หน้าหลัก >> (2.6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง
(2.6) รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนรวมทั้งรายงานเชิงสถิติที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนประจำปี ๒๕๕๘ ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (05/05/2017)
download 162

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7