กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 


 
</div>
 

ดูทั้งหมด

 

 


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกวดราคาจ้างทำเว็บไซต์ Responsive Web เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบ Digital Content ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/02/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ลูกจ้างชั่วคราว) (15/02/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (11/02/2562)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถพื้นฐานสำหรับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว (04/02/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จังหวัดระนอง ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดระนอง (20/02/2562)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบเรือท้องแบบไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์ให้ 13 อปท. ในจังหวัดอ่างทอง (20/02/2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนร่วมส่งผลงานประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (20/02/2562)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
กรมอนามัย เตือนแหล่งน้ำผุดตามสถานที่ต่างๆ ที่ประชาชนเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ไม่ใช่น้ำสะอาดที่จะนำดื่มได้ เสี่ยงได้รับสารพิษและเชื้อก่อโรค (15/02/2562)
สคร.12 สงขลา ย้ำ ฉลองวาเลนไทน์ ปลอดภัย ใช้ถุงยางให้เป็นเรื่องปกติ (14/02/2562)
กรมอนามัย ชวนคนไทยรับวาเลนไทน์สร้างสัมผัสพิเศษ กอด ถ่ายทอดความรัก กำลังใจ ที่ช่วยบำบัดโรคได้ทั้งทางกายและทางใจ (13/02/2562)
จ.สงขลา ขับเคลื่อนโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (12/02/2562)
จ.สุราษฎร์ธานีร่วมกับกรมควบคุมโรค เตรียมการกำหนดนโยบายสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เกาะสมุย (11/02/2562)
     
หน้าหลัก >> ชายแดนใต้
ชายแดนใต้
รองผู้ว่าฯ สงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2562 พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด (20/02/2019)
หน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดชัยนาท นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชน บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป บริการทันตกรรม ในพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท (20/02/2019)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ สาขาเบตง ขอให้ผู้มีเงินได้ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 , 91) ประจำปี 2561 (20/02/2019)
กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จ.สงขลา ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (กรณีเร่งด่วน) 21-22 ก.พ. 62 (20/02/2019)
วธ จ.ยะลา เปิดพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการประกวด M-Culture Talent ส่งเสริมเยาวชน ประชาชน ได้แสดงความสามารถ เห็นคุณค่าความสำคัญของศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของไทย (20/02/2019)
จ.สงขลา เตรียมจัดงาน “วันสงขลา” ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2562 มุ่งส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และสำนึกรักบ้านเกิด (20/02/2019)
สมาคมไทเก๊กภาคใต้ จัดอบรมฝึกปฏิบัติการมวยจีนไท้เก็ก 24 ท่า (20/02/2019)
พิธีรับ-มอบวัตถุมงลคล พระเครื่องเนื้อผงมงคล พระพุทธอโรคยา พิมพ์พระรอด รุ่นเพชรชมพู เพื่อนำไปมอบให้กำลังพลในพื้นที่ชายแดนใต้ (18/02/2019)
กกต.สงขลา แนะประชาชนขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขต ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต ถึง 19 ก.พ.นี้ (18/02/2019)
โรงพยาบาลสงขลา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และสมทบกองทุนสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสงขลา ครั้งที่ 60 ประจำปี 2562 (18/02/2019)
จ.ปัตตานี ปิดหลักสูตรค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด Camp 35 รุ่นที่ 1 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม (18/02/2019)
เปิดจวน ผู้ว่าฯ นราธิวาส ต้อนรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย เพื่อนำเสนอตลาดการท่องเที่ยวนราธิวาส ในทุกด้าน (15/02/2019)
ผู้ว่าฯ สงขลา พร้อมด้วยนายก อบจ.สงขลา ร่วมเปิดให้บริการแพขนานยนต์ "อบจ.10" แพขนานยนต์ลำใหม่ ที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เดินหน้าแก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน (15/02/2019)
จ.ยะลา เตรียมนำกาแฟยะลา สู่อุตสาหกรรมกาแฟโลก (15/02/2019)
รองผู้ว่าฯ สงขลา เปิดกิจกรรม “วันสงขลารักษ์โลก” ผนึกกลังทุกภาคส่วนร่วมจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาล (14/02/2019)
คู่รักหลายคู่ในสตูล เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 2562 (14/02/2019)
หวานชื่นเรียบง่าย คู่รักคู่แรกอำเภอเมืองยะลา ถือฤกษ์ดี "วันวาเลนไทน์" จดทะเบียนสมรส หลังใช้ชีวิตร่วมกันนานถึง 20 ปี (14/02/2019)
สุดเก๋ สำนักทะเบียน อ.ยะหา จ.ยะลา นำคู่รัก 33 คู่ นั่งรถจิ๊บ จดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ เนื่องในวันแห่งความรัก (14/02/2019)
วธ จ.ยะลา จัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ และประกวดบรรยายธรรม ส่งเสริมเด็กเยาวชน เข้าถึงหลักธรรมทางศาสนา (13/02/2019)
"มหัศจรรย์อาหารอร่อย ของดีที่ละงู” จ.สตูล (La-ngu food festival 2019) (13/02/2019)

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์