กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจร บนถนนรัตนาธิเบศร์ ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าแคราย บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถึง บริเวณแยกแคราย ในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2564 ช่วงเวลา 22.00 – 04.00 น. (21/11/2562) / พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สำนักพระราชวัง (20/11/2562) / นายจ้างที่จ้างแรงงานต่างด้าว3สัญชาติ(กัมพูชา เมียนม่า ลาว)ทีใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุ ขอให้รีบมาติดต่อ สำนักงานจัดหางาน จังหวัด/เขตพื้นที่ เพื่อรับบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวของตนเอง ก่อนหมดอายุเพื่อพาคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพต่อไป (19/11/2562) / ดีเดย์ 1 มกรา 2563 งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วทั่วประเทศ (07/11/2562) / ครม. มีมติเห็นชอบให้ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดราชการวันปีใหม่เพิ่ม รวมหยุดยาว 5 วัน 28 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563 (30/10/2562) / 
    1     2  

ASEAN THAILAND
 
รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ ย้ำบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค น้ำประปาให้เพียงพอต่อประชาชน และเตรียมเก็บน้ำรองรับฤดูแล้ง (13/12/2562) นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดผู้เสพ สร้างพลังคน เสริมพลังชาติ พร้อมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติดภายในชุมชน (13/12/2562)
นายกรัฐมนตรีมอบเงินเวนคืนที่ดิน เยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ การก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี กำชับเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนแผน (13/12/2562) สธ.เตือนฝุ่น PM2.5 สูงกว่าค่ามาตรฐาน แนะประชาชนสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน งดออกกำลังกายกลางแจ้ง โหลดแอปพลิเคชัน Air4Thai ติดตามสถานการณ์ (13/12/2562)
     
ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์ จำนวน 96 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 (01/11/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้าไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุม และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง ฯ ครั้งที่ 2 (12/09/2562)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง อุปกรณ์เทคนิคและไมโครโฟน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ขอนแก่น (21/06/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (13/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (12/12/2562)
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (06/12/2562)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
จ.สระแก้ว เดินหน้าโรงงานสีขาว ปลอดยาเสพติด (13/12/2562)
ผู้ว่าฯ สงขลา นำทีมผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนร่วม "ปล่อยปู ปลูกป่า" เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณชุมชนบ้านบ่อเก๋ง จังหวัดสงขลา (13/12/2562)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 จัดกิจกรรมวันดินโลก (Word Soil Day) ประจำปี 2562 จังหวัดนครสวรรค์ ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 (13/12/2562)
     

อุทกภัย/วาตภัย ภัยแล้ง/ภัยหนาว อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ อุบัติเหตุโรคภัยใกล้ตัว 
ผู้ว่าฯ ตรัง กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำต้นทุนและความต้องการใช้น้ำด้านต่าง ๆ (11/12/2562)
ชาวประมงสงขลา เตรียมออกเรือทำการประมงในเย็นวันนี้ เนื่องจากคลื่นลมในอ่าวไทย ลดความรุนแรงลง (11/12/2562)
จังหวัดสงขลา คลื่นลมแรงกัดเซาะชายหาดชุมชนบ้านเก้าเส้ง ที่เติมทรายเสร็จเรียบร้อย (09/12/2562)
อบจ.ยะลา เดินหน้าเผยแพร่ความรู้เรื่องภัยน้ำท่วมให้ประชาชนป้องกัน (07/12/2562)
รมว.มหาดไทย และคณะ เดินทางไปประชุมข้อราชการ และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส (06/12/2562)
     
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th