1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
    1     2  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย ๒๕๕๕
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์ คลังภาพและเสียง
แจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม พยากรณ์อากาศ
ราคาทองคำ ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผลสลากออมสิน ข่าว-หนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
หน้าที่ 1หน้าที่ 2 
  คู่มือสร้างเว็บไซต์ Easy Web ฉบับพื้นฐาน
  ทำบัตรสื่อมวลชน
  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
  กฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  เคเบิ้ลทีวี
  คู่มือด้านการผลิตโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วม
  โลโก้กรมประชาสัมพันธ์
  รวมลิงค์เว็บไซต์หน่วยงานราชการ
     

ภูมิภาคการเมือง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี 
  จังหวัดแพร่ กำหนดจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 (24/10/2557)
  พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดสมุทรสงคราม (24/10/2557)
  ประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์การดำเนินการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทาน รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดกาญจนบุรี (24/10/2557)
  จังหวัดกำแพงเพชร ประชุมจัดกิจกรรม “กำแพงเพชรเมืองสวยน้ำใส ร่วมใจจัดการขยะ” (24/10/2557)
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ เตือน เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง โรคเพลี้ยแป้งระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว (24/10/2557)
     
ฝากข่าว บทความ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว ธุรกิจ รับสมัครงาน  
  กรุงเทพมหานครรณรงค์กำจัดและแปรรูปไขมัน (24/10/2557)
  เขตบึงกุ่มเปิดให้บริการระบบรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลผ่านเว็ปไซต์ (24/10/2557)
  กอ.รมน. พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ รองรับโรดแม็ป คสช.ระยะที่ 2 เบื้องต้นเตรียมจัดโครงการ "คนไทยหัวใจเดียวกัน" ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ (24/10/2557)
  สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา จัดโครงการ "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" (24/10/2557)
  จ.สุรินทร์ คัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2557 (24/10/2557)
     
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
  ประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการอาคารหอพักสถาบัน การประชาสัมพันธ์ (อาคารกระดังงา อาคารการเวก) (21/10/2557)
  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอุปกรณ์โปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ (21/10/2557)
  จัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ เพื้เสริมสร้างภาพลักษณ์ไทยรองรับอาเซียน และสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมโลก ประจำปีงบประมาณ 2558 (21/10/2557)
  ร่างเอกสารประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (20/10/2557)
  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. สูง 2.50 เมตร กว้าง 16.00 เมตร ในพื้นที่บ้านลานสอ หมู่ 5 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก (20/10/2557)
     
สาระน่ารู้ ธรรมเพื่อชีวิต รอบรู้เรื่องไอที  
  สสจ.สุรินทร์ ขอให้ระวังโรคพยาธิใบไม้ตับ มะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากอาหารไม่สุก
  "ปากเหม็น"เรื้อรัง รางบอกเหตุโรคร้าย
  10 ข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับมะเร็ง
  แกงเลียง เมนูอุดมประโยชน์
  ดูฉลากโภชนาการให้เป็น
     
 
สารเนื่องในวันมรดกโสตทัศน์โลก ประเทศไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (24/10/2557)
 
ครบรอบปีที่ ๕๓ สถาบันการประชาสัมพันธ์ "ก้าวหน้าวิชาการ สร้างสรรค์เครือข่าย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21/10/2557)
 
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15/10/2557)
 
กรมประชาสัมพันธ์จัดงานปฏิญาณตน เพื่อปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15/10/2557)
 
นางเตือนใจ สินธุวณิก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ด้านสื่อสารมวลชน อดีตผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้เกียรติร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดป่าดอนหายโศก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี (13/10/2557)
     
 ความปรองดอง
เกาะประเด็นอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหว/สึนามิภัยแล้ง 
  ช่วงวันที่ 22-24 ต.ค. 57 ประเทศไทยตอนบน มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กรุงเทพมหานคร ฝนฟ้าคะนองกระจาย ร้อยละ 60 (22/10/2557)
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภาวะภัยพิบัติ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 (22/10/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ภาค 07.00 น. (22/10/2557)
  ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ มีฝน (21/10/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ภาค 07.00 น. (21/10/2557)
     
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    1     2     3     4     5     6  
กระทรวงแรงงาน