พร้อมแก้ปัญหาช้างป่าออกมากัดกินพืชไร่ของเกษตรกร (19/04/2017)
จังหวัดสระบุรี ปล่อยรถน้ำเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ตามโครงการ ประชารัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง (10/04/2017)
ชาวบ้านหนองคาย หาแหย่ไข่มดแดงหลังว่างจากการทำนา สร้างรายได้อย่างงามช่วงหน้าแล้ง (10/04/2017)
จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ย้ำทุกอำเภอกักเก็บน้ำสำหรับใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค บริโภค (10/04/2017)
“ฝนหลวง” เร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งจังหวัดสระแก้วตามมาตรการอย่างเร่งด่วน (08/04/2017)
จ.ขอนแก่น มั่นใจ แล้งนี้มีน้ำเพียงพอสนับสนุนการเกษตร และการอุปโภคบริโภค (08/04/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode