กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1     2  

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2561)
ประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (13/03/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ (15/06/2561)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประการบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (31/05/2561)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/05/2561)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จ.ยโสธร เตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (25/06/2561)
ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำประชาชนจิตอาสาร่วมกับขุดลอกคลองสาธารณะโครงการวันจิตอาสานครราชสีมา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (25/06/2561)
จ.ยโสธร จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (25/06/2561)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
เด็กนักเรียนอำเภอปาย รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก (25/06/2561)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวในโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (22/06/2561)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด กำหนดเปิดตัวโครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่อำเภอเกาะช้าง (20/06/2561)
จ.สมุทรปราการ เตือนแฟนบอลโลกระวังอาการวูบ หลับใน เครียดจากการนอนดึก (19/06/2561)
สาธารณสุขพะเยา มอบอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น แนะนำวิธีป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุง (15/06/2561)
     
หน้าหลัก >> โรคภัยใกล้ตัว
โรคภัยใกล้ตัว
เด็กนักเรียนอำเภอปาย รณรงค์กำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก (25/06/2018)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกปฏิบัติงานผ่าตัด ทำหมันสุนัขและแมวในโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" (22/06/2018)
ปศุสัตว์จังหวัดตราด กำหนดเปิดตัวโครงการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่อำเภอเกาะช้าง (20/06/2018)
จ.สมุทรปราการ เตือนแฟนบอลโลกระวังอาการวูบ หลับใน เครียดจากการนอนดึก (19/06/2018)
สาธารณสุขพะเยา มอบอาสาสมัครสาธารณสุขร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น แนะนำวิธีป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุง (15/06/2018)
สธ.สงขลา ห่วงสุขภาพเด็กเล็กเสี่ยงป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก เตือนผู้ปกครองให้ดูแลรักษาความสะอาดของเล่นเด็ก ของใช้ และให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ (14/06/2018)
กรมควบคุมโรค แนะ 4 วิธีรับมือโรคมือ เท้า ปากในเด็ก หลังพบแนวโน้มกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ป่วยเพิ่มในช่วงนี้ (12/06/2018)
เทศบาลตำบลราไวย์ จ.ภูเก็ต เร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนไทยใหม่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมทั้งเป็นการป้องกันไข้ปวดข้อยุงลายและโรคไข้ไวรัสซิกา (12/06/2018)
ทีมสัตวแพทย์ฯ ยะลา คุมพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เข้มงวด ให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว เขตเมือง (05/06/2018)
สสจ.ยะลา ห่วงหน้าฝน ป่วยโรคไข้เลือดออก ย้ำ ใช้หลัก 3 เก็บ ป้องกัน หากสงสัยป่วยให้รีบไปพบแพทย์ (05/06/2018)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช เตือนประชาชนระวังป่วย โรคไข้เลือดออก หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน รีบไปพบแพทย์ แนะทำลายแหล่งยุงวางไข่ ใช้หลัก "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" (04/06/2018)
สธ.สงขลา เตือนให้ประชาชนระวังป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ “3 เก็บ” อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ พื้นที่ภาคใต้ฝนเริ่มตก เสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของยุงลาย และประชาชนก็เสี่ยงต่อการถูกยุงลายกัด (04/06/2018)
จ.สมุทรปราการเตือนประชาชนระวังโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน (31/05/2018)
สสจ. สมุทรปราการ สรุปผลการป้องกันโรคไข้เลือดออกมีอัตราป่วยสูงขึ้น (28/05/2018)
กรมควบคุมโรค รณรงค์ป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว เผยเป็นสาเหตุการตายอันดับสองในกลุ่มการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ (26/05/2018)
ผอ.สคร. 5 ราชบุรี แนะสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก (22/05/2018)
แพทย์ แนะวิธีใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยบรรเทาอาการเบื้องต้นจากพิษของเห็ด (22/05/2018)
จ.สมุทรปราการ ขอให้ประชาชนช่วยกำจัดขยะมูลฝอยในบริเวณบ้านป้องกันโรคฉี่หนู (20/05/2018)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาชุดตรวจหาเชื้ออุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษ ด้วยวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียก่อโรค รู้ผลเร็วภายใน 3 วัน (16/05/2018)
สธ.สงขลา เตือนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และให้กลุ่มเสี่ยงรับการฉีดวัคซีนป้องกัน (11/05/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
    1     2  

ดูทั้งหมด

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์