หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมกรม

ภาพกิจกรรมกรม
สื่อมวลชนสัญจร โครงการห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ก.ค. 2557)
สื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปราจีนบุรี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ก.ค. 2557)
ดนตรีในสวนครั้งที่ ๘ ตอน "มนต์รัก มนต์ชะตา" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ก.ค. 2557)
มหกรรมคอนเสิร์ต “เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ก.ค. 2557)
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28 ก.ค. 2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ" รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28 ก.ค. 2557)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป ) (28 ก.ค. 2557)
นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (25 ก.ค. 2557)
อ่าน 442 ครั้ง
งานแถลงข่าวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (25 ก.ค. 2557)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
การแสดงดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
แถลงข่าว มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “ เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
งานแถลงข่าววันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)
การปฐมนิเทศโครงการปฎิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ) (17 ก.ค. 2557)
พิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ "เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการเป็นพิธีกร ” รุ่นที่ ๒๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน