กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ภาพแห่งความทรงจำ
  ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศฯ ประจำวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (28/04/2560)
  พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านศิลปกรรม และงานประณีตศิลป์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/04/2560)
  ความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (31/03/2560)
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (13/03/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีทำบุญสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแก่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพจาก : FB_ภูวษา ฟูก พรธรรมฉัตร) (06/02/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (06/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๑) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๓) (03/02/2560)
  พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
     
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
  พระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แบบอย่างของความประหยัดและพอเพียง (14/06/2560)
  ควายเหล็ก วิศวกรรมการเกษตรเพื่อคนไทย (31/05/2560)
  ศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน (30/05/2560)
  ยางนา ไม้มีค่าที่ในหลวงทรงห่วงใย (24/05/2560)
  แนวพระราชดำริเกี่ยวกับการเพาะเห็ด (22/05/2560)
  โครงการธนาคารข้าว (19/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการจัดการทรัพยากรประมง (18/05/2560)
  ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (17/05/2560)
  ฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค (16/05/2560)
  โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (15/05/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (09/05/2560)
  สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) : ต้นแบบของการรวมกลุ่มในรูปสหกรณ์ (08/05/2560)
  ปลาหมอเทศ ปลานิล ปลาพระราชทานเพื่อราษฎรไทย (05/05/2560)
  มูลนิธิพระดาบส (11/04/2560)
  พระราชพิธีสงกรานต์ (10/04/2560)
     
365 วัน ตามรอยพ่อ
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนญี่ปุ่น ในครั้งนั้นได้เสด็จฯ เยือน โตเกียว โตเกียวนารา โอซาก้า นาโกย่า กิฟุ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2506 (26/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับ สมเด็จพระเจ้าจักรพรรดิฮิโรฮิโต และสมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะ (ในขณะนั้น) ที่พระราชวังอิมพีเรียล กรุงโตเกียว (25/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนญี่ปุ่น ทรงเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานอินเตอร์เนชั่นแนล หรือสนามบินฮาเนดะในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2506 (24/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ทั้งพระราชวงศ์ของญี่ปุ่นและประชาชนชาวญี่ปุ่นได้เฝ้าฯ รับเสด็จอย่างอบอุ่น (23/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงชื่นชมสุนัขพันธุ์นิวกินี และหมีโคอาลา เซอร์เอ็ดเวร์ด ฮัลสตรอม แห่งสวนสัตว์ทารองงา นำไปถวายให้ทอดพระเนตร ในการเสด็จฯ ออสเตรเลีย (22/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเทศนิวซีแลนด์ ฉายพระรูปร่วมกับผู้สำเร็จราชการและภริยา เมื่อปี พ.ศ. 2505 (21/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมายังมาเลเซีย และได้เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆ รวมถึงที่ราบสูงแคเมอรอนสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของมาเลเซีย (20/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยือนมาเลเซีย และทรงเปิดการโทรศัพท์ติดต่อทางไกลระหว่างไทยกับมาเลเซีย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2505 (19/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนประเทศสหพันธ์มาเลเซีย ทรงได้รับการต้อนรับจากพระราชาธิบดี (อดีตเจ้าผู้ครองนครเปอร์ลีสรัฐบาลและประชาชนชาวมาลาเซียอย่างสมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2505 (18/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรช่องเข่ไคเบอร์ ตอนใกล้พรมแดนระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2505 (17/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เยือนประเมศปากีสถาน ทรงได้รับการต้อนรับเสด็จฯ จากประธานาธิบดี รัฐบาล และประชาชนเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2505 (16/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ เมืองเซบียา ประเทศสเปน (15/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปนโดยจอมพล ฟรังโก ประธานาธิบดี และนายกรัฐมนตรีแห่งสเปน ถวายรับเสด็จที่ท่าอากาศยาน กรุงมาดริด เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2503 (14/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยือนราชอาณาจักรสเปน ทรงเยี่ยม จอมพล ฟรังโก และภรรยา ณ วังเอลปาร์โด จอมพล ฟรังโก ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และของที่ระลึก เมื่อวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2503 (13/06/2560)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาสเปน ทรงได้รับการต้อนรับจากจอมพลฟรังโก รัฐบาลและประชาชนชาวสเปนอย่างดีเยี่ยม (12/06/2560)
     
โทรศัพท์ 0 2618 -3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th