ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมกรม

ภาพกิจกรรมกรม
รัฐบาลเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21 เม.ย. 2557)
พิธีรดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (11 เม.ย. 2557)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (11 เม.ย. 2557)
สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิคปฏิบัติตามแนวนโยบาย ที่ได้รับมอบหมาย จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (9 เม.ย. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีกับ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๗ ปีวันคล้ายวันสถาปนา (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 เม.ย. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๔ ปีวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์ข่าวสด (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 เม.ย. 2557)
การมอบแนวทางการบริหารราชการ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ดร. จรูญ ไชยศร (ฝ่ายผลิตภาพ) (8 เม.ย. 2557)
การประชุมหารือการใช้เงินสวัสดิการ เพื่อใช้ในการอวยพรปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหน่วยงานต่างๆ (สกส.) (8 เม.ย. 2557)
การประชุมการจัดทำสถานการณ์และปัญหาฝึกด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดการข่าวสารในกรอบการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (3 เม.ย. 2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจร" รุ่นที่ ๕ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (2 เม.ย. 2557)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น สำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี ๒๕๕๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (2 เม.ย. 2557)
พิธีปิดการฝึกอบรม หลัก สูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” รุ่นที่ ๔๐ (ฝ่ายผลิตภาพ สพป.) (2 เม.ย. 2557)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์รับโล่และประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการของราชบัณฑิต และร่วมแสดงความยินดีเนื่อง ในวันสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน ครบ ๘๐ ปี (31 มี.ค. 2557)
พิธีปิดหลักสูตร “ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (31 มี.ค. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชนและอป.มช.ของกรมประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (27 มี.ค. 2557)
แสดงความยินดีครบรอบ ๔๔ ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (27 มี.ค. 2557)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ"พัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์สร้างสรรค์ชุมชน และ อป.มช. ของกรมประชาสัมพันธ์” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (27 มี.ค. 2557)
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (25 มี.ค. 2557)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร"ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับกลาง" รุ่นที่ ๒ (ฝ่ายผลิตภาพ) (25 มี.ค. 2557)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคลกับการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงานทางวิชาการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (25 มี.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>
กระทรวงแรงงาน