กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1     2     3     4     5  

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบัน การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (02/03/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(กิจกรรม Design Thinking หาคำตอบ การสร้างความเข้าใจแบบไหน ตรงจุด โดนใจ ดับไฟใต้) (24/03/2563)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ) (24/03/2563)
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
     
ดูทั้งหมด
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
นายกรัฐมนตรี ขอประชาชน อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ งดกิจกรรมทางศาสนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (08/04/2563)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผย เตรียมจัดซื้อแท็บเล็ตให้นักเรียนชั้นม.4-6 ทั่วประเทศ รับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมย้ำ อย่านำปัญหาในอดีตมาตัดสินอนาคตเด็กไทย (08/04/2563)
จังหวัดตราด รับมอบแอลกอฮอล์เจล และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟาเรด สนับสนุการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จากภาคเอกชน (08/04/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง ทั้งแบบบรรทุกถังขนน้ำจากอ่าง,ห้วย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (07/04/2563)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนประสบภัยแล้ง (07/04/2563)
จังหวัดเพชรบุรี ช่วยชาวบ้าน บรรเทาภัยแล้ง ทั้งแบบบรรทุกถังขนน้ำจากอ่าง,ห้วย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (07/04/2563)
สถานการณ์ภัยแล้งยังคงขยายวงขว้าง โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ล่าสุด ศบภ. หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ได้จัดกำลังพล พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ตามโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง" (05/04/2563)
หน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน จ.แพร่ ร่วมปฏิบัติการดับไฟป่าแบบไร้รอยต่อ (04/04/2563)
     
หน้าหลัก >> COVID-19
COVID-19
ปศุสัตว์และกักกันสัตว์ จ.มหาสารคาม ผนึกกำลัง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด – 19 ตลาดสด ป้องกันการแพร่ระบาด เพิ่มความอุ่นใจ และปลอดภัยแก่ประชาชน (08/04/2020)
ผู้ว่าฯ พังงา ตรวจสถานที่ สำหรับใช้เป็นโรงพยาบาลสนามเฝ้าสังเกตอาการ (08/04/2020)
จังหวัดสระบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี จัดจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) (08/04/2020)
นพ.สสจ.เลย มอบอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด – 19 ให้กับ รพ. และหน่วย EMS ในจังหวัดเลย (08/04/2020)
ผู้ว่าฯ ยะลา สั่งหน่วยงานในจังหวัดปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 (08/04/2020)
เกษตรกรเครือข่ายสำนักงานประมงจังหวัดแพร่ หันมาแปรรูปปลาที่เลี้ยงไว้ เพิ่มรายได้สู้โควิด -19 (08/04/2020)
โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ระบุ มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 111 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 3 รายเป็นชาวต่างชาติ (08/04/2020)
วิธีใช้ thaifightcovid19 (08/04/2020)
อสม.สกลนคร เฮ ญาติใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 รายแรก ผลตรวจออกแล้ว ไม่พบเชื้อ เดินหน้าคัดกรองเต็มที่ (08/04/2020)
จ.ยะลา พบ COVID-19 ในกลุ่มดะวะห์ จากอินโดฯ 7 ราย (08/04/2020)
สุพรรณบุรีร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (VCS) ซักซ้อมการประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับส่วนกลาง ต้านภัย COVID-19 (08/04/2020)
นพ.สสจ.เลย ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (08/04/2020)
สุพรรณบุรีมอบของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัดในการป้องกันและควบคุม COVID-19 (08/04/2020)
ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์ ออกคำสั่งจังหวัด สั่งปิดโรงแรมชั่วคราว ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโควิด-19 (08/04/2020)
จังหวัดนนทบุรีวางมาตรการเข้มป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน (08/04/2020)
กฟผ.เขื่อนสิรินธร ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (08/04/2020)
จังหวัดอุบลราชธานี ไม่พบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่ ทำให้ยอดสะสมยังอยู่ที่ 15 ราย รักษาหายแล้ว 12 ราย รักษาต่ออีก 3 ราย (08/04/2020)
โรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเข้ากองทุนต้านภัย COVID-19 ตามกำลังศรัทธาเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ (08/04/2020)
รวมพลังโรงพักโพธิ์ตาก ร่วมกับ อบต.โพนทอง และจิตอาสาภัยพิบัติ ออกพ่นยาฆ่าเชื้อป้องการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (08/04/2020)
จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมความพร้อมการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชน กรณียกระดับการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโคโรนา 2019 (08/04/2020)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th