กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
โครงการ "ปลูกต้นไม้ ปลูกธรรมะ" เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 66 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ โครงการ National e-Payment ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 29 ครั้ง
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน eGovernment Forum ๒๐๑๗ ภายใต้แนวคิดหลัก Digitize Thailand : Shaping Future Government (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 71 ครั้ง
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "ปวงประชามหาปีติ"เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๓๓(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ระดับประเทศ "พลังประชาชนขับเคลื่อน การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess's Cup 2017 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - จีน (ยูนนาน) ครั้งที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่ ๓๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดงาน " ๕๐ ปีอาเซียน ก้าวแรกที่ไทย ก้าวต่อไปเพื่อลูกหลาน " ระหว่างวันที่ ๔-๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบรางวัลกิติคุณสัมพันธ์ สังข์เงิน ครั้งที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมศิลปากรจัดเสวนา เรื่อง "การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 133 ครั้ง
โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การใช้คำราชาศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 85 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมจัดทำคำขอกำหนดตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเป็นอำนวยการระดับสูง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีและคณะ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย" รุ่นที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode