หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมกรม

ภาพกิจกรรมกรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.) (23 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
การแสดงดนตรีในสวน คืนความสุขให้ประชาชน ครั้งที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
แถลงข่าว มหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป “ เพลงรัก เพลงสนุก คืนความสุขให้ประชาชน ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18 ก.ค. 2557)
งานแถลงข่าววันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)
การปฐมนิเทศโครงการปฎิบัติธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน (ฝ่ายผลิตภาพฯ) (17 ก.ค. 2557)
พิธีทำบุญตักบาตรและการฟังเทศน์ "เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา"( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ เทคนิคการเป็นพิธีกร ” รุ่นที่ ๒๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17 ก.ค. 2557)
การประชุมหารือเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ก.ค. 2557)
บรรยากาศเเห่งความสุขในกิจกรรม "กรมประชาสัมพันธ์คืนความสุขให้ประชาชน" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ก.ค. 2557)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดตำแหน่งอำนวยการะดับต้นเป็นอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ก.ค. 2557)
"๒๖ ปี NBT ทีวีสาธารณะ สื่อสาระสู่สังคม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ก.ค. 2557)
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สวท.และ สทท. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ก.ค. 2557)
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ (10 ก.ค. 2557)
ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ก.ค. 2557)
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา “เนื่องในเทศกาลอาสาฬบูชาและเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 ก.ค. 2557)
โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สวท. ประจำปี 2557 (9 ก.ค. 2557)
อ่าน 72 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ