กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) (18/07/2017)
download 191
ดัชนีสืบค้นแผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ (แผนปฏิบัติราชการ กปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) (18/07/2017)
download 183
แผนปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ภารกิจยุทธศาสตร์ และ ภารกิจพื้นฐาน (24/03/2017)
download 464
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการองค์การของ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 351
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนากระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 292
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA หมวด 4 (03/03/2016)
download 151
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ ในส่วนภูมิภาค (03/03/2016)
download 258
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมคุณธรรมบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์2559 (03/03/2016)
download 133
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินผลงานในสายงานต่างๆ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการวางแผนกำลังคน ปีงบประมาณ 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสร้างความผูกพันของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของบุคลากร กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการประเมินผลการปฎิบัติราชการของข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการจัดการความรู้ในองค์การ (Knoeledge Management) (03/03/2016)
download 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากร กรมประชาัมพันธ์ ประจำปี 2559 (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านฝึกอบรมของสถาบันการประชาสัมพันธ์ (03/03/2016)
download 0
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน (03/03/2016)
download 0

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode