TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ผลงานรัฐบาลทรัพยากร ยาเสพติดพลังงานการบริหารจัดการน้ำแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
ครม.เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (25/04/2561)
ธ.ก.ส.ร่วมงาน Money Expo กรุงเทพ ครั้งที่ 18 (25/04/2561)
“กระทรวงยุติธรรม” รับเรื่องร้องทุกข์กรณีตำรวจไม่คืนของกลางให้แก่ประชาชน (25/04/2561)
กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หารือแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรม ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (24/04/2561)
     
                                                          
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode