หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ราคากลางทางเว็บไซด์ของกรมประชาสัมพันธ์ (2 เม.ย. 2557)
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ราคากลาง โครงการการเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 72 คัน (28 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อชุดตัดต่อภาพโทรทัศน์ระบบ HD แบบกระเป๋าหิ้วชนิดใช้กับสื่อบันทึกข้อมูล ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2557 (27 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบกราฟิกข่าว ปีที่ 4 (25 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่นักสื่อสารมวลชน (25 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดเช่าระบบ Hosting และ Database พร้อมบริการดูแลระบบ (25 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาผลิตละครโทรทัศน์มายไอดอลคนต้นแบบจังหวัดชานแดนภาคใต้ (25 มี.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (24 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่งานเทคนิคออกอากาศ (21 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อมีเดีย ชนิด SxS Express Card-1 (21 มี.ค. 2557)
ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 53 คัน ของหน่วยงาน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย,สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และสำนักข่าว (20 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อมีเดียแบบ P2 Card 32 GB (20 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์ ระบบ HD ขนาดเล็กแบบหิ้วถือ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (20 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างซ่อมจานสายอากาศรับ-ส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม (20 มี.ค. 2557)
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 22 เครื่อง (19 มี.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (19 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการก่อสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง (17 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจัดจ้างผลิตรายงานข่าวพิเศษ(สกู๊ปข่าว)วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2557 (13 มี.ค. 2557)
ราคากลาง โครงการประกวดราคาจ้างจัดทำและพิมพ์หนังสือ Southern Situation เพื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (11 มี.ค. 2557)
ราคากลางโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (10 มี.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ