กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> 365 วัน ตามรอยพ่อ
365 วัน ตามรอยพ่อ
ประทับในพระตำหนักปั้นหย่าวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดเกล้าฯ ให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยเครื่องบริขาร (23/03/2017)
เสด็จฯ ออกบิณฑบาตในถนนหลวง โดยไม่มีหมายกำหนดการ (22/03/2017)
ทรงทูลลาผนวชต่อสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ และทรงสดับพระโอวาทบนพระตำหนักบัญจบเบญจมา (21/03/2017)
ทรงสดับพระปาฏิโมกข์ ในพระอุโบสถ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (20/03/2017)
ทรงเป็นประธานแทนสมเด็จพระสังฑราช ในพิธีหล่อพระพุทธชินสีห์จำลอง (19/03/2017)
เสด็จฯ ลงพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีประชาชนมารอเฝ้าฯ เป็นจำนวนมาก (18/03/2017)
เสด็จฯ ไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ จัหวัดนครปฐม (17/03/2017)
โปรดเกล้าฯ ให้ พณฯ อานันท์โมหันสหาย เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลแสดงความปิติิโสมนัสในนามชาวอินเดีย (16/03/2017)
ทรงรับอาหารบิณฑบาตรจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก (15/03/2017)
ทรงรับอาหารบิณฑบาตจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (14/03/2017)
เสด็จฯ รับบาตร ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2499 (13/03/2017)
ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับพระพรหมมุนี รองเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ ที่หน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (12/03/2017)
โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอมในราชกาลก่อนๆ เข้าเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (11/03/2017)
โปรดเกล้าฯ ให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และภรรยา เข้าฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ณ พระตำหนักเพชร (10/03/2017)
เสด็จฯ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราชบิดา ณ อนุสสรณีย์รังษีวัฒนา (09/03/2017)
เสด็จฯ นมัสการพระอัฐิ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร (08/03/2017)
ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระเถรานุเถระ หน้าพระตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร (07/03/2017)
เสด็จฯ ลงพระตำหนักเพชรโปรดให้พระเถรานุเถระ ชั้นราชขึ้นไป และบรรพชิตจีน ญวณ เฝ้าฯ ถวายอนุโมทนา และถวายพระพร (06/03/2017)
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระราชชนนีฯ ในระหว่างประทับพักที่พระเก้าอี้ (05/03/2017)
เสด็จฯ วังสระปทุมทรงรับอาหารบิณฑบาตจากสมเด็จพระราชชนนีฯ (04/03/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th