กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลาง โครงการ ซื้ออุปกรณ์อะไหล่วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (26/04/2017)
ราคากลาง โครกการจ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์และประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2559 การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนประจำปี พ.ศ. 2560 (21/04/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมการประชุม RadioAsia 2017 Conference (19/04/2017)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างผลิตสารคดี สั้นวินัยจราจรสะท้อนวันัยชาติ ตามโครงการการประชาสัมพันธ์ค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ (07/04/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (23/03/2017)
โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร (23/03/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ (23/03/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี อาเซียน ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียนกรมประชาสัมพันธ์ (16/03/2017)
ราคากลาง การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประจำปี 2560 (15/03/2017)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่นๆตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พ.ศ.2559 (01/03/2017)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ Virtual Studio ห้องสตูดิโอ 2 (27/02/2017)
โครงการค่าพัฒนาประสิทธิภาพระบบทำข่าวอัตโนมัติ(iNEWS Server) จากระบบ Standard Definition (SD)ไปเป็น ระบบ High Definition (HD) ระยะที่ 2 พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลภาพและเสียง (ส่วนที่1) (27/02/2017)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล จานรับสัญญาณดาวเทียมและอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมติดตั้ง (15/02/2017)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบเอเอ็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ระบบ (10/02/2017)
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมผลิตเนื้อหาภาษาอังกฤษในรูปแบบดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ (09/02/2017)
ราคากลาง โครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน18 รายการ (08/02/2017)
ราคากลาง โครงการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2559 ของกรมประชาสัมพันธ์ (07/02/2017)
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (01/02/2017)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ผลิตสารคดีทางโทรทัศน์ (ภาษาอังกฤษ) (31/01/2017)
โครงการจัดทำและติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 (17/01/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode