TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27 มี.ค. 2558)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้า (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 86 ครั้ง
หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติรับสมัครบรรณารักษ์ ๑ อัตรา (17 มี.ค. 2558)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (17 มี.ค. 2558)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (17 มี.ค. 2558)
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกหลากหลายสาขา (13 มี.ค. 2558)
ธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12 มี.ค. 2558)
สายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 โทรทันที มีงานทำ (9 มี.ค. 2558)
จัดหางานร่วมกับห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีจัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน (9 มี.ค. 2558)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) (7 มี.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11 (26 ก.พ. 2558)
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา (26 ก.พ. 2558)
สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง 2-6 มีนาคม 2558 (25 ก.พ. 2558)
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (25 ก.พ. 2558)
โรงพยาบาลสกลนครรับสมัครพนักงานธุรการ (18 ก.พ. 2558)
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (16 ก.พ. 2558)
ประชาสัมพันธ์สมัครสอบนายสิบตำรวจ ศชต. (12 ก.พ. 2558)
ตำรวจภูธรภาค 3 รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบ 4,000 อัตร (10 ก.พ. 2558)
ขนส่งจังหวัดเลย รับสมัครอบรมทดสอบใบอนุญาตผู้ขับรถ นายตรวจ ผู้บริการ ผู้เก็บค่าโดยสาร (3 ก.พ. 2558)
อบต.ประชาพัฒนา อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล 1 อัตรา (30 ม.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode