กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1  

ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (01/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้าไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุม และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง อุปกรณ์เทคนิคและไมโครโฟน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ขอนแก่น (21/06/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (19/12/2562)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (13/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (12/12/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์" เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2563 (17/01/2563)
กาชาดสิงห์บุรีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 2 รับบริจาคโลหิตเพื่อสำรองเข้าคลังโลหิตกลาง (17/01/2563)
นายกเหล่ากาชาดฯ นำทีมลงตลาดมหาชัย เชิญชวนร่วมงานเล่งเกียฉู่ ตรุษจีนสมุทรสาคร (17/01/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
อบจ.ศรีสะเกษ ปล่อยขบวนคาราวานเครื่องจักรกลช่วยผู้ประสบภัยแล้ง (17/01/2563)
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ เป็นศูนย์ข้อมูลสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัด โดยบูรณาการทำงานหน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ และบริหารจัดการน้ำแบบรายวัน (17/01/2563)
มท.2 ลงพื้นที่ จ.สงขลา ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พร้อมเปิดศูนย์เฉพาะกิจสนับสนุนและป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กำชับ ทุกหน่วยเตรียมการป้องกันและรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงที (16/01/2563)
จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีภัยแล้ง พื้นที่เฝ้าระวังพิเศษใน 2 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่เกาะ (16/01/2563)
ภาวะความแห้งแล้งส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ลดลง ทำให้พบอุโบสถเก่าโผล่กลางลำน้ำในรอบ 60 ปี นักท่องเที่ยวสนใจเที่ยวชม สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ (15/01/2563)
     
หน้าหลัก >> รายงานการเงิน
รายงานการเงิน
งบทดลอง เดือน กันยายน 2562 (31/10/2019)
รายงานการเงิน กปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23/05/2019)

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th