TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
พระมหาราชาคู่ฟ้าไทย
เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและทดสอบเสียง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมิณสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (19 ธ.ค. 2557)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (14 ธ.ค. 2557)
นายจ้าง/สถานประกอบการ เร่งจ้างงานคนพิการให้แล้วเสร็จ (1 ธ.ค. 2557)
ระวัง…!! แก๊งมิจฉาชีพตีสนิทหางานให้ทำแต่กลับส่งไปเป็นแรงงานประมง (1 ธ.ค. 2557)
การตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าว (1 ธ.ค. 2557)
สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 (26 พ.ย. 2557)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัคบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา (26 พ.ย. 2557)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสื่อสารมวลปฏิบัติ(ด้านภาษาอังกฤษ)ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านภาษาอังกฤษ)และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน (25 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีและประกาศนียบัตร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 (18 พ.ย. 2557)
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (18 พ.ย. 2557)
ถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี รับสมัครเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการเตรียมเข้าทำงาน (12 พ.ย. 2557)
กรมยุทธศึกษาทหารบกรับสมัครสอบกองหนุนเป็นทหารประทวน (สัสดี) ประจำปี ๒๕๕๘ (12 พ.ย. 2557)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (10 พ.ย. 2557)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (8 พ.ย. 2557)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (8 พ.ย. 2557)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดรับสมัครสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์กร (7 พ.ย. 2557)
สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง รวม 15 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง 3-11 พฤศจิกายน 2557 (4 พ.ย. 2557)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ใน สปข.1 (4 พ.ย. 2557)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถจักรยานยนต์ (จ้างเหมาบริการ) (31 ต.ค. 2557)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานขับรถยนต์ (จ้างเหมาบริการ) (31 ต.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode