กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

 
ดูทั้งหมด

 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
 การเมือง/มั่นคง
 เศรษฐกิจ/ท่องเที่ยว
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตTORราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
การขายทอดตลาดพัสดุและเสื่อมสภาพ ของหน่วยงานในสังกัด สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 36 รายการ (23/03/2560)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออื่นๆ ตามโครงการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ประจำปี 2559 (22/03/2560)
การขายทอดตลาดพัสดุชำลุดเสื่อมสภาพประจำปี ๒๕๕๙ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (21/03/2560)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
ชาวอำเภอยะหา ยะลา ให้ความสนใจเข้าร่วมมหกรรมสุขภาพจำนวนมาก (23/03/2560)
กองทุน “น้ำใจงาม 3 สุภาพบุรุษ” ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ให้เด็ก เยาวชน มอบหนังสืออ่านนอกเวลาเรียน 4,000 เล่ม ให้โรงเรียนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จ.ยะลา (23/03/2560)
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนแม่สะเรียงปัจฉิมวัยวุฒิวิทยาลัย รุ่นที่ 3 (23/03/2560)
     
ประกาศรับสมัครงาน 
ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตร "การประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที ๔๓" (17/11/2558)
ขอเเชิญผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟ. เอ็ม. (สถานีหลัก) เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประกอยกิจการวิทยุกระจายเสียง วันที่ 1,19,25 พ.ย.58 และ วันที่ 1 ธ.ค.58 (05/11/2558)
ประกาศ - การคัดเลือกผู้ประกอบการสโมสรกรมประชาสัมพันธ์ (11/08/2558)
     

อุทกภัย/วาตภัย รณรงค์ลดอุบัติเหตุภัยแล้ง/ภัยหนาว อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัว 
จ.นครศรีธรรมราช ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานซ่อมแซมอาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ตชด. ที่เสียหายจากอุทกภัย (23/03/2560)
อุดรธานี 1 กำชับให้ อปท. เตรียมรับมือวาตภัย หลังกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือน 25-29 มีนาคม อีสานเจอพายุฤดูร้อนอีก (23/03/2560)
ปภ.รายงานผลกระทบจากวาตภัย 22 จังหวัด พร้อมเตือนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 25 – 28 มีนาคม 2560 (23/03/2560)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (22/03/2560)
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและมอบบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (22/03/2560)
     

ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   

  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail : webmaster@prd.go.th
  จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์