TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 140 ปี เมื่อวันที่ 9 เม.ย.2558 ณ กระทรวงการคลัง
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้ง กระทรวงการคลัง สถานีโทรทัศน์ MCOT และหนังสือพิมพ์ข่าวสด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำขอพร งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดลำดับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ
อ่าน 46 ครั้ง
โครงการสื่อมวลชนสัญจรตามพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติ ณ จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และ กาฬสินธุ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้คำราชาศัพท์" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 109 ครั้ง
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ " ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้ " (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อ่าน 29 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ ๔๑(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำเว็บไซต์ ๓ เว็บไซต์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
อ่าน 123 ครั้ง
งานแถลงข่าววันราชการพลเรือนประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้รับเกียรติบันทึกภาพข้าราชการระดับสูงของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานสัมมนาและนิทรรศการ “๖๐ พรรษา รัตนราชสุดา วิทยาปริทรรศน์” และงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี ๒๕๕๘
อ่าน 125 ครั้ง
งานแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รางวัลธรรมาภิบาล “สิงห์ทอง”ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
งานสัปดาห์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวันน้ำโลก ๒๐๑๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode