TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายรัฐบาล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมหารือในการปรับปรุงเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ในภาพรวม (ศสช./ภาพ,ข่าว)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดตัว 1212 OCC Application รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำคณะองคมนตรี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่
อ่าน 10 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์ต่างประเทศจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศและประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การดำเนินการทางวินัย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
อ่าน 2042 ครั้ง
กิจกรรม Big Cleaning Day ทำดีถวายพ่อ
ทรงตอบรับเสด็จขึ้นทรงราชย์ สนองพระราชปณิธานและประโยชน์ของชาวไทย
อ่าน 96 ครั้ง
นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรส ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
อ่าน 48 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมมอบนโยบายแนวทางการประชาสัมพันธ์ตามมติ ครม. ที่สำคัญ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "งานเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักงานประกันสังคม" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียการบัตรฝึกอบรมหลักสูตร การเงิน บัญชีและพัสดุ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสัมมนา Digital Government Transformation เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจและประโยชน์ต่อประชาสังคมในการบูรณาการบริการ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการยกระดับคุณภาพงานบริการภาครัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล (ศสช./ภาพ.ข่าว)
อ่าน 124 ครั้ง
การประชาสัมพันธ์ โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 112 ครั้ง
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชีและพัสดุ รุ่นที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และการเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่อง “รัฐบาลดิจิทัล สู่ประเทศไทย ๔.๐ ทางเลือก หรือ ทางรอด?” (ศสช./ภาพ,ข่าว)
แถลงข่าว การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒.)ภาพบรรยากาศงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode