TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และ พนักงานราชการ (22 เม.ย. 2558)
อ่าน 157 ครั้ง
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 จบแล้วได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัทฯ (21 เม.ย. 2558)
ประกาศรับสมัครบรรณาธิการ ผู้ประกาศ (18 เม.ย. 2558)
เทศบาลนครนนทบุรี รับสมัครอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 (17 เม.ย. 2558)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558 และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/25 (10 เม.ย. 2558)
เชิญใช้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (7 เม.ย. 2558)
ต่างด้าวเฮ! ครม.ให้ต่อบัตรอีก 1 ปี (7 เม.ย. 2558)
รับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการด้านการเงินการบัญชีโครงการด้านวัณโรคและเอดส์ (3 เม.ย. 2558)
นนทบุรี จัดนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 6/2558 (2 เม.ย. 2558)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (27 มี.ค. 2558)
รับสมัครเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยคอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้า (24 มี.ค. 2558)
อ่าน 334 ครั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ (17 มี.ค. 2558)
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 (สุราษฎร์ธานี) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา (17 มี.ค. 2558)
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท จ.สุรินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกหลากหลายสาขา (13 มี.ค. 2558)
ธนารักษ์จังหวัดมุกดาหาร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (12 มี.ค. 2558)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงาน (จ้างเหมารายเดือน) (7 มี.ค. 2558)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครหลักสูตร เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รุ่นที่ 11 (26 ก.พ. 2558)
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน จำนวน 3 อัตรา (26 ก.พ. 2558)
สำนักงานเขตบึงกุ่ม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 ตำแหน่ง รวม 11 อัตรา สมัครด้วยตัวเอง 2-6 มีนาคม 2558 (25 ก.พ. 2558)
ประกาศรับสมัครผู้อำนวยการ อ.ส.ค. (25 ก.พ. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode