หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (21 ต.ค. 2557)
โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง การจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง เช่าบริการวงจรเครือข่ายและบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง การย้ายอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลและระบบ Server โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2558 (9 ต.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยน DC CAPACITOR และเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศของหม้อแปลงไฟฟ้า RECTIFIER TRANSFORMER ของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ UPS (8 ต.ค. 2557)
ราคากลางการจ้างเหมาบุคลากรสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (7 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2558 (3 ต.ค. 2557)
ราคากลาง จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (29 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาทีมงานถ่ายทำพร้อมอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์จัดแสง รายการ สคบ.เพื่อนผู้บริโภค (29 ก.ย. 2557)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตรายการข่าวฯ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (29 ก.ย. 2557)
แนะนำ ผลิตภัณฑ์ “ดูฟาแลค” (Duphalac) ยาระบายสำหรับทุกคนในครอบครัว (26 ก.ย. 2557)
อ่าน 143 ครั้ง
ราคากลางการจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมลิฟท์โดยสารของอาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) จำนวน 8 เครื่อง (26 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมางานบริการประสานงานการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ ตามโครงการผลิตรายการสารคดีเกี่ยวกับอาเซียน (26 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์นอกสถานที่ รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน (23 ก.ย. 2557)
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงแนวรั้วและพื้นถนนอาคารสำนักข่าว (22 ก.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 2558 (22 ก.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการจัดทำวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (22 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ผลิตรายการนอกสถานที่ (22 ก.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ