กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> อบรม/สัมมนา
อบรม/สัมมนา
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสตูล จัดโครงการ “คนตูล ต้านโกง” เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ (23/05/2017)
โรงพยาบาลปัตตานี จัดอบรมโครงการเคาะประตูชวนแม่น้องหนูไปฝากครรภ์ ปี 2560 (23/05/2017)
จ.พังงา ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งดงามและสมพระเกียรติ (23/05/2017)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (23/05/2017)
ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย เขาล้าน จ.ตราด กำหนดจัดงานวันสถาปนาศูนย์ราชการุณย์ฯ จ.ตราด ครบรอบ 38 ปี (23/05/2017)
จ.อำนาจเจริญ จัดอบรมเข้มข้าราชการฝ่ายปกครองของจังหวัดเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะในการ (23/05/2017)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ประจำปี 2560 (23/05/2017)
ศาลจังหวัดราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (23/05/2017)
อำเภอดำเนินสะดวกจัดโครงการคลองสวย น้ำใส หน้าบ้าน น่ามอง คลองดำเนินสะดวก (23/05/2017)
จ.ยโสธร ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดด้วย 9 ขั้นตอน (23/05/2017)
จังหวัดสตูล จัดโครงการเยาวชนดีสังคมไทยดี ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ ตามนโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐบาล (23/05/2017)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค. 60 (23/05/2017)
สนง.พัฒนาชุมชน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน (23/05/2017)
จังหวัดนนทบุรี เปิดโครงการค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่5 (23/05/2017)
จ.หนองคาย จัดการประชุมและหารือ ระหว่างภาครัฐและเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก และความรุนแรง ท้องไม่พร้อม (23/05/2017)
สวท.ปัตตานี จัดใต้สันติสุขสัญจร เสวนา “9 เยี่ยม ก้าวย่าง ก้าวสู่สันติสุข” ตามโครงการของ กรมประชาสัมพันธ์ (23/05/2017)
จ.บุรีรัมย์ จัดอบรมทำดอกไม้จันทน์ดอกดารารัตน์ และดอกสุพรรณิการ์ ให้ครู ก. (23/05/2017)
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร จัดอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาตามแนวทางศาสตร์พระราชา รุ่นที่ 1 - 2 (กิจกรรมที่ 10 ขยายผลประชาสนุก สุขใจ ด้วยศาสตร์พระราชา) (23/05/2017)
ผู้ว่าฯ ตรัง เป็นประธานเปิดประชุมระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 และการประเมินผังเมืองรวมจังหวัดตรัง (23/05/2017)
อบจ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปากพนัง (23/05/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode