หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางโครงการการจัดงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพยนตร์แอนิเมชัน เรื่อง "พระมหาชนก" (21 พ.ย. 2557)
ราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย ประจำปี 2558 - 2559 (14 พ.ย. 2557)
ราคากลางโครงจัดจ้างเหมาอุปกรณ์ระบบแสงพร้อมทีมงาน เพื่อใช้ในรายการถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 (11 พ.ย. 2557)
ราคากลางจ้างจัดงานระบบไฟฟ้ารอบสระน้ำและตามต้นไม้ตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗" (7 พ.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ กิจกรรมย่อย การจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/ วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2558 (4 พ.ย. 2557)
ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ ของ สทท.,สวท.และ สนข (31 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (30 ต.ค. 2557)
ราคากลางโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤาและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ2558 (29 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการจัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (29 ต.ค. 2557)
ราคากลาง จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (21 ต.ค. 2557)
ราคากลาง การจัดเช่ารถยนต์ จำนวน 53 คัน (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง เช่าบริการวงจรเครือข่ายและบริการเช่าพื้นที่จัดเก็บเครื่องแม่ข่าย (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2558 (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง การย้ายอุปกรณ์ระบบฐานข้อมูลและระบบ Server โครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง (20 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมอาเซียนประจำปีงบประมาณ 2558 (9 ต.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมบำรุงเปลี่ยน DC CAPACITOR และเปลี่ยนพัดลมระบายอากาศของหม้อแปลงไฟฟ้า RECTIFIER TRANSFORMER ของระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองอัตโนมัติ UPS (8 ต.ค. 2557)
ราคากลางการจ้างเหมาบุคลากรสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (7 ต.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารสำนักข่าว ประจำปีงบประมาณ 2558 (3 ต.ค. 2557)
ราคากลาง จ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (29 ก.ย. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างเหมาทีมงานถ่ายทำพร้อมอุปกรณ์กล้องและอุปกรณ์จัดแสง รายการ สคบ.เพื่อนผู้บริโภค (29 ก.ย. 2557)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตรายการข่าวฯ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (29 ก.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ถัดไป>>