กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

หมวดย่อย
   - ผลการอนุมัติ/อนุญาต
   - คำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
   - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ดัชนีสืบค้นผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) (31/07/2017)
download 215
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างเหมาบริการงานนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (31/07/2017)
download 190
ดัชนีสืบค้นผลการพิจารณา อนุมัติ/อนุญาต ตามมาตรา 9(1) (31/07/2017)
download 210
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “พลังแห่งแผ่นดินไทย” (30/07/2017)
download 186
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “100 ข่าวมอเตอร์เวย์” (30/07/2017)
download 198
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “ด้วยพระบารมี” (30/07/2017)
download 0
ผลการพิจารณาจัดซื้อต้นไม้ และอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร กปส. (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “ทำด้วยใจ...เพื่อแผ่นดิน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาแพร่ภาพออกอากาศรายการ “เคียงบ่าเคียงไหล่” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “แผ่นดินทอง” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าเวลาออกอากาศรายการ “Smile Variety” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สันติสุขที่ปลายด้ามขวาน” (30/07/2017)
download 0
อนุมัติรับผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (30/07/2017)
download 0
อนุมัติให้เช่าเวลาออกอากาศรายการ “สกอ.ก้าวหน้า อุดมศึกษาก้าวไกล” (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (30/07/2017)
download 0
รายงานขอความเห็นชอบจัดจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา (30/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีปร (27/07/2017)
download 1
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0
ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว) /วิเคราะห์ข่าว และเจาะข่าวเชิงลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/07/2017)
download 0

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode