หน้าหลัก >> เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
บางจาก ขยายธุรกิจผลิตเอทานอลที่จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากความต้องการใช้เอทานอลในการผลิตน้ำมันแก๊สโซฮอล์เพิ่มขึ้น (1 ส.ค. 2557)
ผู้ว่าฯ กฟผ. เผยโรงไฟฟ้าจะนะ ชุดที่ 2 พร้อมขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์ตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคต (1 ส.ค. 2557)
จังหวัดสุรินทร์ ดำเนินการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ส.ค. 2557)
บางจาก เผยแผนธุรกิจสำรวจและผลิตในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างมั่นคง (31 ก.ค. 2557)
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับลดคาดการณ์อัตราเติบโตของการส่งออกไทยปีนี้เหลือ ร้อยละ 1-1.6 ระบุเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนมากขึ้น (31 ก.ค. 2557)
สนง.การค้าภายในจังหวัดมุกดาหาร จัดการเชื่อมโยงเพื่อระบายลำไยของจังหวัดเชียงใหม่ (31 ก.ค. 2557)
เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น (30 ก.ค. 2557)
หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ เร่งผลักดันให้ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการขนถ่ายสินค้า เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ผู้ประกอบการในการแข่งขันรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (30 ก.ค. 2557)
สศอ.เผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน ลดลงร้อยละ 6.6 เผยอยู่ระหว่างปรับลดจีดีพีภาคอุตสาหกรรมปี 2557 ลงเหลือร้อยละ 1-2 (30 ก.ค. 2557)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาย่านตาขาว จัดโครงการน้ำประปาดื่มได้ ระยะที่ 2 (30 ก.ค. 2557)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดสาขาถนนชนเกษม สุราษฎร์ธานี นับเป็นสาขาที่ 130 (30 ก.ค. 2557)
อุตสาหกรรมชุมพร วางแผนยกระดับกาแฟชุมพรสู่ตลาดสากล (30 ก.ค. 2557)
ประชาชนในจังหวัดยะลาและใกล้เคียงจำนวนมากให้ความสนใจนำแมว และ สุนัข เข้าประกวด ในงานมหกรรมผลไม้และปศุสัตว์ชายแดนใต้ที่สำนักงานประศุสัตว์จังหวัดยะลาจัดขึ้น (30 ก.ค. 2557)
จ.เชียงรายเฮได้เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ เฟต 2 ลุ้น คสช.อนุมัติรถไฟเสร็จปี 65 (30 ก.ค. 2557)
ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยบทวิเคราะห์ประเมินการส่งออกไทยในอาเซียนลดลงต่อเนื่อง 4 ปี (29 ก.ค. 2557)
หอการค้าไทยประเมินการค้าการลงทุนไทย 4 ปีอาเซียน (29 ก.ค. 2557)
สัมมนา Thailand is Back ฟื้นความเชื่อมั่นให้กับภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทย (29 ก.ค. 2557)
จ.ยะลาเตรียมจัดงานมหกรรมผลไม้และของดีเมืองยะลา 57 คืนความสุขให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นช่องทางในจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในพื้นที่ (29 ก.ค. 2557)
สมาคมค้าปลีกไทย ชี้แนวโน้วเศรษฐกิจครึ่งปีหลังขยายตัวได้ดีจากเม็ดเงินลงทุน (28 ก.ค. 2557)
สำนักงานพาณิชย์จ.แม่ฮ่องสอนจัดอบรมสัมมนาพัฒนาผู้ประกอบการค้าและเจ้าหน้าที่รัฐ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน (28 ก.ค. 2557)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ถัดไป>>
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน