หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรมกรม

ภาพกิจกรรมกรม
การฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการหลักสูตร "นักสร้างสุของค์กร (นสอ.) ตัวคูณ กรมประชาสัมพันธ์ "(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (31 ต.ค. 2557)
กฐิน กปส ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ต.ค. 2557)
ประชุมผู้บริหารสัญจร ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ต.ค. 2557)
การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์" ระดับต้น รุ่นที่๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (30 ต.ค. 2557)
สื่อในเอเชีย-แปซิฟิกร่วมหาแนวทางรับมือกับสถานการณ์สื่อในอนาคต (29 ต.ค. 2557)
ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (29 ต.ค. 2557)
วันมรดกโสตทัศน์โลกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ มรดกโสตทัศน์ยังเสี่ยงอยู่ เราต้องสู้กันต่อไป (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28 ต.ค. 2557)
สารเนื่องในวันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (24 ต.ค. 2557)
ครบรอบปีที่ ๕๓ สถาบันการประชาสัมพันธ์ "ก้าวหน้าวิชาการ สร้างสรรค์เครือข่าย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21 ต.ค. 2557)
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ต.ค. 2557)
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15 ต.ค. 2557)
นางเตือนใจ สินธุวณิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (13 ต.ค. 2557)
อ่าน 587 ครั้ง
พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10 ต.ค. 2557)
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 ต.ค. 2557)
งานแถลงข่าวงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (9 ต.ค. 2557)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ร่วมงานครบรอบ 3 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กสทช เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 (8 ต.ค. 2557)
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะเป็นผู้แทนอธิบดี ร่วมเป็นเกียรติในโอกาสคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 124 ปี เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2557 ณ กรมบัญชีกลาง (8 ต.ค. 2557)
แสดงความยินดี ๑๒ ปี กรมโยธาธิการและผังเมือง (ฝ่ายผลิตภาพฯ) (7 ต.ค. 2557)
พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๓ ตุลาคม และครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (3 ต.ค. 2557)
แจกฟรี ของรางวัลเก๋ไก๋ จากส่วนอาเซียน (1 ต.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ถัดไป>>