กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ภาพแห่งความทรงจำ
  ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28/04/2560)
  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/04/2560)
  ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (31/03/2560)
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (13/03/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีทำบุญสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแก่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพจาก : FB_ภูวษา ฟูก พรธรรมฉัตร) (06/02/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (06/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๑) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๓) (03/02/2560)
  พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
     
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
  แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการเพาะเห็ด (22/05/2560)
  โครงการธนาคารข้าว (19/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรประมง (18/05/2560)
  ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (17/05/2560)
  ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (16/05/2560)
  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (15/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (09/05/2560)
  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) : ต้นแบบของการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ (08/05/2560)
  ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลาพระราชทานเพื่อราษฎรไทย (05/05/2560)
  มูลนิธิพระดาบส (11/04/2560)
  พระราชพิธีสงกรานต์ (10/04/2560)
  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (05/04/2560)
  พระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (04/04/2560)
  โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (03/04/2560)
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับ พระราชกรณียกิจด้านการทหาร (29/03/2560)
     
365 วัน ตามรอยพ่อ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลี เมื่อวันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2503 (23/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมโรงงานเครื่องจักรกลการเกษตรโบลินเดอร์ ณ เมืองเอสคิลส์ทูน่า (22/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จเยี่ยมโรงเรียนนายเรือแห่งราชนาวีสวีเดน เมื่อปี พ.ศ. 2503 (21/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินสู่ราชอาณาจักรสวีเดน ท่ามกลางการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2503 (20/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาตินอร์เวย์ (19/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ภายในป้อมอเคอซุส ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมา (18/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนนอร์เวย์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19-21 กันยายน 2503 (17/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสนพระราชหฤทัยในกิจการฟามร์มโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ด้วยทรงเล็งเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมจะช่วยให้ชาวไทยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่า (16/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉายพระรูปร่วมกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 พระราชินีอินกริด และเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธอ แห่งเดนมาร์ก (15/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปฏิสันธานกับพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 และเจ้าฟ้าหญิงมาร์เกรเธอ แห่งประเทศเดนมาร์ก เมื่อปี พ.ศ. 2503 (14/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และนายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ ณ งานเลี้ยงกลางคืน ที่โรงแรมเบลเลอวู กรุงเบิร์น เมื่อปี พ.ศ. 2503 (13/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 นายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยทหาร ณ ด้านหน้ารัฐสภาสวิตเซอร์แลนด์ในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2503 (12/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ นายแม็กซ์ เปติตปิแอร์ ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์เสด็จฯ ณ กรุงเบิร์น อย่างเป็นทางการ เมื่อปี พ.ศ. 2503 (11/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสวิตเซอร์แลนด์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2503 (10/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ทอดพระเนตรโรงเรียนนายเรือ และศูนย์การฝึกของกองทัพเรือ ประเทศโปรตุเกส วันที่ 23 สิงหาคม 2503 (09/05/2560)
     
โทรศัพท์ 0 2618 -3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th