TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ผลงานรัฐบาลทรัพยากร ยาเสพติดพลังงานการบริหารจัดการน้ำแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ มอบเน็ตส่งสุขโครงการเน็ตประชารัฐให้คนตรัง 11 หมู่บ้านใน อ.กันตัง (22/07/2560)
สธ.ร่วมกับบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมยาชีวเภสัชภัณฑ์ ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub (22/07/2560)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติฯ (22/07/2560)
‘กรมสุขภาพจิต’ รุกเข้าหาชุมชน วางรากฐานสุขภาพจิตดีทุกกลุ่มวัยสู่การยกระดับเป็น ‘Smart Citizen’ (22/07/2560)
     
                                                          
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode