กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

แนวทางการประชาสัมพันธ์การปฏิรูปประเทศ
รายงานพิเศษ ปฏิรูปงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เน้นการสร้างคนดี สังคมคุณธรรม
โครงการปกป้องสถาบันและการปรองดอง
โครงการประสานพลังประชารัฐ
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
กกต.พิษณุโลก เปิดตัวหมู่บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง
บทความ : เดินหน้าแผนยุทธศาสตร์ชาติและปฏิรูปประเทศสู่การปฏิบัติ
รองนายกรัฐมนตรี เผยที่ประชุม เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาปลดล็อคพรรคการเมือง เปิดทางสู่การเลือกตั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 3 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
อ.เมืองขอนแก่น จัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ปรับเปลี่ยนความคิด (Mindset) เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา บ.หนองหลุบ ม. 4 ต.แดงใหญ่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเลย เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้งวันแรก มีผู้ให้ความสนใจจำนวนมาก
สำนักงบประมาณ เตรียมเสนอ สนช. นำเงินงบประมาณที่มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่า 14,000 ล้านบาท มาใช้ในงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาฯ สนช. นำคณะเดินทางศึกษาดูงาน “กระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ จ.นราธิวาส
ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เปิดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
จ.ขอนแก่น มีประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี ยอดรวม 188,627 คน
สนช.ลงพื้นที่พบปะประชาชนชาว อำเภอป่าซาง ที่เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน เวทีที่ 4
สนช. ลงพื้นที่พบประชาชน ติดตามความคืบหน้าโครงการวิถี "ไทยนิยม ยั่งยืน" อำเภอจอมพระ จ.สุรินทร์ พบปัญหาและความต้องการ 2,629 ปัญหา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ..
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณากระทู้ถามนายกรัฐมนตรี เรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยอย่างเป็นระบบ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode