กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ จัดพิธีเปิดงานวันโทรทัศน์ไทย ประจำปี ๒๕๖๑
อ่าน 56 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ รุ่นที่๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล จัดงานวันโทรทัศน์ไทยประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม"ยกเสาเอกบ้านประชารัฐริมคลอง ชุมชนพหลโยธิน ๓๒" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ"
กรมประชาสัมพันธ์ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "พัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลบัตรประชาชน" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
อ่าน 63 ครั้ง
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ ผู้อำนวยการระดับต้น และ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR” รุ่นที่ ๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
TDGA ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต กรุงเฮลซิงกิ เปิดประสบการณ์ดิจิทัลภาครัฐ เชิญผู้แทนสาธารณรัฐเอสโตเนียแลกเปลี่ยนทักษะดิจิทัล พร้อมมุ่งสู่ระบบราชการ ๔.๐ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
พิธีเปิดการประชุมภาคีเครือข่ายผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดชลบุรี
อ่าน 41 ครั้ง
พิธีเปิดหลักสูตร นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ด้วยระบบดิจิทัล รุ่นที่ ๒๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือจากกรมศิลปากร
อ่าน 100 ครั้ง
พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเป็นพิธีกร" รุ่นที่ ๓๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานสัมมนา “Big Data เป้าหมายและความคาดหวังของรัฐบาล ต่อ ๒๐ กระทรวง ๒๐๐ กรม” ณ ห้องสัมมนา เลอ โลตัส ๑ ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ศสช. ภาพ/ข่าว)
อ่าน 386 ครั้ง
จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
อ่าน 204 ครั้ง
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (C-MEX ๑๘) ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร รุ่นที่๓๕

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode