TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
จ.สมุทรปราการ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2559 (25/06/2016)
จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสหกรณ์ (24/06/2016)
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/06/2016)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (24/06/2016)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู (20/06/2016)
พมจ.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนผู้พิการสมัครเข้ารับการคัดเลือก “คนพิการต้นแบบ ประจำปี 2559” (17/06/2016)
พมจ.ตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2559 ของสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ (14/06/2016)
จัดหางานสุพรรณบุรี จัดงานวันนัดพบแรงงาน ฯ (14/06/2016)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครมัคคุเทศก์ เพื่อเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่มัคคุเทศก์และบุคคลากรด้านการท่องเที่ยว ที่จังหวัดสุโขทัย (10/06/2016)
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรด้าน EMBEDDED & AUTOMATION ในภาคอุตสาหกรรม" (06/06/2016)
สถาบันการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร) (02/06/2016)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 3 อัตรา (25/05/2016)
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย เปิดรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (24/05/2016)
จ.ยโสธร เตรียมจัดงาน วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นี้ (24/05/2016)
มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ ชัยภูมิ กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในภาค 1 ปีการศึกษา 2559 (17/05/2016)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น เปิดรับสมัครประชาชนผู้สนใจเข้าอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 177 (7/2559) จำนวน 17 สาขา (12/05/2016)
สธ.ส่ง “แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ บรรจุใหม่” ลงเขตสุขภาพปี 59 ทั่วประเทศ 3,045 คน (12/05/2016)
โรงเรียนอุดมดรุณี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา และพนักงานขับรถยนต์ (04/05/2016)
จ.นครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (27/04/2016)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คีตศิลปิน(สากล) ดุริยางคศิลปิน (สากล) เจ้าพนักงานธุรการและนายช่างไฟฟ้า (ปวช.) (19/04/2016)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode