กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

เชิญประชาชน ร่วมสวดมนต์ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายพระราชกุศลกับถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 61 เวลา 18.00 น. (10/07/2561) / เชิญชวนประดับธงชาติไทย และธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561 (10/07/2561) / ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดออกแบบโล่ และตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก" ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (09/07/2561) / ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯประกาศยกเลิกงบทดลองเบิกจ่ายแผนการจัดซื้อฯอื่นๆ 
ประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2561)
ประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (13/03/2561)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (19/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธืเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (13/07/2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบปฏิบัติ) กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบพนักงานราชการกรมประชาสัมพันธ์ (15/06/2561)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม "การประกวดออกแบบโล่ และตราสัญลักษณ์ศูนย์ราชการสะดวก" ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561 (31/07/2561)
การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกรฎาคม 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 29 กรกฎาคม 2561 (30/07/2561)
วัฒนธรรมจังหวัดตรัง เตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2561 (20/07/2561)
     

โรคภัยใกล้ตัวอัคคีภัย/หมอกควันภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย แผ่นดินไหว/สึนามิ ภัยก่อเหตุร้าย 
จ.สมุทรปราการ ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเก (16/07/2561)
ปศุสัตว์ จ.ประจวบฯ เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยให้กับสัตว์กีบคู่ 130,000 ตัว ในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ คุมเข้มเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในช่วงฤดูฝน (16/07/2561)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา แจกทรายอะเบทให้กับชาวบ้านช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน พร้อมแนะใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ที่ยุงลายเป็นพาหะ (16/07/2561)
จ.กาฬสินธุ์ ขอความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า (10/07/2561)
สาธารณสุขพิษณุโลกเร่งพัฒนาระบบคิว และ รพ.สต.ติดดาว เพื่อคุณภาพบริการผู้ป่วย (09/07/2561)
     
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    1     2  

ดูทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์