TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีพระราชทาน "บัตรทรงขอบคุณ" เนื่องในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานเปิดการแสดงนิทรรศการเคลื่อนที่ภาษาอังกฤษ ชุด “Royal Wisdom and Thai Culture”
การฝึกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด้านบัญชี กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
NBT World Open House (ฝ่ายผลิตภาพญ สสป.)
โลกยุคใหม่ของ กปส. และรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (ศสช./ข่าว)
พิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดย่านราชประสงค์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ดนตรีในสวน กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๑ ตอน รำลึก เอลวิส เพรสลีย์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ (ฝ่ายผลิตภาพญ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการรณรงค์ "อย่าให้ใครว่าไทย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๒.)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำขบวน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
(๑.)สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงจักรยานนำขบวน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาพระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรม “Bike for MOM ปั่นเพื่อแม่” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนา "สื่อมวลชนกับการปฏิรูประบบราชการ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงวิชาการ ASEAN symposium on Shaping the Digital Community, Leveraging the Internet Economy (ศสช./ข่าว)
อ่าน 223 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯสสป.)
ดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔๐ "เทิดไท้ ๘๓ พรรษามหาราชินี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode