TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ปภ รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) 13 จังหวัด (12/02/2016)
รมต.มหาดไทย สั่งการให้ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับเกษตรกรอย่างจริงจัง พร้อมเน้นย้ำบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (12/02/2016)
กองบัญชาการกองทัพไทย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 14 นำกำลังพลเครื่องจักรกลขุดลอกอ่างเก็บน้ำสาธารณะแก้ปัญหาภัยแล้ง (12/02/2016)
เกษตรและสหกรณ์ชัยนาทเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง (12/02/2016)
อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เตรียมนำโครงการปิดทองหลังพระต่อยอดหลังการขุดลอกหนองกุดเป่ง ภายใต้โครงการช่วยเหลือประชาชนสู้วิกฤตภัยแล้ง เพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ที่เคยขาดแคลนน้ำ (12/02/2016)
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เปิดอบรมให้ความรู้เกษตรกรในพื้นที่ภัยแล้ง รวมแล้วกว่า 450 ราย (12/02/2016)
นายอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี แนะเกษตรกรพลิกวิกฤติเป็นโอกาสเลี้ยงโคเนื้อ เปลี่ยนนาข้าวให้เป็นนาหญ้า สร้างรายได้สู้วิกฤตภัยแล้ง (12/02/2016)
อบจ.สุโขทัย เร่งขุดลอกคูคลองในการกักเก็บน้ำช่วงหน้าแล้ง ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 4,000 ไร่ (12/02/2016)
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.นครราชสีมา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง (12/02/2016)
รองแม่ทัพภาคที่ 4 ระบุ 125 ฝายมีชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูร้อน (12/02/2016)
สำนักชลประทานที่ 6 ลงพื้นที่สูบน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง (11/02/2016)
ทหารกองกำลังผาเมืองแจกผ้าห่มกันหนาว (11/02/2016)
จังหวัดสุพรรณบุรีเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ (10/02/2016)
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2016)
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคเอกชน นำผ้าห่มและเสื้อผ้ากันหนาว บริจาคช่วยเหลือชาวบ้านผู้ประสบภัย บนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร (07/02/2016)
จ.สุรินทร์ เตรียมซ่อมแซมบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือน้ำอุปโภค-บริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (07/02/2016)
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนทุกภาคส่วนประหยัดการใช้น้ำ ในช่วง 3-4 เดือนนี้ เพื่อให้ก้าวพ้นจากปัญหาภัยแล้ง (06/02/2016)
นพค. 53 สำนักงานพัฒนาภาค 5 มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนบ้านอีหล่ำ จ.ศรีสะเกษ (06/02/2016)
เกษตรกร อำเภอสำโรง จ.อุบลราชธานี ปลูกพืชใช้น้ำน้อย แก้ภัยแล้ง (06/02/2016)
เกษตรจังหวัดนครสวรรค์จัดสัมมนาโครงการภายใต้แนวทางการช่วยเหลือและป้องกันผลกระทบทางการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (05/02/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode