TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ที่ จ.สงขลา ผลเป็นที่น่าพอใจ ผลิตผลทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี (04/05/2016)
จ.บุรีรัมย์ ประกาศภัยแล้ง 6 อำเภอ ผู้ว่าฯ สั่งการเร่งด่วนเร่งสำรวจน้ำต้นทุนเพื่อเตรียมรับมือ (04/05/2016)
ผู้ว่าฯ นครราชสีมา ลงพื้นที่สำรวจภัยแล้งเดินหน้าโครงการราษฎร์-รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง สนองนโยบายของรัฐบาล (04/05/2016)
จ.สุรินทร์ ปล่อยคาราวานโครงการ ธ.ก.ส. รวมใจสู้ภัยแล้ง มอบถังน้ำ 2,000 ลิตร 107 ถัง ขุดบ่อบาดาลแก้ไขปัญหาพื้นที่ประสบภัยแล้งรุนแรง 9 บ่อ นำน้ำเข้าไปแจกจ่ายอย่างเต็มที่ (04/05/2016)
ธ.ก.ส.สุรินทร์ ปล่อยขบวนคาราวาน “รวมใจ สู้ภัยแล้ง” นำถังเก็บน้ำ พร้อมน้ำดื่มสะอาด ไปมอบให้กับชุมชนที่ประสบภัยแล้ง (04/05/2016)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 10,12 ตรวจติดตามสถานการณ์การปัญหาภัยแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ จ.เลย (02/05/2016)
สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบกับผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา (02/05/2016)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 13 ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ (02/05/2016)
สภากาชาดไทย ส่งรถผลิตน้ำดื่มช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ จ.มหาสารคาม (02/05/2016)
ผู้ว่าฯ ตราด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่ ต.ท่ากุ่ม หลังใช้บิ๊กแบ็คสร้างฝายชะลอน้ำ ช่วยยกระดับน้ำ จนสามารถสูบจ่ายน้ำให้เกษตรกรสวนผลไม้ได้ (01/05/2016)
คาราวานสินค้าสหกรณ์ ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (01/05/2016)
ผู้ว่าฯ กาญจนบุรี กำชับผู้นำหมู่บ้านดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ขณะที่หลายอำเภอเพิ่มรอบการแจกจ่ายน้ำทุกหมู่บ้าน (29/04/2016)
โรงเรียนการบินกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม นำรถบรรทุกน้ำออกให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง ในพื้นที่อำเภอกำแพงแสน (29/04/2016)
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 4 อำเภอ 31 ตำบล 182 หมู่บ้าน (29/04/2016)
กฟภ. มอบถังน้ำ 2,000 ลิตร บรรเทาภัยแล้งใน จ.มหาสารคาม (29/04/2016)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้งและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ จ.ร้อยเอ็ด (29/04/2016)
อ.เมืองสรวง มอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ที่ผ่านการอบรมเข้มทั้ง 9 ด้าน เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกร (29/04/2016)
อำเภอสามชุกส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง (29/04/2016)
ฉก.ม.4 เร่งหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบ ตามนโยบายรัฐบาล (29/04/2016)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ลงพื้นที่ จ.ลำปาง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งใน อ.แจ้ห่ม หลังประกาศเป็นเขตพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นพิเศษ (29/04/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode