กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

หน้าหลัก >> กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์

กิจกรรมกรมประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(แผนงาน/โครงการ) และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดเสวนา เรื่อง "ประชาชนกับรัฐธรรมนูญในวิถีแห่งประชาธิปไตย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐโปร่งใส ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 111 ครั้ง
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พบปะกองบรรณาธิการนายรอบรู้ สำนักพิมพ์สารคดี (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 268 ครั้ง
รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงานสัมมนาวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2560 ในชื่องาน "GovIT 7th 2017 BY CDGS" (ศสช./ภาพ,ข่าว)
อ่าน 116 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (แผนงาน/โครงการ) และการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑ ภารกิจประจำของสำนัก/กอง หน่วยงาน และงานประชาสัมพันธ์
ปฐมนิทัศน์ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๓ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
กิจกรรม "พบปะสื่อมวลชน : งานพระราชพิธีฯ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด "งานวิจัยใช้ได้จริง สปริงบอร์ดนวัตกรรม" (ศสช./ภาพ,ข่าว)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ"หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตร "พัฒนาผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่" รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งผู้อำนวยการระดับต้น ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศฯ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)
พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร " พัฒนาผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ " รุ่นที่ ๑ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode