TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานจ้างเหมาในโครงการพัฒนาสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีวิทยุโทรทัศน์อาเซียนและโครงการบริหารจัดการสำนักข่าวแห่งชาติจำนวน 2 อัตรา (21/10/2016)
จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครจ้างคนพิการตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (19/10/2016)
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ศ.ศ.ป. (19/10/2016)
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้สอบสัมภาษณ์ผ่านเป็นพนักงานจ้างเหมา (13/10/2016)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย มีสถานประกอบการฟาร์มเลี้ยงไก่แสดงความมุ่งมั่นนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี ไปใช้แล้วกว่า 3 พันแห่ง (10/10/2016)
กรมการจัดหางาน แจ้ง คุณสมบัติผู้ยื่นคำขออนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ ต้องเป็นบริษัทจำกัด มีผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด (10/10/2016)
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชา และเมียนมา (07/10/2016)
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาโครงการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและสถานีโทรทัศน์อาเซียน(NBT World) จำนวน 2 อัตรา (07/10/2016)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกผู้ว่าการการประปานครหลวง (06/10/2016)
อ่าน 165 ครั้ง
โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา (04/10/2016)
สภากาชาดไทยสอบคัดเลือกผู้พิการเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศกว่า 600 อัตรา (03/10/2016)
วิทยาลัยชุมชนตราด เปิดรับสมัคร หรือรับการเสนอชื่อ เพื่อสรรหา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิทยาลัยชุมชนตราด (27/09/2016)
กรมการจัดหางาน เปิดเผย ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศวันนี้กว่า 2 แสนอัตรา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมากที่สุด (26/09/2016)
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา กำหนดเปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ รุ่นที่ 52 (21/09/2016)
จังหวัดลพบุรี รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสมเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่น (12/09/2016)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลทั่วไป เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 1/2560 จำนวน 7 สาขา (10/09/2016)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์ กลุ่มวิชาบริหารการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (07/09/2016)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครการเสนอรายชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กลุ่มอำนวยการ ) (07/09/2016)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รับสมัครสอบ “นิติกรปฏิบัติการ” ผ่านทางอินเตอร์เน็ต (07/09/2016)
ม.ขอนแก่น รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 (06/09/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ถัดไป>>


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode