TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
พระมหาราชาคู่ฟ้าไทย
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าว ๑๐๐ ปี ชาตกาล "แก้วฟ้า รัตนศิลปิน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Creative Online Content" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ผู้บริหารจากกระทรวงข่าวสารและการสื่อสารเวียดนาม หารือความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
คาราวานรถบรรทุกสิ่งของ โครงการ "กรมประชาสัมพันธ์ รวมน้ำใจต้านภัยหนาว" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ พร้อมคืนรอยยิ้ม และความสุขให้ประชาชน ดนตรีในสวน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ในงานวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการประสานงานภารกิจติดตาม สนับสนุนและรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ (ศสช.)
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรที่ทำคุณประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การสัมมนาบูรณาการด้านการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เสริมสร้างทัศนคติที่ดี ต่อกลุ่มเป้าหมายต่างประเทศสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รอบปฐมทัศน์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น พระมหาชนก (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร กรมบัญชีกลาง" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแต่งกายชุดข้าราชการสีกากีของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ภายใต้ชื่องาน “รักพ่อ” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานแถลงข่าว ละครเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ "รักพ่อ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การพูดเพื่อสร้างภาพลักษณ์สำหรับผู้บริหาร กรมบัญชีกลาง รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ตุ๊กตาอาเซียนได้รับเชิญไปที่ ม.ราชภัฎสวนดุสิต
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง" รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode