กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> 365 วัน ตามรอยพ่อ
365 วัน ตามรอยพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประทับในท่าวันทยหัตถ์ ขณะที่วงดุริยางค์ทหารปาลาติน บรรเลงเพลงพระสันตะปาปา ก่อนเสด็จออกจากพระราชวังวาติกัน (27/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิสันถาร (เป็นภาษาฝรั่งเศษ) กับสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 (26/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับเหรียญทองที่ระลึกขนาดใหญ่ จากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 (25/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งเสด็จเยือนนครรัฐวาติกัน ทรงเฝ้าฯ สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2503 (24/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลี เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2503 (23/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรโบลินเดอร์ ณ เมืองเอสคิลส์ทูน่า (22/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนายเรือแห่งราชนาวีสวีเดน เมื่อปี พ.ศ. 2503 (21/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินสู่ราชอาณาจักรสวีเดน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2503 (20/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาตินอร์เวย์ (19/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ภายในป้อมอเคอซุส ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา (18/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2503 (17/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟามร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า (16/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 พระราชินีอินกริด และเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธอ แห่งเดนมาร์ก (15/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปฏิสันธานกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 และเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธอ แห่งประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2503 (14/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ณ งานเลี้ยงกลางคืน ที่โรงแรมเบลเลอวู กรุงเบิร์น เมื่อปี พ.ศ. 2503 (13/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยทหาร ณ ด้านหน้ารัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2503 (12/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ นายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เสด็จฯ ณ กรุงเบิร์น อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2503 (11/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503 (10/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงเรียนนายเรือ และศูนย์การฝึกของกองทัพเรือ ประเทศโปรตุเกส วันที่ 23 สิงหาคม 2503 (09/05/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะทรงประทับรถไฟ ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดให้ประชาชนชาวเยอรมันที่เฝ้าชมพระบารมีอยู่ในบริเวณนั้น ร่ำลาทั้งสองพระองค์ (08/05/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th