หน้าหลัก >> (1.4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ
(1.4) ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการหรือรายการ

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงคลังเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (04/05/2017)
download 172

หน้า : [1]
-------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกรมประชาสัมพันธ์ 
เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1803, 1806-7