กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)

ดัชนีสืบค้นนโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๗ (๔) (18/07/2017)
download 163
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายออมสิน ชีวะพฤกษ์) วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กรมประชาสัมพันธ์ (20/06/2017)
download 207
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ (29/03/2017)
download 370
นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 - 2564) (05/04/2016)
download 2730
การมอบนโยบาย ของ พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ กรมประชาสัมพันธ์ (02/03/2016)
ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ (ebook) (17/04/2014)
download 5909
ขอทำความตกลงการเบิกจ่ายค่าเช่าที่พัก (10/02/2014)
download 201
การมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ของนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 (10/02/2014)
download 101
การมอบนโยบายของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ในการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 19 ธันวาคม 2555 (10/02/2014)
download 83
การมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ของ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 (10/02/2014)
download 41

หน้า : [1]


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode