กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์

 

    1  
 
ดูทั้งหมด

 


ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด ดูทั้งหมด
ประกวดราคาร่างขอบเขตราคากลางประกาศผู้ชนะสรุปจัดซื้อฯ (แบบ สขร.1) 
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อ Digital Content ภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/01/2563)
     
ประกาศยกเลิกแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีประกาศผู้ชนะแผนการจัดซื้อฯรายงานการเงินอื่นๆ 
ยกเลิก โครงการซื้อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงจากการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์ โดยวิธีคัดเลือก (06/12/2562)
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(การจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 6(พ.ศ.2566-2570) ขั้นที่ 2ฯ) (18/11/2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏฺิบัติงานด้านการปลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม กรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักศิลปกรรม จำนวน ๑ อัตรา (17/10/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง อุปกรณ์เทคนิคและไมโครโฟน งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12/09/2562)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ จ.ขอนแก่น (21/06/2562)
     
ดูทั้งหมด
รับสมัครงานประกาศ 
กองคลัง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง (26/02/2563)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ (07/02/2563)
สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักศิลปกรรม (03/02/2563)
     
กิจกรรม รับสมัครงาน อบรม/สัมมนาธุรกิจ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเลย ร่วมใจจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) อำเภอภูหลวง (27/02/2563)
จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟ สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า (27/02/2563)
จังหวัดสุรินทร์ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ "พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย" (27/02/2563)
     

ภัยแล้ง/ภัยหนาว อุทกภัย/วาตภัย อัคคีภัย/หมอกควันแผ่นดินไหว/สึนามิ โรคภัยใกล้ตัวอุบัติเหตุ 
จังหวัดเชียงใหม่ มอบเครื่องเป่าลมสำหรับสร้างแนวกันไฟ สนับสนุนปฏิบัติการดับไฟป่า (27/02/2563)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่เด็กนักเรียน จังหวัดยโสธร (27/02/2563)
ชุดปฏิบัติการฝนหลวงขอนแก่น เร่งทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งและเพิ่มน้ำในเขื่อน (27/02/2563)
กองทัพบก นำเฮลิคอปเตอร์ รุ่น MI 17 ขนรถแทรกเตอร์ จำนวน 2 คัน กระบะ 1 คัน และน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นไปยอดภูกระดึง เพื่อไว้ทำแนวกันไฟ และใช้ในงานบนยอดภูกระดึง จังหวัดเลย (27/02/2563)
จ.ปัตตานี อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย และเตรียมประกาศให้อำเภอไม้แก่นเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง (26/02/2563)
     
ดูทั้งหมด

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
 
 
 


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
  กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399
  E-mail : webmaster@prd.go.th