กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 
 
 
ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ 
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (12/07/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/07/2562)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) (01/07/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตคลิปวีดีโอ/อินโฟกราฟิก ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17/06/2562)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ขอนแก่น (21/06/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ปทุมธานี (21/06/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ลำปาง (21/06/2562)
ประกาศ ยกเลิกการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศ กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (25/01/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (08/07/2562)
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (28/06/2562)
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (13/06/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
พัฒนาฝีมือแรงงานยโสธรนำจิตอาสาทำความสะอาดทาสีขอบทางเท้าถนนเฉลิมพระเกียรติ (21/08/2562)
จังหวัดยโสธรมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562 (21/08/2562)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2561 แก่เยาวชนชาวสุพรรณบุรี (21/08/2562)
     

รณรงค์ลดอุบัติเหตุอัคคีภัย/หมอกควันโรคภัยใกล้ตัวภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
จ.ตรัง เดินหน้าจัดทำแผนจัดระเบียบการจราจร เพื่อให้เกิดความคล่องตัว แก้ปัญหารถติด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน "ขับรถมีน้ำใจ ร่วมรักษาวินัยจราจร" (20/08/2562)
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่กวดขันการจับ-ปรับผู้ขับขี่ จอดบนทางเท้า (19/08/2562)
เชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2562 (16/08/2562)
จังหวัดพิจิตร ตัดสินการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “รณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” (14/08/2562)
ผู้ว่าฯ พัทลุง เร่งขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี (14/08/2562)
     
หน้าหลัก >> รายงานการเงิน
รายงานการเงิน
รายงานการเงิน กปส.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (23/05/2019)

หน้า : [1]
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th