กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> จราจร
จราจร
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม “๙ นี้เพื่อประชา สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” (16/12/2016)
หลีกเลี่ยงเส้นทางนักปั่นจักรยาน ตามกิจกรรม “ร้อยดวงใจปั่นถวายพ่อ” (16/12/2016)
การจัดการจราจรเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ (29/10/2016)
สถานที่จอดรถผู้ถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (21/10/2016)
รัฐบาลเพิ่มจุดจอดรถบัสและรถตู้กว่า ๑,๖๐๐ คัน เพื่อบริการประชาชน (19/10/2016)

หน้า : [1]
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th