กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ภาพแห่งความทรงจำ
  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีบวงสรวงการก่อสร้างและยกเสาเอกพระเมรุมาศ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (13/03/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีทำบุญสตมวารถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์นร่วมกับชุมชนไทยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภัตตาหารเพลแก่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ภาพจาก : FB_ภูวษา ฟูก พรธรรมฉัตร) (06/02/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ร่วมกับ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน (06/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (06/02/2560)
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (06/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๑) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๒) (03/02/2560)
  บรรยากาศประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๓) (03/02/2560)
  พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
  พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ทักษิณานุประทาน (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพุทธวิหารฯ (03/02/2560)
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ วันแห่งการเสด็จสวรรคต (03/02/2560)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับ วัดพุทธเมตตา กรุงจาการ์ตา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (03/02/2560)
     
พระราชกรณียกิจในความทรงจำ
  สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ (24/03/2560)
  สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง (23/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า (22/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย (21/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง (20/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง (17/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำริน (16/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น (15/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ (14/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง (13/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย (10/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ (09/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง (08/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ (07/03/2560)
  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ (06/03/2560)
     
365 วัน ตามรอยพ่อ
  ประทับในพระตำหนักปั้นหย่าวัดบวรนิเวศวิหาร โปรดเกล้าฯ ให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยเครื่องบริขาร (23/03/2560)
  เสด็จฯ ออกบิณฑบาตในถนนหลวง โดยไม่มีหมายกำหนดการ (22/03/2560)
  ทรงทูลลาผนวชต่อสมเด็จพระราชอุปัธยาจารย์ และทรงสดับพระโอวาทบนพระตำหนักบัญจบเบญจมา (21/03/2560)
  ทรงสดับพระปาฏิโมกข์ ในพระอุโบสถ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (20/03/2560)
  ทรงเป็นประธานแทนสมเด็จพระสังฑราช ในพิธีหล่อพระพุทธชินสีห์จำลอง (19/03/2560)
  เสด็จฯ ลงพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร มีประชาชนมารอเฝ้าฯ เป็นจำนวนมาก (18/03/2560)
  เสด็จฯ ไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ จัหวัดนครปฐม (17/03/2560)
  โปรดเกล้าฯ ให้ พณฯ อานันท์โมหันสหาย เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเฝ้าฯ กราบบังคมทูลแสดงความปิติิโสมนัสในนามชาวอินเดีย (16/03/2560)
  ทรงรับอาหารบิณฑบาตรจากจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก (15/03/2560)
  ทรงรับอาหารบิณฑบาตจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี (14/03/2560)
  เสด็จฯ รับบาตร ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2499 (13/03/2560)
  ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกับพระพรหมมุนี รองเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ ที่หน้าพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร (12/03/2560)
  โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอมในราชกาลก่อนๆ เข้าเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร (11/03/2560)
  โปรดเกล้าฯ ให้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี และภรรยา เข้าฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ณ พระตำหนักเพชร (10/03/2560)
  เสด็จฯ ทรงอุทิศพระราชกุศลถวายสมเด็จพระราชบิดา ณ อนุสสรณีย์รังษีวัฒนา (09/03/2560)
     
โทรศัพท์ 0 2618 -3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th