1     2     3     4     5     6     7     8     9  
    1     2  
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นามสงเคราะห์ ส่วนราชการไทย ๒๕๕๕
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์ อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
คลังภาพและเสียง แจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
พยากรณ์อากาศ ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ผลสลากออมสิน
ข่าว-หนังสือพิมพ์ หน่วยงานราชการ
สำนักนายกรัฐมนตรี
  การค้าภายในจังหวัดตราด จัดงานธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ตามนโยบาย คสช. ในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ วันที่ 19 – 21 ก.ค. นี้ (08/07/2557)
ผู้ว่าฯยะลา มอบสิ่งของแก่ อีหม่ามประจำมัสยิดหัวสะพานสะเตง พร้อมเน้นย้ำให้ทกภาคส่วนสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อให้เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งสันติสุข (07/07/2557)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว “นายโกเมธ สมนึก”ที่เสียชีวิตจากการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวขณะเล่นน้ำทะเล (07/07/2557)
จ.ตากนำสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ในพื้นที่ตำบลแม่ปะ (04/07/2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี มอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่เกษตรกร ชาว อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อการปรองดองสมานฉันท์ (03/07/2557)
     
หน้าที่ 1หน้าที่ 2 
  คู่มือสร้างเว็บไซต์ Easy Web ฉบับพื้นฐาน
  ทำบัตรสื่อมวลชน
  นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย
  ทำเนียบสื่อมวลชน
  วิทยุชุมชน
  กฏระเบียบเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์
  เคเบิ้ลทีวี
  อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน
  คู่มือด้านการผลิตโทรทัศน์แบบมีส่วนร่วม
  โลโก้กรมประชาสัมพันธ์
     
ภูมิภาคการเมือง เศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยี 
  จ.แพร่ประชุมชี้แจงชาวบ้านที่ปลูกข้าวโพด ขอให้งดใช้สารเคมี (10/07/2557)
  จังหวัดสุรินทร์ เร่งตรวจสอบข้าวคงเหลือแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 40 เบื้องต้นพบปัญหาหลายเรื่อง (10/07/2557)
  สศก. ระบุ มันฝรั่งในประเทศยังไม่เพียงพอความต้องการ ชวนเกษตรกรหันปลูก (09/07/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดตราดร่วมโรงเรียนเนินทรายวิทยาคม จัดโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง (09/07/2557)
  ธ.ก.ส. ร่วมลงนามกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและการจัดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (08/07/2557)
     
ฝากข่าว บทความ ผ่านเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
กิจกรรม การศึกษา ท่องเที่ยว ธุรกิจ รับสมัครงาน  
  อบจ.ปทุมธานี จัดงานปรองดองสมานฉันท์ถวายองค์ราชัน คืนความสุขให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืน (10/07/2557)
  กรมการศาสนาและวัดสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (10/07/2557)
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นนำเครือข่ายสื่อมวลชนดูงานเศรษฐกิจพอเพียงบ้านนาข่า อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น (10/07/2557)
  การแข่งขันวอลเล่ย์บอล "วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล” ประจำปี 2557 รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดชัยภูมิ (10/07/2557)
  การแข่งขันฟุตบอลพลาสติกในชุดนักเรียน นันยาง โกลหนู ไทยแลนด์ เลเจนด์คัพ ปี 2014 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (10/07/2557)
     
จัดซื้อจัดจ้างราคากลางสรุปจัดซื้อจัดจ้าง 
  สอบราคาจ้างเหมาผลิตบทความภาษาอังกฤษ ตามโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนและความรู้สึกของความเป็นประชาคมอาเซียน และการเป็นพลเมืองอาเซียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยวิธีสอบราคา (09/07/2557)
  เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าเกษตรและของดี กลุ่มทวารวดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (09/07/2557)
  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร มีความประสงค์ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายแยก ทช.ชพ.2020 – ถ้ำเขาเกรียบ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระยะทาง 1.440 กิโลเมตร (09/07/2557)
  ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายโครงการเปลี่ยนผ่านการส่งโทรทัศน์ระบบอนาล็อกสู่ระบบดิจิทัลระยะที่ 1 จำนวน 1 ระบบ (03/07/2557)
  สอบราคาเช่าใช้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพเพื่อเพิ่มการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Cloud Computing กรมประชาสัมพันธ์ (03/07/2557)
     
  จ.สงขลา ถวายเทียนจำนำพรรษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามโครงการ "หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (10/07/2557)
  มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือ สกว. ถกประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (10/07/2557)
  สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองคอหงส์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมโครงการ"เยาวชนคนดี หิ้วปิ่นโตไปวัด ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมพัฒนาเมืองคอหงส์น่าอยู่ (10/07/2557)
  อบจ.สงขลา ลงนามข้อตกลงการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ (10/07/2557)
  ผู้ว่าฯ สงขลาเปิดงานสมโภชเทียนพรรษาประทานและเทียนพรรษา (10/07/2557)
     
สาระน่ารู้ ธรรมเพื่อชีวิต รอบรู้เรื่องไอที  
  สมุนไพรช่วยลดความดัน
  องุ่นต้านมะเร็ง
  “พนันบอล” วิกฤตค่านิยมชมเชียร์
  ประโยชน์จากชาเขียว
  การป้องกันและรักษารองเท้ากัด
     
  หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 52 พร้อมด้วยส่วนราชการ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (10/07/2557)
  จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดฯ เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และ มูลนิธิพระมงคลบพิตร หล่อเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (01/07/2557)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี (27/06/2557)
  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 435 ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 86 พรรษา (27/06/2557)
  จังหวัดทหารบกพะเยา ปกครอง และอบจ.พะเยา มอบฝ่ายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.... (23/06/2557)
     
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การกำหนดตำแหน่งอำนวยการะดับต้นเป็นอำนวยการระดับสูง ในตำแหน่งผู้อำนวยการกอง และกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10/07/2557)
 
"๒๖ ปี NBT ทีวีสาธารณะ สื่อสาระสู่สังคม" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10/07/2557)
 
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สวท.และ สทท. (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10/07/2557)
 
นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการมหกรรมคอนเสิร์ตสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2557 ณ ห้องประชุม 203 กรมประชาสัมพันธ์ (10/07/2557)
 
ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่๑/๒๕๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (10/07/2557)
     
 ความปรองดอง
เกาะประเด็นวาตภัยแผ่นดินไหว/สึนามิอัคคีภัยภัยแล้ง 
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ภาค 19.00 น. (10/07/2557)
  ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ เรื่อง ระวังวาตภัย ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน (10/07/2557)
  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และภาคตะวันออก จะมีคลื่นลมแรง กรุงเทพมหานคร ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 80 (10/07/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ภาค 12.00 น. (10/07/2557)
  พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ภาค 07.00 น. (10/07/2557)
     
การประชาสัมพันธ์สนับสนุนการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
    1     2     3     4     5     6  
SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ