TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2559 (28 ก.ค. 2558)
ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (27 ก.ค. 2558)
นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 24 บัดนี้ – 31 ก.ค.58 (27 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (17 ก.ค. 2558)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร (15 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านการติดตามและประเมินผล 1 อัตรา (14 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งหัวหน้าโครงการด้านข้อมูล 1 อัตรา (14 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการด้านการเงิน 2 อัตรา (14 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้จัดการโครงการด้านการเงิน 1 อัตรา (14 ก.ค. 2558)
สภ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอกันตัง (10 ก.ค. 2558)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (8 ก.ค. 2558)
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใน 4 สาขา (8 ก.ค. 2558)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. รับสมัครนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (8 ก.ค. 2558)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครทหารนอกประจำการ ทหารผ่านศึกและครอบครัวฝึกอบรมวิชาชีพ (7 ก.ค. 2558)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (7 ก.ค. 2558)
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนหญิงเข้ารับราชการ (6 ก.ค. 2558)
จังหวัดกาฬสินธุ์รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการบริหารหองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (3 ก.ค. 2558)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในตลาดเกษตร ม.อ. และโรงอาหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ (1 ก.ค. 2558)
พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 68 (29 มิ.ย. 2558)
อ่าน 1555 ครั้ง
สภากาชาดไทยรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล 1 อัตรา (24 มิ.ย. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode