1     2     3     4     5     6     7     8     9  
    1     2     3  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย ๒๕๕๕
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลังภาพและเสียง
แจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากออมสิน ข่าว-หนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
หน้าที่ 1หน้าที่ 2 
  คู่มือสร้างเว็บไซต์ Easy Web ฉบับพื้นฐาน
  ทำบัตรสื่อมวลชน
  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
  กฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  เคเบิ้ลทีวี
  คู่มือด้านการผลิตโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วม
  โลโก้กรมประชาสัมพันธ์
  รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
     

ภูมิภาคการเมือง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี 
  เกษตรอำเภอเมืองตราด เปิดลงทะเบียนเกษตรกรทำนา เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละพันบาท (21/10/2557)
  จ.กาฬสินธุ์ ห้ามใช้เครื่องมืออวนลากทับตลิ่งทำการประมงในอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว (21/10/2557)
  อุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรป้องกันหนอนศัตรูพืชทำให้ผลผลิตด้อยคุณภาพ (21/10/2557)
  การค้าภายในจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศราคาแนะนำค่าบริการเกี่ยวข้าวโดยใช้รถเกี่ยวข้าว (21/10/2557)
  ประชาชนยังนิยมแสวงหาหนอนไม้ไผ่ เพื่อนำมาบริโภคและขายได้ หนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้ง (21/10/2557)
     
ฝากข่าว บทความ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว ธุรกิจ รับสมัครงาน  
  ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาจราจร ถนนสายชากกระปอกและถนนสายหลังเครือสหพัฒน์ (21/10/2557)
  พิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาแผนไทยสู่ตลาดอาเซียน (21/10/2557)
  จ.สุพรรณบุรีจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 57 (21/10/2557)
  องค์กรชุมชนจัดเวทีสมัชชาร่วมคืนความสุขให้ชุมชน (21/10/2557)
  นักศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโครงการ "เยาวชนไทย หัวใจพลเมือง" (21/10/2557)
     
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) (21/10/2557)
  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ (21/10/2557)
  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื้เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 (21/10/2557)
  ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/10/2557)
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 2.50 เมตร กว้าง 16.00 เมตร ในพื้นที่บ้านลานสอ หมู่ 5 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20/10/2557)
     
สาระน่ารู้ ธรรมเพื่อชีวิต รอบรู้เรื่องไอที  
  ลมหนาวมาแล้ว ระวังเสี่ยงป่วยไข้หวัดใหญ่
  อันตรายจากความเหงา ร้ายแรงเทียบเท่าสูบบุหรี่วันละ 15 มวน
  ธีเก็บกล้วยโดยใช้เวลาเพียงแค่ 5 วินาที
  กิน “ผักดิบ” มากไป ทำให้เกิดโทษ
  ค่านิยมหลัก 12 ประการของไทย
     
 
ครบรอบปีที่ ๕๓ สถาบันการประชาสัมพันธ์ "ก้าวหน้าวิชาการ สร้างสรรค์เครือข่าย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21/10/2557)
 
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15/10/2557)
 
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15/10/2557)
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (13/10/2557)
 
พิธีส่งมอบคูปองดิจิตอลทีวี คืนความสุขให้ประชาชน (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10/10/2557)
     
 ความปรองดอง
เกาะประเด็นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหว/สึนามิภัยแล้ง 
  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝน (21/10/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ภาค 07.00 น. (21/10/2557)
  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า ภาคใต้ ฝนตกหนักบางแห่ง (20/10/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ภาค 07.00 น. (20/10/2557)
  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางแห่ง (18/10/2557)
     
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    1     2     3     4     5     6  
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ กระทรวงแรงงาน