ขอเชิญผู้ประสงค์จะร่วมทำบุญหล่อพระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 061-211535-6 (17/09/2558) / ขอเชิญร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ทาง ธ.กรุงไทย เลขบัญชี 982-6-07027-0 (15/09/2558) / พบการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกิน 80 บาท แจ้งสายด่วน Call center 02-345-1466 ตลอด 24 ชั่วโมง (05/06/2558) / กต.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดต่อข้อมูลคนไทยในเนปาล หมายเลขโทรศัพท์ 094-003-7190 094-003-7191 094-003-7192 และ 085-911-4076 และสถานทูตไทยประจำกรุงกาฐมาณฑุ หมายเลขโทรศัพท์ +97714414372 +977 9801069233 โทรสาร +97714371410 ตลอด 24 ชั่วโมง (27/04/2558) / 
หน้าหลัก >>

กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ