TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "การประชาสัมพันธ์ภาครัฐสู่ระดับจังหวัด" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาประชาสัมพันธ์จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ การให้ความรู้ และส่งเสริมการใชธุ้รกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 52 ครั้ง
การแถลงข่าวการจัดงาน "ดาราอินไซด์ อวอร์ด นาคราช" ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเตรียมการจัดงาน "ศิลปินรวมใจ เทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี ๖๔ พรรษามหาวชิราลงกรณ” และดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ ๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมจัดทำแผ่นพับโครงการ National e-Payment โครงการ โครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (ศสช./ข่าว)
อ่าน 103 ครั้ง
การเสวนาขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศในประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณาวดี เสด็จบันทึกรายการ ทู บี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการประชารัฐร่วมใจ บริหารน้ำใช้อย่างยั่งยืน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร รุ่นที่ ๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ (ศสช./ข่าว)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode