งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ล้าช้า***จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์-สักสยามมินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล่าช้า***ทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา ในวันวิสาขบูชา (27/05/2556)
ประชาชนจากทั่วประเทศ เดินทางมาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ศาลาศิริราช 100 ปี ด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน (26/05/2556)
สโมสรไลออนส์ตรัง-สโมสรไลออนส์ศรีตรัง สร้างห้องสมุดสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ตามแนวพระราชดำริฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบพระชนมพรรษา 85 พรรษา (26/05/2556)
นำแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ชื่นชมและสนใจโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกโครงการ ในการบริหารจัดการน้ำให้ราษฎรไทยมีกินมีใช้ตลอดมา (26/05/2556)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรานำข้าราชการ ประชาชน ร่วมปลูกกล้าไม้สักพระราชทานตามโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (23/05/2556)
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกาเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ (23/05/2556)
จ.ราชบุรี ขอเชิญร่วมโครงการ “รวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” (21/05/2556)
จ.สกลนคร จัดงานเทศกาลวิสาขบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (20/05/2556)