หน้าหลัก >> (1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)
(1.5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามมาตรา 9(8)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 148
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ (21/07/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 36
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ (04/05/2017)
download 0

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7