TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชมการแสดงดนตรี ภูมิพลังแผ่นดิน กับบทเพลงแห่งความรักและเทิดทูนสถาบัน บรรเลงอย่างยิ่งใหญ่ โดยวงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย ในวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค.58 เวลา 16.00-18.00น. ณ ห้องแสดงดนตรีมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา / ขอความร่วมมือประดับธงพระนามาภิไธย “มวก” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 28 กรกฎาคม 2558 / สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการ อบรมหลักสูตร "การผลิตสารคดีทางโทรทัศน์แบบมืออาชีพ" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 17 ส.ค. - 4 ก.ย.58 ติดต่อสอบถามที่ 08 1346 0510 , 09 4559 5029 และ 08 0148 3698 ในวัน และเวลาราชการ / 

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
งานประกาศรางวัล “คนไทยตัวอย่าง” โครงการกิจกรรมรณรงค์การทำความดี ต้นแบบคนดี ใต้ร่มพระบารมีพ่อของแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 29 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพกิจกรรมประชาชนที่ลงทะเบียนรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” (๒) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพกิจกรรมประชาชนที่ลงทะเบียนรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร “Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” (๑) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๓๙ "ใต้ร่มพระบารมี ๖๓ พรรษา มหาวชิราลงกรณ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีต่อร่างนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ CAT TELECOM ประชุม เรื่อง การให้บริการระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ของกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
(๒).ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ อป.มช." รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑).ประมวลภาพ การฝึกอบรมหลักสูตร"พัฒนาทักษะเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ อป.มช." รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย(สวท.) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา(สวศ) ทั่วประเทศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วมไทย - เวียดนาม (VNA) ครั้งที่ 12 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ศสช. ชี้แจงความคืบหน้าตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปี ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
กรมประชาสัมพันธ์ เน้นสื่อบุคคลเพื่อการเผยแพร่ข่าวสารและข้อมูล (ศสช./ข่าว)
สปต. ร่วมกับ สปข.5 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมโกลเด้น บีช รีสอร์ท จ.กระบี่
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เปิดงาน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ระดับพื้นฐาน (ศสช./ข่าว)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง" รุ่นที่ ๑๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การประกาศเสียงตามสาย" รุ่นที่ ๑๐ (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.)
สัมมนา “แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศ” (ศสช./ข่าว)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode