กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> Insight ครม.

Insight ครม.

นางปภาชุดา อึ้งภากรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี
ดร.ศรพล ตุลยะเสถียร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม
พ.ต.ท.วิชัย สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้
ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน
นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายแพทย์สันติ ลาภเบญจกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
พ.ร.บ.ป่าชุมชน สร้างความเข้มแข็งชุมชนและสิ่งแวดล้อม
นางแพตริเซีย มงคลวนิช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร
นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐบาลเตรียมเดินหน้าโครงการ "ยาเพื่อประชาชน"
เราหนีการเจ็บป่วยไม่ได้ และเราอาจตกอยูในภาวะผู้ป่วย “ติดบ้าน ติดเตียง” สักวันหนึ่ง
นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode