กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภัยแล้ง/ภัยหนาว
ภัยแล้ง/ภัยหนาว
จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามและประเมินสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2560 (29/03/2017)
จ.สิงห์บุรี เตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (29/03/2017)
จังหวัดราชบุรี จัดโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ช่วยเกษตรกรกว่า 300 ราย (29/03/2017)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขานรับนโยบายรัฐบาล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสถานการณ์ภัยแล้ง (29/03/2017)
ผู้ว่าฯ หนองคาย ติดตามการดำเนินการส่งน้ำระบบท่อ ฝายน้ำล้น และคลองส่งน้ำ ซึ่งจะแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างถาวร ยืนยันขณะนี้หนองคายมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (29/03/2017)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560 (29/03/2017)
ชาวกรงปินัง จ.ยะลา ร่วมสร้างฝายมีชีวิต แก้ปัญหาน้ำท่วม ลดปัญหาภัยแล้ง (29/03/2017)
ชาวสระแก้วได้รับน้ำบาดาลเพื่อชีวิต พลิกวิกฤตภัยแล้ง (29/03/2017)
ชาวสวนยางยะลา ไม่หวั่นแล้ง ปลูกยางติดตาขาย ทำสปริงเกอร์ สูบน้ำในคลองหล่อเลี้ยง (29/03/2017)
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยการเตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และอัคคีภัยในช่วงฤดูร้อน (28/03/2017)
ปตท. ร่วมกับ 4 หน่วยงานสนับสนุนโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2560 (28/03/2017)
จ.สุรินทร์ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้ง เพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชน (28/03/2017)
ปภ.เร่งจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคหลังแล้งหนัก พร้อมประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในจังหวัดสระแก้ว (28/03/2017)
อุทัยธานี หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 15 นำรถผลิตน้ำประปาสนามไปตั้งจุดแจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดช่วยเหลือราษฎรจากภาวะภัยแล้ง ในพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ตามโครงการ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” (28/03/2017)
ชาวนา จ.มหาสารคาม หาอาชีพเสริมช่วงหน้าแล้ง หันมาเฉาะลูกตาลสดขายริมถนมหาสารคาม-วาปีปทุม ช่วงก่อนถึงบ้านหนองปลิง อ.เมืองมหาสารคาม มีรายได้เมื่อแบ่งกับเพื่อนแล้วไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 บาท (28/03/2017)
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ลงพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อเร่งแก้ปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า และปัญหาหมอกควัน อย่างยั่งยืน (27/03/2017)
จ.สตูล เตรียมพร้อมรับมือวิกฤตภัยแล้ง ช่วงเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคม นี้ โดยวางมาตรการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ให้กับชุมชนหมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง (27/03/2017)
จังหวัดตราด เตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 (27/03/2017)
ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง บรรเทาภัยแล้งจังหวัดสระแก้ว เปิดตัวโครงการ ”น้ำบาดาลเพื่อชีวิต พลิกวิกฤตภัยแล้ง” (27/03/2017)
ประมงจังหวัดสุพรรณบุรี ต่อยอดให้เกษตรกรเพาะพันธุ์ปลานิลของพ่อสร้างรายได้รองรับปัญหาภัยแล้ง (27/03/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode