หน้าหลัก >> เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
งานเสวนาปฎิรูปพลังงานที่สโมสรทหารบก ตัวแทนจากภาคประชาชนและบุคลากรด้านพลังงาน ภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างต่อเนื่อง (27 ส.ค. 2557)
กรมส่งเสริมการเกษตร จัดงานส่งเสริมการเกษตร Festival ภาคใต้ พร้อมติดตามผลสำเร็จของระบบ MRCF (27 ส.ค. 2557)
กระทรวงคมนาคม ระดมความคิดเห็นการพัฒนารถไฟทางคู่ขนาดรางมาตรฐาน รองรับระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต (27 ส.ค. 2557)
กรมโรงงาน เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม และการอยู่ร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน (27 ส.ค. 2557)
พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง แจ้งผู้ประกอบการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ (27 ส.ค. 2557)
ตาก- กานต์แอร์ เปิดเที่ยวบิน แม่สอด – ดอนเมือง รับเขตเศรษฐกิจพิเศษ แม่สอด สู่ AEC ที่ท่าอากาศยานแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก (26 ส.ค. 2557)
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มั่นใจการจัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ ช่วยพัฒนาแรงงานและนักศึกษาอาชีวะ ให้มีทักษะเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (26 ส.ค. 2557)
จ.ศรีสะเกษร่วมกับหอการค้าสระแก้ว สร้างตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ (26 ส.ค. 2557)
จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับหอการค้าสระแก้ว สร้างตลาดโรงเกลือศรีสะเกษ (26 ส.ค. 2557)
สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในระดับภาคีจังหวัด โครงการศึกษาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (25 ส.ค. 2557)
กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน e-Commerce Day 2014 แสดงศักยภาพอี-คอมเมิร์ซไทย พร้อมเร่งออกเครื่องหมาย DBD Verified แก่เว็บไซต์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพตามกำหนด (25 ส.ค. 2557)
ขนส่งจ.ชุมพร ตั้งเป้าประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กจ.ไม่น้อยกว่า 20 ล้านบาท (25 ส.ค. 2557)
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นำผู้ประกอบการศึกษาลู่ทางการค้าการลุงทุน สปป.ลาว (25 ส.ค. 2557)
ผู้ว่าฯ ยะลา ร่วมงานมหกรรม OTOP สองแผ่นดิน 2014 ประเทศมาเลเซีย ส่งเสริมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนของทั้ง 2 ประเทศเตรียมเข้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (25 ส.ค. 2557)
การบินไทย ยืนยัน ไม่มีนักบินลาออกเป็นจำนวนมาก ถึง 200 คน ระบุ ผลประกอบการที่ขาดทุนไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้นักบินลาออก (25 ส.ค. 2557)
อำเภอเบตงจัดงาน OK BETONG FOREVER เพื่อฟื้นฟูภาพลักษณ์และเศรษฐกิจเมืองเบตง (25 ส.ค. 2557)
สภาอุตสาหกรรมลำปาง จัดงาน “ตลาดนัดการเงิน” (25 ส.ค. 2557)
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมงาน Thailand Industry Expo 2014 มหกรรม "ซื้อของไทย ใช้ของดี SMEs ยั่งยืน...คืนความสุขให้ประชาชน" (25 ส.ค. 2557)
ไทยเตรียมประชุม รมต.เศรษฐกิจอาเซียน ณ กรุงเนปิดอว์ (22 ส.ค. 2557)
BOI ขึ้นเหนือ รับฟังปัญหานักลงทุนชาวต่างชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการลงทุนของชาวต่างชาติ ชูนโยบายใหม่ส่งเสริมการค้าการลงทุนเริ่มต้นปี 2558 นี้ (22 ส.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ถัดไป>>