กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
ดัชนีสืบค้นมติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี (18/07/2017)
download 179
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ (18/07/2017)
download 242
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 194
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 207
มติคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (18/07/2017)
download 192
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (30/03/2017)
download 30
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๒ รายการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ (30/03/2017)
download 33
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง กรมประชาสัมพันธ์ขออนุมัติดำเนินการรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒ รายการ (20/12/2016)
download 73
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 82
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 46
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 44
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวงตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 21
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (20/12/2016)
download 0
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ (๓ พ.ค. ๒๕๕๙) เรื่องแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดยโฆษกกระทรวง ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (๖ ตุลาคม ๒๕๕๘) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ / (๓๑ พ.ค. ๒๕๕๙) เรื่องแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลโดย (29/06/2016)
download 178
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ (๘ มี.ค. ๒๕๕๙) เรื่อง ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปตามมาตรา ๓๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เรื่อง การกำกับดูแลสื่อ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ และการป้องกันการแทรกแซงสื่อ และร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสร (29/06/2016)
download 120
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๙ (๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙) เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี (29/06/2016)
download 134
มติคณะรัฐมนตรี ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ (๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘) เรื่อง สรุปผลการดำเนินการ "๑ ปี ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" (29/06/2016)
download 158
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 153
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 138
มติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ (13/11/2015)
download 114

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode