TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในการบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในการบันทึกเทปรายการ ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ "๕๕ ปี มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในการบันทึกเทปรายการ ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน ครั้งที่ ๖๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด รักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบแนวทางการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การรับ-ส่งมอบงานในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการระบบการชําระเงินแบบ Any ID และการขยายการใช้บัตร มีผู้สมัครใช้งานแล้ว ๑๖.๕ ล้าน ID (ศสช./ข่าว)
อ่าน 232 ครั้ง
การจัดงานฉลอง ๑๒๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศสช./ข่าว)
อ่าน 213 ครั้ง
พิธีมอบรางวัลการประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “เยาวชนกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "รวมพลังลูกพระอินทร์สร้างสรรค์สังคม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ช. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างกระแสการเผยแพร่ข่าวสารต่อต้านการทุจริต ผ่านโซเชียลมีเดีย (ศสช./ข่าว)
อ่าน 150 ครั้ง
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารระดับกลางที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองนายกรัฐมนตรีโปรโมทแอปพลิเคชัน G-News โฉมใหม่ตามนโยบายรัฐบาล (ศสช./ข่าว)
อ่าน 199 ครั้ง
การเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เป็นไปอย่างซื่อสัตย์สุจริต (ศสช./ข่าว)
อ่าน 192 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการเทคนิคร่วม ไทย-จีน(กวางสี) ครั้งที่ ๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวโครงการประกวดวีดิทัศน์สั้น "เยาวชน ส่องภาพลักษณ์ประเทศไทยผ่านสายตาชาวต่างชาติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "จำขึ้นใจ" ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมการเสวนา "สานสัมพันธ์ ปันความรู้ สิ่งดีดี จากพี่...สู่น้อง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode