TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ จัดกิจกรรมวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าวและมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 62 ครั้ง
งานประกาศรางวัล SMEs สร้างอาชีพ Awards ครั้งที่ 3 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 96 ครั้ง
การประชุม เรื่อง การกำหนดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนำร่องบูรณาการงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์มอบอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช...(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดชมรม PRD TO BE NUMBER ONE กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์การจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาสื่อมวลชน เรื่อง "การประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การอบรมและพัฒนาความรู้ในการผลิตข่าวและรายการเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤติมิชอบ รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าว พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ "ภาพลักษณ์ประเทศไทย สร้างสรรค์อย่างไรในยุคดิจิทัล" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเสวนา "แชท & แชร์ Social Media อย่างไรไม่ตก Trend" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมดนตรีในสวน ครั้งที่ ๕๙ ตอน “รักฉันสักครั้งจะไม่ลืมพระคุณ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะเจ้าหน้าที่สำนักข่าวซินหัว สาธารรรัฐจีน เข้าเยี่ยมคารวะ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode