TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางจัดจ้างเหมาผลิตต้นฉบับพร้อมออกแบบจัดหน้าและทำกราฟฟิก "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25 พ.ค. 2558)
ราคากลางจัดจ้างทำปรู๊ฟสีเหมือนจริง (ทำเพลท) และค่าจัดพิมพ์และเผยแพร่และแจกจ่าย "จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน" (25 พ.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2557 ของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (20 พ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 2 โครงการ (15 พ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมเครื่องบันทึกภาพและเล่นภาพเทคนิคพิเศษ (12 พ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยน CAPACITOR (12 พ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน (7 พ.ค. 2558)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยนอุปกรณ์ลิฟท์โดยสารอาคาร สทท. (24 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตสกู๊ปข่าว ตามโครงการประชาสัมพันธ์การปฏิรูประบบราชการ (23 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2557 (23 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (22 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย (22 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการข้อมูล Contentcenter.prd.go.th เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (10 เม.ย. 2558)
ราคากลางโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ปีงบประมาณ 2558 ในการจัดจ้างปรับปรุงฉากรายการข่าวสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (9 เม.ย. 2558)
ราคากลาง โครงการบริหารจัดการพัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์และระบบสื่อสารโทรคมนาคม (26 มี.ค. 2558)
ราคากลางเช่าบริการรวมสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม C-Band MCPC Platform และ KU-Band MCPC Platform (26 มี.ค. 2558)
ราคากลางเช่าบริการส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม C-Band และ KU-Band (25 มี.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 1,080 ใบ (24 มี.ค. 2558)
ราคากลาง โครงการเช่าใช้ทรานส์พอนเดอร์ดาวเทียมไทยคมแบบเต็มเวลา (19 มี.ค. 2558)
ราคากลางสอบราคาจ้างโครงการปรระชาสัมพันธ์การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) (18 มี.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode