กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 153 ครั้ง
การสัมมนา "บทบาทกรมประชาสัมพันธ์ในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์จัดสัมมนา “การใช้คำราชาศัพท์ในงานพระราชพิธีสำหรับสื่อมวลชน” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
โครงการสัมมนาหน่วยงานเชื่อมโยงร่วมใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 151 ครั้ง
"พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ปังฉิมสักการะสรีระหลวงพ่อปัญญานันทะ ณ.วัดชลประทานรังสฤษดิ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ รับมอบอุปกรณ์เครื่องอ่านบัตรประจำตัวบัตรประชาชน แบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader (ศสช.ภาพ/ข่าว)
อ่าน 390 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุราชการ กรมประชาสัมพันธ์"
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิควิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ รุ่นที่ ๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรมจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ อาคารรับรองพระราชวังดุสิต อาคาร๖๐๖ สำนักพระราชวัง สนามเสือป่าและบริเวณลานพระราชวังดุสิต (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ผลิตรายการและข่าวสาร ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความช่วยเหลือซึ่งคนพิการได้รับตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล
อ่าน 589 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการขับเคลื่อนความปลอดภัยนาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างยั่งยืน" (ศสช.ภาพ/ข่าว)
การเรียนการสอนขั้นตอนการผลิตดอกไม้จันทน์ ของกรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานเลี้ยงสังสรรค์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และการจัดปาฐกถา เรื่อง "๘๔ ปี กรมประชาสัมพันธ์ : ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลง" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประมวลภาพหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๔ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ ๘๔ ปี (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล กรมประชาสัมพันธ์
ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode