กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

ส่วนปฏิบัติการข่าวสาร.กอ.รมน. ตรวจติดตามการปฏิบัติงานด้านข่าวสาร ที่จ.ภูเก็ต
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เตรียมพิจารณาแผนปฏิรูประบบการรองรับนวัตกรรมทางการเงินและการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ....
ม.อ. จัดทำแผนระยะยาว สอดรับไทยแลนด์ 4.0 และยุทธศาสตร์ 20 ปี ของรัฐบาล
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้ จัดโครงการพัฒนาครูสร้างหลักสูตรเพื่อปลูกฝังเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี ที่ จ.บึงกาฬ
ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลเร่งรัดการดำเนินงานด้านการสร้างความปรองดอง
รองนายกรัฐมนตรี ระบุขณะนี้ถือว่าเริ่มกระบวนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งหากกฎหมายประกอบรัฐธรรมูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 4 ฉบับเสร็จสิ้น จึงจะสามารถเลือกตั้งได้ แต่จะต้องหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และพิธีพระบรมราชาภิเษกช่วงปลายปีนี้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
กระทรวงวัฒนธรรม เดินหน้าพัฒนาบุคลากรขับเคลื่อนภารกิจเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ก.แรงงานบูรณาการแก้ไขปัญหาแรงงานยกระดับศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจชาติ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผย เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติวันที่ 18 เมษายนนี้ พร้อมย้ำ กรธ. ใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามกรอบเวลา 8 เดือ
พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี บูรณาการเครือข่าย พัฒนา และยกระดับคุณภาพปาล์มน้ำมันสู่เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ
ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก ชื่นชมร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กของไทย ถือเป็นการปกป้องสิทธิให้ลูกได้กินนมแม่
ยุทธศาสตร์ชาติต้องผ่านความเห็นของประชาชนและรัฐสภา
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติย้ำต้องเดินหน้าออกกฎหมายปิโตรเลียม เพื่ออนาคตพลังงานของประเทศ
บทความ : สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
บทความ : สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ
ที่ประชุม คสช.พิจารณาการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ด้านศึกษา โดยกำหนดให้ อธิการบดีมหาวิทยาลัย จะมาจาก ข้าราชการหรือไม่เป็นข้าราชการก็ได้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สวก.โชว์นวัตกรรม ขับเคลื่อนงานวิจัยเกษตรหนุน “ไทยแลนด์ 4.0”
ประธานาธิบดีตุรกีเรียกร้องให้สหภาพยุโรปตัดสินใจเรื่องการขอเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของตุรกีโดยเร็ว
รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ครั้งแรก

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode