TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนครบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการข้อมูล ข่าวสารสู่ประชาชน 1 ระบบ (09/12/2016)
ราคากลาง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 (09/12/2016)
ราคากกลางจ้างเหมาผลิตรายการข่าวภาคหลัก ข่าวภาคต้นชั่วโมง ข่าวในพระราชสำนัก (ภาคภาษาอังกฤษ)ประจำปีงบประมาณ 2560 (08/12/2016)
ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักสิ่งปฏิกูล อาคารสำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (07/12/2016)
ราคากลางจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/12/2016)
ราคากลางจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/12/2016)
ราคากลาง โครงการจ้างจัดงานระบบไฟฟ้ารอบสระน้ำและตามต้นไม้ ตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ" (22/11/2016)
ราคากลาง จัดเช่าเต้นท์ ตามโครงการ "สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงร่วมใจถวายพ่อ" (22/11/2016)
ราคากลาง โครงการจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งผลิตรายการและข่าวโทรทัศน์ขนาดเล็ก News Room พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/11/2016)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (10/11/2016)
ราคากลาง โครงการบริการซื้อข่าวในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (09/11/2016)
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาผู้ประกาศข่าว ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ประจำปีงบประมาณ 2560 (07/11/2016)
ราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายงานข่าวพิเศษ (สกู๊ปข่าว)/วิเคราะห์ข่าวและเจาะข่าวเชิงลึก ตามโครงการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (02/11/2016)
ราคากลาง เช่าโครงข่ายบริการโทรคมนาคมสำหรับเชื่อมโยงสัญญาณ โทรทัศน์ระบบดิจิตอล (27/10/2016)
download 66
โครงการจัดเช่าอุปกรณ์ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ของกรมประชาสัมพันธ์ (27/10/2016)
download 62
ราคากลางโครงการให้บริการรวมสัญญาณและส่งสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอลผ่านดาวเทียม (27/10/2016)
download 53
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ " The Insder 3 " ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (17/10/2016)
ราคากลาง โครงกลางพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเสริมภาพลักษณ์ไทยรองรับประชาคมอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ภาคภาษาอังกฤษ จำนวน 2 รายการ (17/10/2016)
ราคากลาง โครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (17/10/2016)
ราคากลาง จัดจ้างการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาสื่อการกระจายภาพและเสียงผ่านโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูงฯ (07/10/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode