TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสื่อสารมวลชนของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 38 คณะกรรมาธิการฝ่ายสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดกิจกรรมการสื่อสาร เพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ประจำปี ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 23 ครั้ง
ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง "คำอธิษฐาน" และ เรื่อง "ยายบุญมา" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒).ประมวลภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).ประมวลภาพสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวความคืบหน้าการเตรียมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" ของสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อปส. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ สวศ.และ สวท.จังหวัดนครสวรรค์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กปส.เยี่ยมชมกิจการกระจายเสียงสถานีเครื่องส่งวิทยุคลื่นสั้น บีบีซี นครสวรรค์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในภาวะวิกฤต (ศสช./ข่าว)
อ่าน 45 ครั้ง
ดนตรีในสวน ครั้งที่ 47 ตอน "ฝากลมกับแสงดาว...ในคืนเดียวดาย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๖ และการประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร ของสำนักงานประกันสังคม รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรภาษาเวียดนามเพื่อพัฒนาบุคลากร กปส. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าว วันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๖ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 58 ครั้ง
การประชุมคณะทํางานฝ่ายลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม BIKE FOR DAD (ศสช./ข่าว)
อ่าน 60 ครั้ง
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศสช./ข่าว)
อ่าน 109 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ศสช./ข่าว)
อ่าน 84 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode