กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> 365 วัน ตามรอยพ่อ
365 วัน ตามรอยพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยประธานาธิบดีดไวต์ เดวิด ไฮเซนฮาวร์ ครั้งเยือน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2503 (26/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายกับริชาร์ด บูน คาวบอยเอกของภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง Have Gun, Will Travel (25/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถาวอย่างเป็นกันเองกับเอลวิส เพรสลี่ย์ (24/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักหนังสือพิมพ์อเมริกาเข้าเฝ้า และพรพราชทานสัมภาษณ์เป็นเวลานานอย่างไม่ถือพระองค์ (23/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเป่าแซกโซโฟน ร่วมกับวงดนตรีของนายเบนนี กู๊ดแมน นักดนตรีแจ๊สระดับโลก ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา (22/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมโรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์นที่ประสูติในบอสตัน ในโอกาสนี้ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่นายแพทย์ผู้ถวายการประสูติ และนางพยาบาลทั้ง 4 คน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2503 (21/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประทับรถยนต์พระที่นั่งผ่านถนนบรอดเวย์ในนครนิวยอร์ค ทรงโบกพระหัตถ์ให้กับชาวนิวยอร์คที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในระหว่างทาง (20/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2503 (19/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกเนวิน นายกรัฐมนตรีพม่า เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท (18/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินยังมหาปราสาณคูหา ทรงนมัสการพระประธานและทรงรับศีลพร้อมกับประธานาธิบดีอู วิน หม่อง (17/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2503 ในโอกาสนี้ประธานาธิบดี อู วิน หม่อง นำเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระเจดีย์ชเวดากอง (16/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนนชาวอินโดนีเซียที่เฝ้ารอรับเสด็จ ชาวบาหลีโปรยดอกไม้หอมเป็นการถวายการต้อนรับ (15/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประทับบนพระแท่นเพื่อรับความเคารพจากทหารกองเกียรติยศ ณ สนามบินดูบันบาหลี ระหว่างเสด็จฯ เยือนประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 8-16 กุมภาพันธ์ 2503 (14/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประธานาธิบดี โง ดินห์ เดียมและมาดาม โง ดินห์ นู ทอดพระเนตรและชมพิธีเชิญธงชาติไทยและเวียดนามขึ้นสู่ยอดเสา บริเวณหน้าทำเนียบประธานาธิบดีในไซ่ง่อน (13/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม เมื่อวันที่ 18-21 ธันวาคม 2502 (12/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2502 (11/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นที่ประทับแรมก่อนเสด็จฯ จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2502 (10/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมราษฎรหน้าศาลากลางจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2502 (09/04/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ประทับฉายพระบรมรูปร่วมกับบรรดาเจ้านายฝ่ายเหนือและพสกนิกรชาวเหนือที่มารับเสด็จ ณ คุ้มวงศ์ตวัน เมื่อปี พ.ศ. 2501 (08/04/2017)
เมื่อครั้งเสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม 2501 (07/04/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th