TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการจัดทำเทปกั้นเขต ฟิล์มโอพีพี 37 ไมครอน ขนาด 75 มม.X100 หลาต่อม้วน พิมพ์ด้านเดียว 4 สี และโครงการจ้างจัดทำสิ่งพิมพ์ จัดพิมพ์ และแจกจ่าย พร้อมจักส่ง "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25 ส.ค. 2558)
ราคากลางประกวดราคาจัดทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24 ส.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต ระบบ เอฟ. เอ็ม. และ เอ. เอ็ม. 2 ระบบ (8 ก.ค. 2558)
ราคากลางจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (7 ก.ค. 2558)
ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อเผยแพร่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ (7 ก.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมโลโก้และป้ายตัวอักษร (3 ก.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียนและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (2 ก.ค. 2558)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาผลิตสปอตโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2558 (1 ก.ค. 2558)
ราคากลาง การจัดจ้างพิมพ์หนังสือประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ชื่อ "OUR ASEAN รู้จักอาเซียน เข้าใจอาเซียน " โดยวิธีพิเศษ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคม อาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (29 มิ.ย. 2558)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าวตามโครงการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (29 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2558 (26 มิ.ย. 2558)
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตรายการพิเศษ (สกู๊ปข่าว) ตามโครงการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (26 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัล ระยะที่ 2 1 ระบบ (25 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง จัดจ้างจัดพิมพ์และเผยแพร่แจกจ่าย พร้อมจัดส่ง "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาผลิตต้นฉบับพร้อมออกแบบจัดหน้าและทำกราฟฟิก"จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมางานบริการประสานงานการถ่ายทำสกู๊ปข่าวต่างประเทศ ตามโครงการผลิตและเผยแพร่รายการพิเศษ (สกู๊ป) ต่างประเทศ (19 มิ.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจัดเช่าระบบ Hosting และ Database พร้อมบริการดูแลระบบ (18 มิ.ย. 2558)
ราคากลาง จัดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ของ สทท.,สวท.,และ สนข. จำนวน 1 เดือน (15 มิ.ย. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าในช่องอกและช่องท้องด้วยขดลวดหุ้มกราฟต์ จำนวนประมาณ ๘ ชุด (29 พ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๗ รายการ (29 พ.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode