กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


(ระดับกระทรวง) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์ม ง สรุปโครงการประชาสัมพันธ์ที่เสนอคำของบประมาณรายจ่าย
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์ม ค รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์ม ข แผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์ม ก การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงแผนระดับชาติกับยุทธศาสตร์จังหวัด
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์มรายละเอียดกิจกรรม-สำหรับโครงการทั่วไป
(ระดับจังหวัด) แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2561
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564)
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์มผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2559 – 2564) ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
     


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode