กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่และยื่นคำฟ้องได้ที่ใดบ้าง (07/10/2014)
download 4415
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : ฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขใดบ้าง (07/10/2014)
download 1470
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : คดีปกครองประเภทใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ (ต่อ) (01/10/2014)
download 1717
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : คดีปกครองประเภทใดที่อาจฟ้องต่อศาลปกครองได้ (01/10/2014)
download 2086
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง : หน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐใดบ้างที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครอง (22/09/2014)
download 2993
ข้อควรรู้ก่อนไปศาลปกครอง (22/09/2014)
download 618
อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรี (04/09/2014)
download 602
สนธิสัญญาสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิเด็ก (22/08/2014)
download 619
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน (15/08/2014)
download 630
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (06/08/2014)
download 781
ปฏิญญาสากล สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน และรัฐธรรมนูญ (28/07/2014)
download 2472
หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน : ความเสมอภาคและเลือกปฏิบัติ (23/07/2014)
download 1053
หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน (21/07/2014)
download 38257

หน้า : [1]


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode