กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี ๘-๙ เม.ย.๒๕๖๐ / กรมการศาสนาเชิญชวนผู้สนใจบวชฤดูร้อน ถวายพระราชกุศลฯ แด่ ร.๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ / ม.บ้านสมเด็จฯ เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี 22-24 มี.ค.2560 / กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ๑-๗ มี.ค. ๖๐ / สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญร่วมงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง"สร้างสุขภาพดีด้วยวิถีเกษตรไทย" เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน / กอร.รส. แจ้งปรับเวลาเปิดอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ณ ท้องสนามหลวง  / ม.รังสิต เชิญชวนผู้สนใจชมละครเวทีเฉลิมพระเกียรติฟรี 24-26 ก.พ.2560 / สนามม้านางเลิ้งงดบริการพักค้างคืน แต่ยังคงให้บริการจุดจอดรถ  / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” 10,000 เล่ม  / ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายเรื่อง “ประวัติศาสตร์การพระบรมศพของพระมหากษัตริย์จากอดีตถึงปัจจุบัน” / 
ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกนำคณะกรรมการระดับสูงถวายสักการะพระบรมศพ (24/03/2560 15:19:41)
คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศฯ ตรวจติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศฯ (24/03/2560)
สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ (24/03/2560 14:23:07)
กรมสรรพาวุธทหารบกบวงสรวงราชรถปืนใหญ่ 24 มีนาคมนี้ (24/03/2560)
กรมศิลปากรรับอาสาสมัครเย็บผ้าลายทองแผ่ลวดธงสามชายประจำงอนราชรถ (24/03/2560 13:33:52)
     
บริการภาครัฐ/เอกชน
เปิดโครงการ"อาสาร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/12/2559)
กำหนดรอบเวลาเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเข้าปลงธรรมสังเวชในพระบรมมหาราชวัง (08/12/2559)
ตัวแทนนักธุรกิจชาวจีนในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (08/11/2559 14:49:30)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อผ้าสีดำสำหรับมอบให้ประชาชนทั่วไป (08/11/2559 14:45:37)
Volunteers for Dad เปิดฟรีแอพลิเคชั่น “ZONE” ให้บริการข้อมูลข่าวสารในบริเวณรอบท้องสนามหลวง (08/11/2559 14:42:52)
     
FAQs
ชี้แจงกรณีกำหนดวันสิ้นสุดการเข้าถวายบังคมพระบรมศพฯ (26/10/2559)
ชี้แจงกรณีปลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18/10/2559)
     
จราจร
คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม “๙ นี้เพื่อประชา สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ” (16/12/2559)
หลีกเลี่ยงเส้นทางนักปั่นจักรยาน ตามกิจกรรม “ร้อยดวงใจปั่นถวายพ่อ” (16/12/2559)
การจัดการจราจรเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ (29/10/2559 14:42:27)
สถานที่จอดรถผู้ถวายบังคมพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท (21/10/2559 09:24:37)
     
ดาวน์โหลดคำถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดี (18/11/2559) การขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (01/11/2559)
ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยประชาชนสามารถจัดกิจกรรมได้ตั้งแต่ 14 พ.ย. 59 พร้อมขอความร่วมมือสถานีวิทยุโทรทัศน์นำเสนอรายการที่เหมาะสม (01/11/2559) การขอเป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (29/10/2559 12:39:53)
รัฐบาลปรับแผนรองรับประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ตั้งแต่ 29 ต.ค.ทุกสถานการณ์ พร้อมขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย (29/10/2559) สำนักจุฬาราชมนตรี แจ้งแนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับการถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับชาวไทยมุสลิม (28/10/2559)
     
 ต่างประเทศในหลวง
 


    1     2