กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> ราคากลาง
ราคากลาง
ราคากลางในการสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ 2561 (23/08/2017)
ราคากลาง พัฒนาชุดเครื่องมือการจัดทำบัตรสื่อมวลชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (23/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาห้องสตูดิโอด้านถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวอย่างมืออาชืพ ของส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบันการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง ปรับปรุงอุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม M.14 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (22/08/2017)
ราคากลาง การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ TO BE NUMBER ONE ในวาระครบรอบ 15 ปี ในส่วนกลาง (22/08/2017)
ราคากลาง ปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ จัดจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิง (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการ สื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (18/08/2017)
ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (17/08/2017)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (17/08/2017)
ราคากลางสื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
การประเมินผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (17/08/2017)
จ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ NBTWORLD ปีงบประมาณ 2560 (17/08/2017)
ราคากลาง จัดจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพการให้บริการหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (16/08/2017)
โครงการจัดซื้อตู้โชว์และตู้ รปภ.สำเร็จรูป พร้อมเครื่องปรับอากาศ (16/08/2017)
โครงการจัดจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดี Super Hero ตามโครงการประชา่สัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2560 (16/08/2017)
ราคากลาง โครงการการจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ (NBT World) ประจะปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1000 เล่ม (16/08/2017)
download 5

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode