กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ปฏิรูปประเทศ
ปฏิรูปประเทศ

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบรายงานการปกป้องคุ้มครองและรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านสารสนเทศของประเทศ เพื่อปกป้องสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศให้พ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์
สปก.ตรัง ประกาศหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสูญหาย
หัวหน้า คสช. ตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่ 180 วัน เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินและความเดือดร้อนของเกษตรกรในกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานผลการศึกษาเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน"
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมพิจารณารายงานผลการศึกษาเรื่อง "แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน"
สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ เตรียมพิจารณาการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ลดความแตกแยกในสังคม มีส่วนสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลสามารถเดินไปข้างหน้าได้ ซึ่งจะเป็นผลดี และประเทศชาติโดยรวม
สปท.รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการเมือง ที่เสนอให้รัฐกำหนดการปฏิรูปการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นวาระแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าปฏิรูปตามยุทธศาสตร์ชาติและออกกฎหมาย คำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของคนไทยและประเทศชาติ
ทส. ประชุมหารือการขับเคลื่อน ป.ย.ป.ทส. ด้านทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ และทะเล
บทความ : รัฐธรรมนูญกับประชามติ
ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน เผยร่าง พ.ร.บ.สื่อมวลชนฯ อยู่ระหว่างปรับแก้ถ้อยคำ คาดใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ส่ง สปท.
ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนุญ เปิดเผยแนวคิดการจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
สปท.ยืนยันไม่ได้ก้าวก่ายการทำงานของสื่อมวลชนและเห็นว่าการนำเสนอข่าวควรตรวจสอบเรื่องจริงหรือเท็จ
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปข้าวอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตชาวนาด้วยการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน ส่งเสริมให้มีองกรค์กรชาวนาผ่านการจัดตั้งเวทีเครือข่ายชาวนา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เตรียมรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรมและการแรงงาน เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
คณะกรรมาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการขับเคลื่อนระบบสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
คณะ สนช.ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ จากประชาชนในจังหวัดสตูล พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐ และติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามแนวนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษา พัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode