หน้าหลัก >> (5.2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร
(5.2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร

รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (01/02/2018)
download 83
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖) (08/05/2017)
download 82
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08/05/2017)
download 10
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันตำแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (08/05/2017)
download 15
สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งดุริยางคศิลปินปฏิบัติงาน และตำแหน่งคีตศิลปินปฏิบัติงาน (08/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7