1     2     3     4     5     6     7  
    1     2  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย ๒๕๕๕
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
คลังภาพและเสียง แจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
พยากรณ์อากาศ ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากออมสิน
ข่าว-หนังสือพิมพ์ หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
หน้าที่ 1หน้าที่ 2 
  คู่มือสร้างเว็บไซต์ Easy Web ฉบับพื้นฐาน
  ทำบัตรสื่อมวลชน
  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
  ทำเนียบสื่อมวลชน
  วิทยุชุมชน
  กฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  เคเบิ้ลทีวี
  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
  คู่มือด้านการผลิตโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วม
  โลโก้กรมประชาสัมพันธ์
     
ภูมิภาคการเมือง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี 
  จ.อุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอและจังหวัดได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกัน (24/07/2557)
  เกษตรอุตรดิตถ์ เชิญชวนพี่น้องชาวนาอุตรดิตถ์ไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58 (24/07/2557)
  ปศุสัตว์จังหวัดตรัง เตือนเกษตรกรให้ดูแลเฝ้าระวังสัตว์ปีกช่วงฤดูฝนเป็นพิเศษ (24/07/2557)
  จ.อุบลราชธานี ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการแก้ไขปัญหายางพาราปี 2557 จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2557 (23/07/2557)
  สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด ด้านการเกษตร ครั้งที่ 2 / 2557 (23/07/2557)
     
ฝากข่าว บทความ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว ธุรกิจ รับสมัครงาน  
  จ.อุตรดิตถ์ เปิดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ และกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (24/07/2557)
  ศูนย์แนะแนวต้นแบบโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ความรู่แก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษา (24/07/2557)
  กฟผ.จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ที่จังหวัดตราด (24/07/2557)
  สวท.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรัฐสภาสัญจรสร้างเครือข่ายเยาวชน (24/07/2557)
  เทศบาลเมืองชัยนาท จัดกิจกรรมปั่นเปิดเมืองชัยนาทสมานฉันท์ 3 สิงหาคมนี้ (24/07/2557)
     
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/07/2557)
  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะประกวดราคา โครงการซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในราชการของ หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (23/07/2557)
  สอบราคาจ้างผลิตและพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงาน ตามโครงการผลิตรายการวิทยุท้องถิ่น รายการ "รัฐสภาของเรา" ประจำปี 2557 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (22/07/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลสาลี ประกาศประกวดเรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนรนพร้อมลงหินคลุก (21/07/2557)
  เทศบาลตำบลกระจันประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (21/07/2557)
     
สาระน่ารู้ ธรรมเพื่อชีวิต รอบรู้เรื่องไอที  
  6 สหาย สุขภาพ
  เหตุผลที่ควรหลีกเลี่ยง น้ำตาลทราย
  4 อาหารลดอาการตาแห้ง
  ‘คลีนฟู้ด’ อีกมิติของการกินเพื่อสุขภาพ
  น้ำผึ้งยาดีไม่มีขม
     
  จ.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการพ่อแม่อาสานำพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/07/2557)
  จ.สุรินทร์ จัดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (23/07/2557)
  คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาและพระนวกะ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (15/07/2557)
  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 พร้อมด้วยส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10/07/2557)
  จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ มูลนิธิพระมงคลบพิตร หล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (01/07/2557)
     
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ/ปรับปรุงคู่มือตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23/07/2557)
 
"มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (23/07/2557)
 
ร่วมทำบุญตักบาตรและพิธีสงฆ์ในงาน “มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ” (ฝ่ายผลิตภาพ สสป.) (23/07/2557)
 
ประชุมคณะกรรมการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21/07/2557)
 
ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18/07/2557)
     
 ความปรองดอง
อุทกภัยเกาะประเด็นวาตภัยแผ่นดินไหว/สึนามิภัยแล้ง 
  ปภ.แจงสถานการณ์อุทกภัย 5 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 26 ตำบล พร้อมเร่งช่วยเหลือเบื้องต้น (24/07/2557)
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 26 ตำบล พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือ (24/07/2557)
  ผู้ว่าฯ ตรัง เตือนเฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จากกรมอุตุนิยมวิทยา (24/07/2557)
  จ.สุรินทร์เตรียมประชุมหน่วยงาน ฝึกซ้อมแผนโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2557 (24/07/2557)
  ปภ.จันทบุรีสั่งเพิ่มความพร้อมรับมืออุทกภัยหลังอุตุฯ เตือน 'ภาคตะวันออก' ฝนตกหนัก (24/07/2557)
     
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    1     2     3     4     5     6