1     2     3     4     5  
    1     2  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย ๒๕๕๕
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
คลังภาพและเสียง แจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
พยากรณ์อากาศ ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากออมสิน
ข่าว-หนังสือพิมพ์ หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ (27/07/2557)
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ (26/07/2557)
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพ (26/07/2557)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบถุงยังชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ.โนนคูณ และอ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ (25/07/2557)
  จังหวัดตรัง มอบเงินช่วยเหลือให้กับชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (อุทกภัย) (25/07/2557)
     
หน้าที่ 1หน้าที่ 2 
  คู่มือสร้างเว็บไซต์ Easy Web ฉบับพื้นฐาน
  ทำบัตรสื่อมวลชน
  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
  ทำเนียบสื่อมวลชน
  วิทยุชุมชน
  กฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  เคเบิ้ลทีวี
  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
  คู่มือด้านการผลิตโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วม
  โลโก้กรมประชาสัมพันธ์
     
ภูมิภาคการเมือง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี 
  เกษตรพะเยา เตือนเกษตรกรอย่าเก็บลำไยอ่อนจะทำให้ไม่มีคุณภาพ เป็นการฉุดราคาและทำลายชื่อเสียงลำไยไทย (28/07/2557)
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงา สนับสนุนการเกษตร น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร (28/07/2557)
  จังหวัดยโสธรเตรียมจัดงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรคืนความสุขแก่ชาวนา (28/07/2557)
  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาร่วมกับหอการค้าจังหวัดพังงาสนับสนุนเกษตรกรน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดทำโครงการ 1 ไร่ 1 แสน เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร (28/07/2557)
  หลายภาคส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์การเรียนรู้เกษตรแก้จน (27/07/2557)
     
ฝากข่าว บทความ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว ธุรกิจ รับสมัครงาน  
  ผู้ว่าฯปทุมธานี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม CSR บ้าน วัด โรงเรียน (28/07/2557)
  มหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น 2557 (28/07/2557)
  Super best Mom ฉันรักแม่ที่สุด (28/07/2557)
  แถลงการจัดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี 2557" (28/07/2557)
  ขอเชิญลงทะเบียนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สหวิทยาการ (28/07/2557)
     
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ เก้าอี้คอมพิวเตอร์) จำนวน 60 ชุด (28/07/2557)
  สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันไวรัสผ่านเครือข่ายสารสนเทศกรมประชาสัมพันธ์ (25/07/2557)
  การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 76 รายการ (25/07/2557)
  ร่าง TOR เครื่องล้างและทำลายเชื้อด้วยวิธีพาสเจอร์ไรส์ (24/07/2557)
  ประกวดราคาจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/07/2557)
     
  การประชุมหารือฟื้นฟูศาสนา ศีลธรรม วัฒนธรรม ชาวพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา (28/07/2557)
  จ.นราธิวาส จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา 28 กรกฎาคม 2557 (28/07/2557)
  มุสลิมในพื้นที่ยะลา ร่วมละหมาดอีดวันตรุษอีดิลฟิตรี ฮิจญเราะห์ ศักราช 1435 (28/07/2557)
  รองผู้ว่าฯยะลา เปิดเวทีให้ประชาชนในอำเภอเบตงแสดงความคิดเหตุ (28/07/2557)
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงานเทศกาลจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ประจำปี 2557 ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อเสริมสร้างรายได้และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (25/07/2557)
     
สาระน่ารู้ ธรรมเพื่อชีวิต รอบรู้เรื่องไอที  
  น้ำส้มคั้นวันละแก้ว...ห่างไกลจากโรคนิ่ว
  สรรพคุณ และ ประโยชน์ของมะกอก
  ผลไม้ที่มีประโยชน์กับผิว
  8 วิธีแก้ปัญหาฟันเหลือง ทำอย่างไรให้ฟันขาวดั่งใจ ด้วยวิธีฟอกแบบธรรมชาติ
  6 สหาย สุขภาพ
     
  จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเสริมสร้างให้รู้รักสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดบางมูลนาก (25/07/2557)
  จ.สกลนคร จัดกิจกรรมโครงการพ่อแม่อาสานำพาปลอดยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (23/07/2557)
  จ.สุรินทร์ จัดโครงการพ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (23/07/2557)
  คณะสงฆ์อำเภอเมืองสงขลาและพระนวกะ เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ (15/07/2557)
  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 พร้อมด้วยส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10/07/2557)
     
 
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒๘ กรกฎาคม (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28/07/2557)
 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การเงินและพัสดุ" รุ่นที่ ๔ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28/07/2557)
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ( ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป ) (28/07/2557)
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะการปฏิบัติธรรมตามโครงการ “ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนากายและจิตให้เกิดปัญญา” ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (25/07/2557)
 
งานแถลงข่าวภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (25/07/2557)
     
 ความปรองดอง
อุทกภัยเกาะประเด็นวาตภัยแผ่นดินไหว/สึนามิภัยแล้ง 
  ชลประทานระนองเร่งระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น รองรับฝนที่ตกลงมาต่อเนื่อง (28/07/2557)
  มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ จังหวัดอุบลราชธานี (28/07/2557)
  ปภ. รายงานเกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 3 จังหวัด หลังมีฝนที่ตกหนักต่อเนื่อง (28/07/2557)
  จังหวัดบึงกาฬเร่งสูบน้ำระบายน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล (27/07/2557)
  ปภ.แจงสถานการณ์อุทกภัย 5 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 26 ตำบล พร้อมเร่งช่วยเหลือเบื้องต้น (24/07/2557)
     
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    1     2     3     4     5     6  
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ