กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 (17/08/2016)
อ่าน 1017 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 8 วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 (22/07/2016)
อ่าน 1014 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 (12/07/2016)
อ่าน 979 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6 วันที่ 10 มีนาคม 2559 (21/03/2016)
อ่าน 1053 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 5 วันที่ 9 มีนาคม 2559 (21/03/2016)
อ่าน 1073 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 (18/02/2016)
อ่าน 531 ครั้ง
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 (18/02/2016)
อ่าน 515 ครั้ง
การอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร กปส. ในส่วนภูมิภาค" วันศุกร์ที่ 5 ก.พ.59 ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร กปส. (05/02/2016)
อ่าน 519 ครั้ง
สขร.ตรวจติดตามผลการดำเนินการของกรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 9 ธ.ค. 2558 (09/12/2015)
อ่าน 481 ครั้ง
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (21-09-2558) (21/09/2015)
อ่าน 541 ครั้ง
วันที่ 3 มิถุนายน 2558 กรมสุขภาพจิต ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (03/06/2015)
อ่าน 489 ครั้ง
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 28 เมษายน 2558 (11/05/2015)
อ่าน 420 ครั้ง
กระทรวงคมนาคม ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปส. วันที่ 20 มีนาคม 2558 (24/03/2015)
อ่าน 405 ครั้ง
โล่ประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ระดับดีมาก ของกรมประชาสัมพันธ์ (16/02/2015)
อ่าน 385 ครั้ง
การสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (16/02/2015)
อ่าน 336 ครั้ง
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามผลการดำเนินการของ กรมประชาสัมพันธ์ ตาม MOU ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 (12/01/2015)
อ่าน 441 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2557 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (22/09/2014)
อ่าน 462 ครั้ง
ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2557 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 211A ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (30/07/2014)
อ่าน 310 ครั้ง
สปน.ตรวจประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (11/04/2014)
อ่าน 416 ครั้ง
กปส.เผยแพร่กฎหมายข้อมูลข่าวสารสู่ภาคประชาชน (27/03/2014)
อ่าน 414 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode