TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

หน้าหลัก >> รับสมัครงาน
รับสมัครงาน
สำนักข่าว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (31 ส.ค. 2558)
กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 19 เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครวันที่ 2-4 กันยายน 2558 (28 ส.ค. 2558)
สำนักงานทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครงาน (26 ส.ค. 2558)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร สพภ. (24 ส.ค. 2558)
อ่าน 43 ครั้ง
สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย รับสมัครงาน (19 ส.ค. 2558)
กกต.จังหวัดลำพูน ขยายเวลา การปิดรับสมัครรับคลิปวิดีโอการประกวดท่าเต้นประกอบเพลง "พลเมืองเป็นใหญ่" (18 ส.ค. 2558)
จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประเภทจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (14 ส.ค. 2558)
อ่าน 100 ครั้ง
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กการมหาชน) (10 ส.ค. 2558)
สำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 58 อัตรา (7 ส.ค. 2558)
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตรัง เปิดรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2559 (28 ก.ค. 2558)
ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน (27 ก.ค. 2558)
นิด้าสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ(สำหรับนักบริหาร) จังหวัดสงขลา รุ่นที่ 24 บัดนี้ – 31 ก.ค.58 (27 ก.ค. 2558)
สำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรหลายอัตรา (17 ก.ค. 2558)
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร (15 ก.ค. 2558)
สภ.กันตัง จ.ตรัง จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่อำเภอกันตัง (10 ก.ค. 2558)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ และนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร จำนวน 2 ตำแหน่ง (8 ก.ค. 2558)
คณะศิลปศาสตร์ ม.อ. เปิดรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ใน 4 สาขา (8 ก.ค. 2558)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. รับสมัครนักเรียนผู้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียน วิทย์-คณิต เข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ (8 ก.ค. 2558)
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกรับสมัครทหารนอกประจำการ ทหารผ่านศึกและครอบครัวฝึกอบรมวิชาชีพ (7 ก.ค. 2558)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง (7 ก.ค. 2558)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ถัดไป>>


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode