กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเพื่อพิจารณาหัวข้อและกรอบประเด็นการสำรวจความรับรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการประชุม Radio Asia 2017 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมและมอบนโยบาย สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ คืนความสุขให้ประชาชน จัดงานดนตรีในสวนสัญจรครั้งที่ ๗๑ ที่จังหวัดเพชรบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมพิจารณาประเด็นความเข้าใจของประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพ ฯ สสป.)
ชมรม PRD TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประดับอินทรธนูตำแหน่งผู้อำนวยการระดับสูง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ไทย (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 204 ครั้ง
สสค.-ชัยพัฒนา-ศูนย์คุณธรรม เปิดตัวพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง ตามรอยพระราชา ชวนครอบครัวเรียนรู้ศาสตร์พระราชา กระตุ้นทักษะศตวรรษที่ ๒๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 282 ครั้ง
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นำคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ รดน้ำขอพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีรดน้ำขอพรแด่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพ ฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร "สื่อมวลชนสัมพันธ์" รุ่นที่ ๔๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ชมรม PRD TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล ประจำวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมงาน Westcon Solutions Security & Network Forum “Cyber Threats are everywhere what’s next, and how to prepare for it” (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 182 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพ ฯ สสป.)
ชมรม PRD TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามนโยบายรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ๕๓ ปี (ฝ่าลผลิตภาพ ฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode