TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

 ข่าวกระทรวง
ดูทั้งหมด

ผลงานรัฐบาลทรัพยากร ยาเสพติดพลังงานการบริหารจัดการน้ำแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
รมช.กลาโหม และหัวหน้าคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เร่งผลักดันโครงการเมืองต้นแบบ (29/03/2560)
กรมการขนส่งชี้แจงแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของเจ้าของรถตู้โดยสารสาธารณะในช่วงการจัดระเบียบ (29/03/2560)
รมว.แรงงานเตรียมลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค ยกโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (28/03/2560)
“ปลัดพาณิขย์ กระตุ้นผู้ส่งออกไทยให้เร่งทำหน้าที่ “ครัวโลก” อย่างเต็มที่ หลังเนื้อไก่จากบราซิลมีปัญหาทำให้ประเทศคู่ค้ารายใหญ่ต้องพักการนำเข้า" (27/03/2560)
     
                                                          
 
 มติ ครม
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode