TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/05/2016)
ราคากลางค่าจัดจ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์และประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2558 (19/04/2016)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบเอฟเอ็ม ขนาดกำลังส่ง 5 กิโลวัตต์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง (18/04/2016)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 3 1 ระบบ (08/04/2016)
ราคากลางค่าจัดจ้างทำผ้าขนหนูพร้อมแพ็ค จำนวน๕,๖๐๐ ผืน (08/04/2016)
ราคากลางโครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของกรมประชาสัมพันธ์ (08/04/2016)
ราคากลางประชาสัมพันธ์ "การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณkการ" มาตรส่วน ๑:๔๐๐๐ (one map) (08/04/2016)
จัดจ้างเหมาอุปกรณ์แจกจ่ายและบันทึกสัญญาณภาพ เสียง พร้อมทีมงาน (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประชาสัมธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ชมรม "PRD TO BE NUMBER ONE" จำนวน 5,000 ตัว (05/04/2016)
ราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อการจัดหาอุปกรณ์สำนักงานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบตามโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 1 (04/04/2016)
ราคากลางและร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดจ้างการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาสือสารการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงฯ (ระยะที่ 2) (04/04/2016)
โครงการจัดจ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การต้านภัยแล้ง (หนังสือ Smart Farmer รู้ไว้ทำได้จริง คัมภีร์ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ) (01/04/2016)
ราคากลาง จัดซื้อโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล สถานีเสริม (Additional Site) จำนวน 17 สถานี (31/03/2016)
ข้อมูลราคากลาง ค่าเช่าบริการทรานส์พอนเดอร์ (เช่าช่องสัญญาณดาวเทียม) (31/03/2016)
download 145
จัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ (31/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ (29/03/2016)
จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตรายการข่าวและออกอากาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 (29/03/2016)
จัดจ้างผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (29/03/2016)
ราคากลางการจัดเช่าระบบเชื่อมโยงสัญญาณผ่าน Internet ความเร็วสูงโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2) (18/03/2016)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิต Digital Content (Animation/Infographics) จำนวน 4 โครงการ (18/03/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode