กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
กปส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (29/12/2017)
download 173
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๒ (17/08/2016)
download 378
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ (22/07/2016)
download 327
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ (13/07/2016)
download 351
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ (16/03/2016)
download 318
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕ (16/03/2016)
download 247
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ (23/02/2016)
download 68
สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุม "การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค" ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๔ (23/02/2016)
download 55
โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (04/02/2016)
download 82
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ (29/12/2015)
download 72
สปน. ตรวจติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (14/12/2015)
download 67
กปส. ร่วมลงนาม (MOU) ข้อมูลข่าวสาร (24/09/2015)
download 115
กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (04/06/2015)
download 108
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (01/05/2015)
download 94
กระทรวงคมนาคมศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (24/03/2015)
download 102
กปส. รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (16/02/2015)
download 69
สปน. ตรวจติดตามผลการดำเนินการหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (13/01/2015)
download 64
กปส.ร่วมลงนาม (MOU)ข้อมูลข่าวสาร (22/09/2014)
download 44
การประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (01/08/2014)
download 42
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบฯ (28/07/2014)
download 48

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode