หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมกรม

ภาพกิจกรรมกรม
ครบรอบปีที่ ๕๓ สถาบันการประชาสัมพันธ์ "ก้าวหน้าวิชาการ สร้างสรรค์เครือข่าย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21 ต.ค. 2557)
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ต.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ต.ค. 2557)
นางเตือนใจ สินธุวณิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 525 ครั้ง
พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ต.ค. 2557)
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 ต.ค. 2557)
งานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 ต.ค. 2557)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กสทช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะเป็นผู้แทนอธิบดี ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 ณ กรมบัญชีกลาง (8 ต.ค. 2557)
แสดงความยินดี ๑๒ ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (ฝ่ายผลิตภาพฯ) (7 ต.ค. 2557)
พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม และครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (3 ต.ค. 2557)
แจกฟรี ของรางวัลเก๋ไก๋ จากส่วนอาเซียน (1 ต.ค. 2557)
การอบรมคณะกรรมการ QWL ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน ภายใต้โครงการ"สุข ๘ ประการด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ก.ย. 2557)
บรรยากาศงานเลี้ยงสังสรรค์อำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (29 ก.ย. 2557)
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและมอบของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (29 ก.ย. 2557)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี ๒๕๕๗ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด และ การเสวนาเรื่อง" ชาวกรมประชาสัมพันธ์พร้อมใจนำวิสัยทัศน์ใหม่สู่การปฏิบัติ" โดย ผู้บริหารระดับสูงกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (29 ก.ย. 2557)
คณะผู้แทนสื่อมวลชนมณฑลยูนนาน เข้าพบอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนสื่อมวลชนไทย-จีน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (29 ก.ย. 2557)
แสดงความยินดีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (24 ก.ย. 2557)
เด็กอาเซียนกว่า 28 คนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN Youth Camp 2014 (24 ก.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ภาพบรรยากาศ ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑๖ ตอน "พันท้ายนรสิงห์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23 ก.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>