TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
รปส.ประวิน พัฒนะพงษ์ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 4 ปี วันสถาปนา กสทช. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๕ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 15 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2558 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๔๔ ตอน "รักอะไร...คือ...รักต้องห้าม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านสารนิเทศและการประชาสัมพันธ์จากกัมพูชา สปป.ลาว และเวียดนาม ศึกษาดูงานกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนา เรื่อง"พระมหากษัตริย์ไทย และสถานการณ์ชายแดนภาคใต้" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าว วันออมแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 35 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์รับ เข้ารับพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงมุทิตาจิตหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประวัติศาสตร์การกระจายเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ต้องรักษาไว้ (ศสช./ข่าว)
(๒.) ประมวลภาพ งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ "ร้อยใจผูกพัน รักกันตลอดไป ๖๐ ปี พี่ยังแจ๋ว" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑.) ประมวลภาพ งานวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ "ร้อยใจผูกพัน รักกันตลอดไป ๖๐ ปี พี่ยังแจ๋ว" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์แสดงมุทิตาจิตแก่ ท่านปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
อ่าน 29 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี (ศสช./ข่าว)
การประชุมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ (ศสช./ข่าว)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จัดพิธีไหว้ครูดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 30 ครั้ง
สัมมนาผู้บริหาร กปส. "อนาคตไทยกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ศสช./ข่าว)
อ่าน 30 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Digital Video Broadcasting (DVB)” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะทำงานดำเนินการเผยข้อมูลภาครัฐ และบริหารจัดการข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ข่าว)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode