กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 ก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมาย
นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการปฎิรูปประเทศต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ขอทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณากระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การอนุรักษ์โบราณสถานและสถาปัตยกรรมเก่าแก่
รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ที่ประชุมร่วมประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 13 คณะเห็นชอบร่างระเบียบการจัดทำแผนปฎิรูปประเทศ ต้องมาจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมั่นใจส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทันตามกรอบเวลา 240 วัน
ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชันเปิดงานเสวนาวิชาการวันต่อต้านคอรัปชันรัฐบาลใหม่ คอรัปชันเก่าหาคำตอบ 3 ประเด็นรัฐบาลปัจจุบันจะส่งมอบระบบริหารที่ปฏิรูปแล้วให้รัฐบาลใหม่อย่างไร ประชาชนจะมีบทบาทตรวจสอบรัฐบาลอย่างไร
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยัน พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญยึดตามรัฐธรรมนูญ หากองค์กรอิสระใดไม่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กรรมการในองค์กรที่มีคุณสมบัติอยู่ต่อได้
ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็นการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันอยู่จนครบวาระ ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ
จ.ขอนแก่น ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี รวม 89,422 คน
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เผย สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ์
"เอนก" ประชุม คกก.ปฏิรูปการเมืองนัดแรก แนวทางการจัดทำแผนการปฏิรูป 5 ปี นำแผนปรองดองมารวมด้วย – มั่นใจปฏิรูปการเมืองครั้งนี้ไม่สูญเปล่า
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เผยวางกลไกสร้างความปรองดองในแผนปฏิรูปการเมือง แก้ปัญหาความขัดแย้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 5 ติดตามการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายและปัญหาการบินพลเรือน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ..... เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ่ายเงินฝากคืนให้แก่ผู้ฝากเงินให้เกิดความรวดเร็ว
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ปัดแสดงความเห็นพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ธรณีสงฆ์ พร้อมยืนยันไม่มีผลต่อการอุทธรณ์คดีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ์
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 วงเงิน 2,900,000 ล้านบาท
โฆษก กรธ. เผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง 10 ฉบับ ขณะที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินวาระแรก วันพรุ่งนี้
โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ย้ำการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใหม่ทั้งชุด ไม่ได้ลดความน่าถือเชื่อ แต่ยกระดับให้เป็นที่ยอมรับตามหลักเกณฑ์สากล
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เผยประชุมนัดแรกเพื่อวางกรอบการทำงาน และนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้คิดและต่อยอดข้อเสนอของสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ
ก.อุตฯ ย้ำการพิจารณาอนุญาตคำขอตามกฎหมายว่าด้วยแร่ สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเปลี่ยนผ่าน พ.ร.บ.แร่ วันที่ 29 สิงหาคม นี้

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode