กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
หน้าหลัก >> 365 วัน ตามรอยพ่อ
365 วัน ตามรอยพ่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรฐานทัพอากาศของไต้หวัน (13/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรการปฏิรูปที่ดินและการทำนาปีละ 2 ครั้ง ที่สถาบันปฏิรูปที่ดินในนครเถาหยวน (12/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จทอดพระเนตรระบบชลประทานของไต้หวัน ณ เขื่อนสือเหมินในนครเถาหยวน (11/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แก่อดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่มอบให้บุคคลสำคัญชาวต่างประเทศ (10/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชปฏิสันถารกับอดีตประธานาธิบดี และมาดามเจียง ไคเชก ณ โรงแรมแกรนด์ (09/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก กล่าวถวายการต้อนรับในงานถวายพระกระยาหารค่ำ ณ ทำเนียบประธานาธิบดี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506 (08/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอดีตประธานาธิบดี และมาดามเจียง ไคเชก นำคณะเจ้าหน้าที่ระดับของรัฐบาลมาเฝ้ารับเสด็จฯ ที่ท่าอากาศยานซงซาน ในกรุงไทเป (07/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประธานาธิบดี เจียง ไคเชก พร้อมด้วยภริยาและประชาชนชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จ (06/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประธานาธิบดีเจียง ไคเชก พร้อมด้วยภริยาและประชาชนชาวไต้หวันเฝ้ารอรับเสด็จ (05/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยานซงซาน กรุงไทเป เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2506 (04/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงคล้องสายคล้องพระศอ เครื่องหมายของอุบาสก อุบาสิกา เมื่อครั้งทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองนาโกย่า (03/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงถอดพระเนตรเขาฮิเอ ซึ่งสูงประมาณ 2782 ฟุต จากระดับน้ำทะเล เพื่อทอดพระเนตรวิวของเมืองเกียวโต (02/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเสวยพระสุธารสบนตำหนักของพระราชวังซูกาคูอิน (01/07/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเบียวโดอิน เมืองนารา ทรงนมัสการพระประธานภายในวัด และเยี่ยมชม ฟีนิกซ์ ฮอลล์ ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง (30/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ ทอดพระเนตรการแสดงฟุตบอลเคมาริ เป็นกีฬาเก่าแก่กว่า 1600 ปี ในญี่ปุ่น ณ พระตำหนักอุทยานพระราชวังโอมิยา (29/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรการทดลองแพร่ภาพโทรทัศน์สี และการประดิษฐ์เครื่องโทรคมนาคม และทรานซิลเตอร์ บริษัทนิปปอนอิเล็กทริค (28/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเยี่ยมเยียนนักเรียนไทย และผู้ที่ปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2506 (27/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนญี่ปุ่น ในครั้งนั้นได้เสด็จฯ เยือน โตเกียว โตเกียวนารา โอซาก้า นาโกย่า กิฟุ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2506 (26/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ (ในขณะนั้น) ที่พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว (25/06/2017)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนญี่ปุ่น ทรงเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานอินเตอร์เนชั่นแนล หรือสนามบินฮาเนดะในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2506 (24/06/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th