TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
เกษตรและสหกรณ์ จ.ยโสธร รับสมัครการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน (29/08/2016)
จ.สุพรรณบุรี รับสมัครปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560 (25/08/2016)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.ขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559 (23/08/2016)
จ.สุรินทร์ เปิดศูนย์บริการจัดหางานคนพิการและผู้สูงอายุ (23/08/2016)
จัดหางานจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ (22/08/2016)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (18/08/2016)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง จัดการอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ (18/08/2016)
พมจ.สมุทรปราการเปิดรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ (16/08/2016)
วันแรกรับสมัครสอบครูผู้ช่วย 10 กลุ่ม วิชา 35 ตำแหน่ง จังหวัดยะลา คึกคัก (15/08/2016)
มสธ. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการสื่อสารชุมชน และสาขานิเทศศาสตร์ ประปีการศึกษา 2559 (15/08/2016)
จังหวัดตรัง เปิดรับสมัครครูผู้ช่วย วันแรกมีผู้มาสมัคร 600 คน (15/08/2016)
มสธ. รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการสื่อสารชุมชน และสาขานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก (15/08/2016)
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ ในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (04/08/2016)
จ.สมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2559 (25/06/2016)
จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสหกรณ์ (24/06/2016)
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/06/2016)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/06/2016)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู (20/06/2016)
พมจ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้พิการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559” (17/06/2016)
พมจ.ตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ (14/06/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode