กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) เปิดตัวโครงการ ประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ผ่านบทกลอน เพลง และคลิปวีดีโอ (กลุ่มบูรณาการแผนประชาสัมพันธ์)
กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 "หลักสูตรวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ สำหรับผู้เริ่มต้น " ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2561
พิธีเปิด หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การเงิน บัญชี และพัสดุ” รุ่นที่ ๘(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น" รุ่นที่ ๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานรัฐและภาคเอกชน จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
อ่าน 28 ครั้ง
กรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ ๑๒ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับต้น" รุ่นที่ ๖ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีรดน้ำและขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช.ภาพ/ข่าว)
อ่าน 503 ครั้ง
พิธีรดน้ำขอพรท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองอธิบดีทั้ง ๓ ท่าน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สื่อมวลชนสัมพันธ์ รุ่นที่ ๔๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ๖๖ ปี อสมท (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กองบัญชาการตำรวจนครบาล ร่วมกับ กรมประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีมอบรางวัลประกวดโครงการ Call for Clips ภาษีไปไหน? ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑๖ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 458 ครั้ง
พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร นักประชาสัมพันธ์ดิทัล Smart PR รุ่นที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 318 ครั้ง
การฝึกอบรม หลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR" รุ่นที่ ๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์" รุ่นที่ ๒ (สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สื่อในชีวิตดิจิทัล Media In Digtal Era(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode