TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
จ.มหาสารคาม มอบเสื้อกันหนาวแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความหนาวเย็น (30 ม.ค. 2558)
เกษตรกรนครสวรรค์หันมาปลูกถั่วแทนการทำนาปรังแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการไม่มีน้ำทำนาช่วงหน้าแล้งนี้ (30 ม.ค. 2558)
บ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ยังประสบกับอากาศหนาวเย็น (30 ม.ค. 2558)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชน้ำน้อยทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง ช่วยเหลือเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง (30 ม.ค. 2558)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (ปภ.เขต5) นครราชสีมา ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 3 จังหวัด 20 อำเภอ (29 ม.ค. 2558)
นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ติดตามการทำงานและการประสานงานทุกกระทรวง พร้อมหารือมาตรการรับสถานการณ์ภัยแล้ง (29 ม.ค. 2558)
ธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมบริจาคผ้าห่ม 200 ผืน (29 ม.ค. 2558)
สภากาชาดไทยมอบชุดกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดชัยภูมิ (29 ม.ค. 2558)
อบต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ มอบเครื่องกันหนาวให้เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส อย่างต่อเนื่อง (29 ม.ค. 2558)
จ.สุรินทร์ เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่างต่อเนื่อง (29 ม.ค. 2558)
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 (ปภ.เขต5) นครราชสีมา ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉินแล้ว 3 จังหวัด 20 อำเภอ (29 ม.ค. 2558)
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชทานของช่วยเหลือภัยหนาว จำนวน 1,000 ถุง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อยแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ (29 ม.ค. 2558)
ผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานกันหนาวในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (29 ม.ค. 2558)
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำจังหวัดขอนแก่นเร่งดำเนินการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (29 ม.ค. 2558)
จ.สุรินทร์ เร่งแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวกว่า 200,000 คน (29 ม.ค. 2558)
กองทัพบก ร่วมกับเครือข่าย 4 องค์กร เปิดโครงการ "ราษฎ์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" (28 ม.ค. 2558)
12 หมู่บ้านของ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาภัยแล้ง อบต.น้ำหมัน นำรถบรรทุกน้ำไปแจกจ่ายแต่ไม่เพียงพอ (28 ม.ค. 2558)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดบึงกาฬ (28 ม.ค. 2558)
อาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายมีสุขสู่AEC ศูนย์กลางแหล่งอาหารในประชาคมอาเซียน (27 ม.ค. 2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อ.บ้านไร่ หลังจากที่ประกาศภัยพิบัติหนาวเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับประชาชนและผู้ที่ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว (27 ม.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode