กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ร่างขอบเขตTOR
ร่างขอบเขตTOR
ร่างประกวดราคาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM (22/01/2018)
download 7
ร่างประกวดราคาโครงการจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (17/01/2018)
download 12
ร่าง ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาดำเนินโครงการเพื่อผลิตสารคดีสั้น ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ ประจำงบปีประมาณ 2561 (16/01/2018)
ประกาศร่างของเขตงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลองห้า ปทุมธานี (12/01/2018)
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (11/01/2018)
download 23
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ 1 แห่ง (29/12/2017)
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่ำก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรมพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (29/12/2017)
ประกาศร่างขอบเขตงานโครงการปรับปรุงประสิทธืภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (29/12/2017)
download 44
ประกาศร่างโครงการปรับปรุงประสิทธภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ AM โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/12/2017)
download 48
ประกาศร่าง TOR จัดซื้อจัดจ้างโครงการระบบการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (06/12/2017)
download 76
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดซื้อโครงการจัดหาระบบการรับรู้ข่าวสารจากทางราชการผ่านการเชื่อมโยงฐานข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/11/2017)
download 235
ประกาศเผยแพร่ร่าง TOR จัดจ้างเหมาผลิตรายการข่าวภาคหลัก ข่าวภาคต้นชั่วโมงและข่าวในพระราชสำนัก(ภาคภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ 2561 (25/10/2017)
download 187
ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือทำแบบจำลองเขตบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (19/09/2017)
ประกาศร่าง โครงการจัดหาเครื่องมือตรวจสอบการแพร่แปลกปลอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทสไทยพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1ชุด (08/09/2017)
ร่างขอบเขต โครงการจัดหาระบบปฏิบัติการผลิตรายการข่าวและระบบปฏิบัติการออกอากาศ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร (16/08/2017)
ร่างขอบเขต จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ร่างขอบเขต โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
ประกาศร่างข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการเช่ารถยนต์ระยะที่ 9 90 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/08/2017)
ประกาศร่าง โครงการค่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบทำข่าวอัตโนมัติ (iNEWS Server) จากระบบ Standard Definition (SD) ไปเป็นระบบ High Definition (HD) ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง (ส่วนที่ 1) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (01/03/2017)
ประกาศร่าง โครงการค่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Virtual Studio ห้องสตูดิโอ 2 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (01/03/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode