กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> สำนักข่าว
สำนักข่าว
รัฐบาลเดินหน้าเปิดพื้นที่ปลอดภัย สร้างความเท่าเทียมให้ประชาชน ยืนยันปี 61 คงเข้มปราบอิทธิพลทั่วไทย เล็งจับตากลุ่มต่างชาติ เคลื่อนไหวกระทบความมั่นคง วอนประชาชนร่วมให้ข้อมูล (22/01/2018)
โฆษก กอ.รมน.แสดงความเสียใจผู้สูญเสีย ระบุคนร้ายต้องการทำลายชีวิต ทรัพย์สิน ภาพรวมประเทศ (22/01/2018)
กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระดม 22 หน่วยงานในสังกัด นำนวัตกรรมด้านการเกษตรจัดแสดง เชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาเกษตรกรไทย หวังยกระดับคุณภาพชีวิต (22/01/2018)
นายกรัฐมนตรี ขอทุกภาคส่วน ร่วมการเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ย้ำข้าราชการต้องมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางปฏิรูป (22/01/2018)
กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งขยายเวลาให้บริการเดินรถเส้นทางนำร่องรถโดยสารมาตรฐานใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ (22/01/2018)
รมว.วิทย์ สร้างกรุงเทพมหานครเป็นย่านนวัตกรรมและเมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ "ศูนย์กลางพื้นที่นวัตกรรมธุรกิจคนรุ่นใหม่" (22/01/2018)
รัฐบาลจึงอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่มีศักยภาพ มีบุตรมากขึ้น (22/01/2018)
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้เรียนในสาขาอาชีวศึกษาอีกร้อยละ 5 (22/01/2018)
ประเทศไทย เตรียมประกาศพื้นที่ป่าชายเสนออนุรักษ์ 1.53 ล้านไร่ รวม 48 กลุ่มป่า ภายในปี 2563 พร้อมเร่งทำรายละเอียดพื้นที่ป่าชายเลนระนองประมาณ 200,000 ไร่ เสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกทางธรรมชาติ (22/01/2018)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้ายในสัปดาห์นี้ (22/01/2018)
นายกรัฐมนตรี ย้ำปี 2561 เป็นปีแห่งการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ขอทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาพัฒนาประเทศ (19/01/2018)
ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. ... เพื่อคืนสิทธิให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่สิ้นสภาพ กว่า 960,000 คน (19/01/2018)
รัฐบาลมีมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้สถานพยาบาล" เริ่มวันที่ 1 มกราคมนี้ (19/01/2018)
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จัดงานครบรอบวันก่อตั้ง 20 ปี พร้อมตั้งเป้าหมายปีที่ 21 เน้นการทำงานเชิงรุกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สู่ประชาชน (19/01/2018)
กรมการค้าภายใน ส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์ ทางเลือกใหม่เกษตรกร สร้างรายได้เพิ่มขึ้น (19/01/2018)
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบุ สถานประกอบกิจการที่จัดฝึกอบรมพนักงาน สามารถนำค่าใช้จ่ายลดหย่อนภาษีได้ร้อยละ 100 ย้ำ ให้กู้ยืมเงินเพื่อการฝึกอบรมแบบปลอดดอกเบี้ย (19/01/2018)
นายกรัฐมนตรี ให้กำลังใจกำลังพลเนื่องในวันกองทัพไทย ย้ำให้ตระหนักในหน้าที่ มุ่งปกป้องสถาบันหลักของชาติและดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง สามัคคี มีวินัย ซื่อสัตย์ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (19/01/2018)
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และ 3 รวมถึงพิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วอีก 5 ฉบับ (19/01/2018)
ชลประทานอำนาจเจริญ ย้ำปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีกว่าร้อยละ 67 มั่นใจเพียงพอต่อทุกกิจกรรมการใช้น้ำ (19/01/2018)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชูธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (19/01/2018)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode