กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อื่นๆ
อื่นๆ
โรงไฟฟ้าบางปะกง ประกาศการขายทอดตลาด รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเครื่องจักรกล (03/10/2018)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่บริกร (จ้างเหมาบริการ) (02/10/2018)
สัญญาซื้อขายโครงการพัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (01/10/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำวีดิทัศน์การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (24/08/2018)
การขายทอดตลาดของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (20/08/2018)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 12 โครงการ (24/07/2018)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (15/06/2018)
download 259
สัญญาจ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อกกิจกรรมรณรงค์ในพิ้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (23/05/2018)
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (11/05/2018)
สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ (11/05/2018)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2560 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (10/05/2018)
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (ฉบับแก้ไข) (09/05/2018)
สัญญาจ้างจัดทำสื่อสังคมออนไลน์(Facebook)โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (08/05/2018)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาประเมินผลโครงการรณรงค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและยุติการรับชมโทรทัศน์ระบบแอนะล็อก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07/05/2018)
(07/05/2018)
ยกเลิกประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียง ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (04/05/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางราชการ จำนวน ๙ อัน (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (27/04/2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/04/2018)
ประกาศแผนการจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ The Insider 7 (26/04/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode