หน้าหลัก >> ภัยแล้ง
ภัยแล้ง
จ.อยุธยารองรับปัญหาภัยแล้ง ควบคู่กับการป้องกันฤดูน้ำหลากที่อาจมาถึงราวกลางเดือนกันยายนนี้ (24 ก.ค. 2557)
อิทธิพลพายุรามสูรภัยส่งผลดีให้พื้นที่ชัยภูมิพ้นจากภัยแล้ง (23 ก.ค. 2557)
อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผย ปริมาณฝนเฉลี่ยทั้งประเทศต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคาดต้นช่วงหน้าแล้งมีปริมาณน้ำต่ำกว่าปีที่ผ่านมา (8 ก.ค. 2557)
จังหวัดสุรินทร์ ยังมีพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 1 อำเภอ (30 มิ.ย. 2557)
วันนัดพบแรงงาน คนสงขลาร่วมใจ ช่วยผู้ประสบภัยแล้งให้มีงานทำ สมานฉันท์สามัคคี ร่วมคืนความสุขให้คนไทยทั้งชาติ (28 มิ.ย. 2557)
ปภ. ระบุ ยังมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 26 จังหวัด และ 10 เขื่อนที่มีปริมาตรน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 (21 มิ.ย. 2557)
ปภ. รายงานมี 21 จังหวัดประกาศปิดเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง และยังคงมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง 28 จังหวัด (18 มิ.ย. 2557)
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศปิดเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 19 จังหวัด และยังคงมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 30 จังหวัด (17 มิ.ย. 2557)
ปภ. รายงานมี 17 จังหวัดที่ประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว แต่มีอีก 32 จังหวัดที่ยังคงประสบปัญหาภัยแล้ง (16 มิ.ย. 2557)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เผยมีจังหวัดที่ประกาศปิดเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 17 จังหวัด ยังคงมีพื้นที่ประสบภัยแล้ง 32 จังหวัด (10 มิ.ย. 2557)
การประปานครหลวง ปิดศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้ง (4 มิ.ย. 2557)
จ.สุรินทร์ สรุปสถานการณ์ภัยแล้งและการให้ความช่วยเหลือใน 5 อำเภอตั้งแต่ต้นปี2557 (4 มิ.ย. 2557)
ปภ.รายงาน ขณะนี้มี 5 จังหวัด ประกาศยุติเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน และยังคงมี 44 จังหวัดที่ประสบภัยแล้ง (4 มิ.ย. 2557)
ผู้ว่าฯบึงกาฬตรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก (3 มิ.ย. 2557)
ปภ.รายงานมีจังหวัดประกาศปิดเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 2 จังหวัด โดยยังคงมี 47 จังหวัด ประสบภัยแล้ง (2 มิ.ย. 2557)
ชาวนาจังหวัดนครพนมประสบปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง (29 พ.ค. 2557)
ปภ. เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง (26 พ.ค. 2557)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์ภัยแล้งขณะนี้ มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบแล้ว 48 จังหวัด พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยเร่งด่วน (23 พ.ค. 2557)
จ.แพร่ จัดเวทีสัญจรสมานฉันท์ ครั้งที่ 2 ในการบริหารจัดการน้ำแล้ง-น้ำท่วม (22 พ.ค. 2557)
ปภ. รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 48 จังหวัด (22 พ.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน