กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อื่นๆ
อื่นๆ
สัญญาจ้างทำเว็บไซต์ Responsive Web เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรูปแบบ Digital Content ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (14/03/2019)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของสำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา (08/03/2019)
ประกาศสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (25/02/2019)
สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (23/01/2019)
สัญญาเช่าบริการใช้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (418/62/2561) (14/01/2019)
สัญญาเช่าบริการใช้ระบบเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศ ระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคพร้อมบริการอินเตอร์เน็ต กรมประชาสัมพันธ์ (417/62/2561) (14/01/2019)
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปี 2561 (07/01/2019)
download 198
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26/12/2018)
ประกาศขายทอดตลาดวัสดุที่ใช้งานไม่ได้จากการรื้นถอนห้องส่งฯ (25/12/2018)
download 89
สัญญาเช่าบริการโทรคมนาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลประกอบด้วยค่าเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ 410/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 10 จำนวน 88 คัน 416/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 015/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่ารถยนต์ ระยะที่ 11 จำนวน 30 คัน 414/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน 168 สถานี ประจำปีงบประมาณ 2562 413/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณดิจิทัล จำนวน 168 สถานี 412/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่าบริการโครงข่าย Must carry สำหรับนำสัญญาณโทรทัศน์ NBT ระบบ HD ไปออกอากาศผ่านดาวเทียม ระบบ HD และระบบ SD C-Band และ Ku-Band จำนวน 2 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 411/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ทรานส์พอนเดอร์ 409/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาเช่าทรานส์พอนเดอร์ C-Band แบบเต็มเวลา จำนวน 1/8 ทรานส์พอนเดอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 408/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 407/62/2561 (21/12/2018)
สัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สิน อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 406/62/2561 (21/12/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode