กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1     2     3     4     5  

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบัน การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (02/03/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(กิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้) (24/03/2563)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) (24/03/2563)
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
     
ดูทั้งหมด
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
นายกรัฐมนตรี ขอประชาชน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ งดกิจกรรมทางศาสนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (08/04/2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย เตรียมจัดซื้อแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นม.4-6 ทั่วประเทศ รับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมย้ำ อย่านำปัญหาในอดีตมาตัดสินอนาคตเด็กไทย (08/04/2563)
จังหวัดตราด รับมอบแอลกอฮอล์เจล และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟาเรด สนับสนุการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากภาคเอกชน (08/04/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง ทั้งแบบบรรทุกถังขนน้ำจากอ่าง,ห้วย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (07/04/2563)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง (07/04/2563)
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง ทั้งแบบบรรทุกถังขนน้ำจากอ่าง,ห้วย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (07/04/2563)
สถานการณ์ภัยแล้งยังคงขยายวงขว้าง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ล่าสุด ศบภ. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" (05/04/2563)
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน จ.แพร่ ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าแบบไร้รอยต่อ (04/04/2563)
     
หน้าหลัก >> Fake News
Fake News
ครม.ไฟเขียวเลื่อนเปิดเทอมจาก 16 พ.ค.เป็น 1 ก.ค.63 จริงหรือ? (08/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือ ก่อนจดทะเบียน อย.ต้องมีตราฮาลาล (08/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! แชร์สนั่น รัฐฯ ยกอภิสิทธิ์ให้ทหารอเมริกันเหนือคนไทย ไร้มาตรการควบคุม (08/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ดื่มน้ำมะนาวร้อน ช่วยต้าน COVID-19 (08/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ปตท. ขายแอลกอฮอล์ทำความสะอาด แพงกว่า E85 ทั้งที่มีเอทานอลเป็นส่วนสผมเหมือนกัน (08/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ด่วน! ย้ายศูนย์ ศบค. หลังพบ จนท.เริ่มติดเชื้อ COVID-19 (07/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือ ภูเก็ตพบผู้เสียชีวิต 1 รายแรก จากเชื้อ COVID-19 (07/04/2020)
แอปพลิเคชัน “Card2U” แหล่งรวมข้อมูล COVID-19 ในที่เดียว (07/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! เตรียมเฮ! รับเงิน 5,000 บาท ได้ทุกบ้าน ช่วยทุกคน ถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้น (07/04/2020)
7 เม.ย. ธนาคารพาณิชย์-ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ กลับสู่การบริการปกติ (07/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! รัฐบาลไทยใช้งบชื้อยา Favilavier จากจีน แต่ปฎิเสธการรับยา Avigan ฟรีจากญี่ปุ่น (07/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ลือ ประกาศ! เคอร์ฟิว 24 ชม.ทั่วประเทศ (07/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาทไม่สำเร็จ แนะให้ซื้อซิมใหม่เพื่อลงทะเบียน (05/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! จำนวนเบื้องต้น ผู้ที่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐ (05/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! งดบริการเรือข้ามฟาก 1 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 (04/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! หน้ากากอนามัยที่โพสต์ขายทางออนไลน์ ได้รับบริจาค จากต่างประเทศ (04/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ลือ เพียงดื่มน้ำอุ่นหรือน้ำร้อน สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้ (04/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! กระทรวงการต่างประเทศฝ่าฝืนคำสั่ง ออกเอกสารให้คนเดินทางเข้าประเทศไทย (03/04/2020)
ข่าวปลอม อย่าแชร์! ไลน์ธนาคารออมสิน GSB Socity ชักชวนให้เป็นเพื่อนพร้อมให้คำแนะนำด้านการเงิน (03/04/2020)
ข่าวบิดเบือน อย่าแชร์! ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ถูกตัดสิทธิ์กว่า 2.74 ล้านคน (03/04/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th