กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ผลงานรัฐบาล
ผลงานรัฐบาล

เกษตรและสหกรณ์น่าน ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ผลักดันสินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายที่มีมูลค่าสูง (18/02/2020)
นายกรัฐมนตรี ฝากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เดินหน้าโครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย ย้ำเป้าหมายอนาคตคนไทยมีบ้าน (17/02/2020)
จังหวัดตรัง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้องตามนโยบายรัฐบาล (17/02/2020)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับสังคมผู้สูงอายุ (13/02/2020)
กรมส่งเสริมการเกษตรเสริมสร้างความรู้มาตรการโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ได้แก่ ข้าว ปาล์มน้ำมัน และยางพารา พืชเศรษฐกิจหลักของภาคใต้ (13/02/2020)
ผู้ว่าราชการจังหวัดขานรับนโยบายรัฐบาลช่วยเกษตรกรแก้ไขปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และรณรงค์ทุกภาคส่วนใช้น้ำมันบนดิน (11/02/2020)
รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยกลับไปได้ใบเหลือง (06/01/2020)
สมอ. แก้ มอก. ของเล่น คุมสารทาเลต พร้อมเตรียมกำหนดเพิ่มเครื่องเล่นสนามสาธารณะ : ชิงช้า กระดานลื่น ม้าหมุน และอุปกรณ์โยก เพื่อความปลอดภัย (06/01/2020)
คปภ. แถลงผลงานเด่นในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านประกันภัยในปี 2562 (02/01/2020)
พาณิชย์ลำปาง บูรณาการร่วมหลายหน่วยงาน ตรวจสอบกระเช้าของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ (19/12/2019)
แรงงานจังหวัดยะลา ยินดีกับพี่น้องแรงงาน หลังรัฐเตรียมปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เป็นของขวัญปีใหม่ ดีเดย์ 1 มกราคม 2563 (10/12/2019)
ร่างพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงที่ต้องจัดทำตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จำนวน 3 ฉบับ (04/12/2019)
พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีคัดเลือกร้านธงฟ้าต้นแบบ ภายใต้โครงการ “ประชาสัมพันธ์ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น” (26/11/2019)
จังหวัดนราธิวาส ขานรับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (26/11/2019)
ออมสิน ออก “สินเชื่อบ้านผ่อนต่ำ ล้านละ 10 บาท” ดอกเบี้ยปีแรก 0.01% ตอบรับนโยบายรัฐลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจำนองเหลือแค่ 0.01% (25/11/2019)
รมช.เกษตรฯ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรคลองหลวง พร้อมมอบเครื่องอบลดความชื้นข้าวเปลือก หวังยกระดับเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว (25/11/2019)
"ชิม ช้อป ใช้"ยะลา ยอดเงินสะพัดขึ้นอันดับ 3 ของประเทศแล้ว (20/11/2019)
หน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา 146 หน่วย เข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดสงขลา (ITA) ประจำปี 2562 (20/11/2019)
สธ. สั่งสอบข้อเท็จจริงกรณีการบริการที่อำนาจเจริญ (20/11/2019)
ประชุมยูเนสโก ครั้งที่ 40 (15/11/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode