TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 

 


 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 36 รายการ (26/07/2559)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ ๑ (15/07/2559)
อบต.วังลึกประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 เส้น (14/07/2559)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
กศน. นครศรีธรรมราช จัดโครงการมหกรรมวิชาการ เปิดเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน ประชาชนได้ฝึกอาชีพ (27/07/2559)
ขอนแก่นสรุปสถานการณ์ยาเสพติดเดือนกรกฎาคม 2559 เน้นป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (27/07/2559)
จังหวัดขอนแกนสนองนโยบายรัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ร้านประชารัฐ สุขใจ shop (27/07/2559)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
ประกาศ - การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (11/08/2558)
     

   
ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ  
งาน “ทส.ตลาดสร้างสรรค์ ของขวัญจากทรัพยากรธรรมชาติ” คลองผดุงวันสุดท้ายคึกคัก (24/07/2559)
เกษตรกรสวนเงาะ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เร่งเก็บผลเงาะล่า หรือเงาะท้ายฤดู หลังพบค้างคาวแม่ไก่ทำลายผลผลิตไปแล้วกว่า 2 ตัน (24/07/2559)
ชาวบ้านกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม รวมกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ ตามโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59 (24/07/2559)
เกษตรอำเภอสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เผย 4 มาตรการช่วยเหลือชาวนาที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง (18/07/2559)
โครงการชลประทานแพร่ เผยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมยังอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยวิกฤต ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 5 แห่งอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (14/07/2559)
     
หน้าหลัก >>

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด • รวมสื่อวีดีทัศน์รณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • สปอตวิทยุรณรงค์การออกเสียงประชามติ จำนวน 5 ตอน ดาวน์โหลด
 • เพลงคนรุ่นใหม่ร่วมใจไปออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • เพลง 7 สิงหาประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ดาวน์โหลด
 • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง [PDF File] [AI File]
 • ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์การออกเสียง (สำหรับหน่วยงานสนับสนุน) [PDF File][AI File]
 • โปสเตอร์แนะนำการพิมพ์ลายนิ้วมือที่ต้นขั้วบัตรและหนังสือแจ้งเจ้าบ้านรรูปแบบใหม่ [PDF File][AI File]
 • แผ่นพับแนะนำความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • สื่อสิ่งพิมพ์ต้นแบบการออกเสียงประชามติ (235MB) ดาวน์โหลด
 • มาสคอตรณรงค์การออกเสียงประชามติ ดาวน์โหลด
 • คู่มือเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประชามติในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด
 • คู่มือการออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดในการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลด

Smart Farmer

moreเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.

 • ฝากข่าว
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 • line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์