กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1     2  


สทนช.เฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านปลายเดือนกันยายน พร้อมเร่งวางแผนจัดสรรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนหลังสิ้นสุดฤดูฝน (24/09/2561) รพ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่งก่อสร้างกำแพงป้องกันปัญหาอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากงบประมาณ 22 ล้านบาท พร้อมเตรียมแผนป้องกันความเสียหายต่อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และระบบไฟฟ้า ประปา (24/09/2561)
ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย 3 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว (24/09/2561) สทนช. ย้ำฝนลดลงช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ เตรียมแผนรองรับและกักเก็บน้ำหน้าแล้งหน้า โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำต้นทุนน้อย (24/09/2561)
     
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกวดราคาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 จำนวน 88 คัน (21/09/2561)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เครื่องกระตุนไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ชนิด MRI ได้ (Implantable Cardioverter Defibrillator) จำนวน 40 เครื่อง (19/09/2561)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางพูน จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (17/09/2561)
จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (13/09/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยบางพูน จ.ปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 (05/09/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/09/2561)
ประกาศกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (24/09/2561)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน ตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก (15/02/2561)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการชุมชนเรียนรู้หัตถกรรม ประจำปี 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ (24/09/2561)
7 คณะและ 1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 (24/09/2561)
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบรางวัลการประกวดคลิป “เด็กไทยรู้เท่าทันรัก” ขับเคลื่อนภารกิจงานเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (24/09/2561)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
จ.สมุทรปราการเตือนประชาชนช่วงฝนตกอากาศเปลี่ยน เสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่และปอดบวม (24/09/2561)
สาธารณสุขจังหวัดเลย เตือนชาวจังหวัดเลยระวังโรคไข้เลือดออก หลังปีนี้มีแนวโน้มผู้ป่วยสูงขึ้น (24/09/2561)
สคร.12 สงขลา เผย “โรคฉี่หนู” ระบาดหน้าฝน หลีกเลี่ยงลุยน้ำ ย่ำโคลน (19/09/2561)
สบส.แนะประชาชนยึดหลักปฏิบัติ 5 ข้อ ป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษ ช่วงปลายฝนต้นหนาว (18/09/2561)
สาธารณสุขจังหวัดเลย แนะประชาชนที่ถูกสัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนแม้นานแล้วก็ควรเข้าพบแพทย์ (14/09/2561)
     
หน้าหลัก >> ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะ เช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (24/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ เช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ (24/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโครงการจัดหาทดแทนเครื่องปรับอากาศ สำหหรับห้องสำนักงานศูนย์เทคึโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ (24/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ เช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน 168 สถานี (24/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ บริเวณสวนแนวตั้งและบริเวณด้านหน้ารอบอาคาร สทท. (21/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องประมวลผลและคงรับสัญญาณเสียง (Loudness Control and Monitoring) (21/09/2018)
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตหนังสือคู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2018)
download 1
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาเจ้าพนักงานธุรการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2) (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์ตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถ (ไม่ร่วมน้ำมันเชื้อเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ โครงการเช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (20/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ (เก้าอี้หลุยส์) พร้อมชุดประกอบ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงทางลาดสำหรับคนพิการ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2018)
ประกาศผู้ชนะ เช่าใช้บริการระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเทอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ (19/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูลทะเบียนบัตรสื่อมวลชนต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18/09/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ Infographic แบบ Motion Graphic ผ่านเว็ปไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/09/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1     2  

ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์