• สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร อสมท กรุงเทพมหานคร สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2276-4242

เว็บไซต์ :: http://tv11.thaibell.net
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 :: http://region1.prd.go.th/
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 :: http://region2.prd.go.th/main.php?filename=index


       • ทำเนียบรัฐบาล เปิดรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้า อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ยารักษาโรค เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน ที่ห้อง 204 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือ ติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-288-4000 ต่อ 4549, 4597 และ 4545
       
       • วุฒิสภา จัดโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม” รับบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ได้ที่ ศูนย์รับบริจาค ห้องโถง อาคารรัฐสภา 2 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา 02-244-1777 ถึง 8 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102
       
       • รัฐสภา โดยคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการ “สภาร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม” ขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-244-1863 ถึง 5
       
       • กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของกองทัพไทย เพื่อเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ยา และเครื่องดื่ม (เสื้อผ้ายังไม่มีความจำเป็นในขณะนี้) เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคได้ที่ อาคาร 6 กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โทร.02-572-1500
       
       • สภากาชาดไทย สามารถไปบริจาคสิ่งของได้ที่ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-251-7853-6 ต่อ 1603 หรือ 1102 วันหยุดราชการ ต่อ 1302, 02-251-7614-5 โทรสาร 02-252-7976 หรือสามารถบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดซื้อสิ่งของบรรเทาทุกข์ ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.rtrc.in.th เลือกเมนู รับบริจาคสิ่งของ
       
       • กรุงเทพมหานคร เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และที่สำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.โทรศัพท์ 02-354-6858
       
       • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น ร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถนนงามวงศ์วาน เขตบางเขน กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-9554, 0-2590-9559 และ 0-2950-9557
       
       • โรงพยาบาลศิริราช รับบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ โถงอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โรงพยาบาลศิริราช ถนนพรานนก เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.
       
       • จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของจังหวัดนครราชสีมา บริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง ได้ที่เต็นท์ชั่วคราวหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา หรือ ศูนย์รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1 โทร. 044-259-993 ถึง 4, 044-259-996 ถึง 8
       
       • สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ขอรับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค และของจำเป็นเร่งด่วน บริจาคได้ที่ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-791-1385-7 หรือ 02-791-1113 ตลอด 24 ชั่วโมง
       
       • ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ ภาคีสมาชิก ตั้งศูนย์ขึ้นมาเพื่อรับของบริจาคอาหาร น้ำ เทียน ไม้ขีด ไฟแช็ก ผ้าอนามัย รวมถึง ยากันยุง และ ยาแก้แมลงสัตว์กัดต่อย (ยุง แมลงป่อง ตะขาบ และ งู) ที่ชั้น G อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2 ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยเปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
       
       นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับผู้ให้บริการมือถือระบบ AIS, DTAC และ True Move ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทาง SMS เพียงพิมพ์คำว่า “น้ำใจไทย” หรือ “Namjaithai” แล้วส่ง SMS ไปที่หมายเลข 4567899 ข้อความละ 10 บาท รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ จะนำไปเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน
       
       • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 โดยกองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บริจาคได้ ณ บริเวณหน้า ททบ. (สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
       
       • สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เป็นสื่อกลางส่งต่อธารน้ำใจไปยังผู้ประสบอุทกภัย สามารถนำสิ่งของมาบริจาคได้ที่ช่อง 7 สี ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
       
       • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดตั้งศูนย์รับบริจาคน้ำท่วม เปิดรับบริจาค เงินสด อาหารแห้ง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และยังให้ข้อมูลหมายเลขติดต่อหน่วยงานที่จะให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกวัน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 09.00 - 22.00 น. ทุกวัน ณ ห้องโถง อาคารปฏิบัติการฯ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ (ซอยเดียวกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ อยู่สุดซอย)
       
       • สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้บริหาร อสมท กรุงเทพมหานคร สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและเครือข่าย จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม รับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถบริจาคได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2276-4242
       
       • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สจม.) ร่วมกับสำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่อาคารจุลจักรพงษ์ ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ด้านหลังศาลาพระเกี้ยว ติดกับอาคารมหามงกุฎ คณะวิทยาศาสตร์) ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ - 22 ต.ค.2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0-2218-7045 ต่อ 301-304
       
       • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์อาสาสมัคร องค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งศูนย์รับบริจาค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจุดรับบริจาคสิ่งของอยู่ที่ ศูนย์อาสาสมัคร อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 086-570-3693, 086-943-4988 และ 089-723-5235
       
       • มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของจากบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และประชาชนทั่วไป โดยสามารถบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น บริจาคได้ที่หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2553 หลังจากนั้นติดต่อที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 โทร. 02-310-8065
       
       • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง ณ จุดรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น สอบถามเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-362-006 ต่อ 12019 และ 11920
       
       • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญ นิสิต บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ บุคคลทั่วไปร่วมบริจาค อาหารสำเร็จรูป ยา เวชภัณฑ์ เงิน ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสานอย่างเร่งด่วน ณ จุดรับบริจาค กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2553 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4375-4315
       
       
       
       • สพฐ.เปิดบัญชี “รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน”
       • น้ำใจชาวมหา'ลัยเยียวยาภัยน้ำท่วม
       
       • มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน ได้เปิดศูนย์ช่วยรวบรวมสิ่งของบริจาคต่างๆ โทรศัพท์สอบถามที่ 0-2465-6165
       
       • มูลนิธิ 1500 ไมล์ ดำเนินการจัดส่งทีมอาสาสมัครเข้าสำรวจพื้นที่อุทกภัย เพื่อประเมินสถานการณ์และรวบรวมความต้องการ ผู้สนใจสามารถเป็นอาสาสมัครเข้าช่วยเหลือผู้เดือดร้อน โดยการพายเรือคายัคเข้าพื้นที่ กับมูลนิธิ 1500 ไมล์ ติดต่อคุณกนกวรรณ โทร. 080-551-4388 คุณนัท โทร. 089-489-9116 หรือศูนย์ประสานงาน (โคราช) 111/166 หมู่บ้านอยู่สบาย 3 ซอย 4 หมู่ที่ 11 ต.หัวทะเล อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.1500miles.org/
       
       • มูลนิธิซิเมนต์ไทย จัดโครงการปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น โดยเฉพาะเทียนไข ไฟแช็ค กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัย และกางเกงในกระดาษ รวมทั้งอาหารแห้ง ได้ที่มูลนิธิซีเมนต์ไทย อาคาร 10 บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-586-5506
       
       • มูลนิธิกระจกเงา สามารถไปบริจาคข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม และยารักษาโรค ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ที่ มูลนิธิกระจกเงา (สำนักงานกรุงเทพฯ) ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 087-274-9769 และ 02-941-4194-5 ต่อ 102
       
       • บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด ร่วมกับกองทัพบก เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่ 1 บาท สูงสุด 30,000 บาท โดยไม่เสียค่าบริการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมเงินบริจาคมอบให้กองทัพบกทุกวัน เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยไม่หักค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-711-7744 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1800-226-671 ตลอด 24 ชั่วโมง
       
       • เครือข่ายเฟซบุ๊ก กลุ่ม “ประเทศไทยกลับมาสดใส ดีกว่าเดิม” ได้จัดกิจกรรม ปฏิบัติการรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เปิดรับบริจาคสิ่งของ อาหารแห้ง น้ำดื่ม ยารักษาโรค ฯลฯ เพื่อจัดทำถุงยังชีพ รวมทั้งต้องการอาสาสมัครเพื่อจัดทำถุงยังชีพ รับบริจาคที่เต้นท์จุดรับของ หน้าโรงแรมดุสิตธานี ด้านถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 9.00-20.00 น. โดยจะเปิดรับไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ต.ค.นี้
       
       • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จัดจุดรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ จุดรับบริจาคของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะไปให้ความช่วยเหลือประชาชนใน จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม กระดาษทิชชู ผ้าอนามัย และถุงพลาสติกดำ สำหรับใส่ขยะ และสิ่งปฎิกูล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CPN Call Center โทร. 02-635-1111
       
       • บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดจุดรับบริจาคเงินในโครงการ “ส่งน้ำใจ...ช่วยภัยน้ำท่วม” ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมเงินที่ได้จากการบริจาค ส่งต่อให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ Call Center 1545
       
เอเอสทีวีผู้จัดการ ได้ทำการรวบรวมช่่องทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จุดรับบริจาคสิ่งของทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ดังนี้
       
       • สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ASTV เปิดรับบริจาคสิ่งของ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง กระดาษชำระ ถุงขยะ (ยกเว้นอาหารสด หรืออาหารที่มีอายุการเก็บรักษาสั้น) ที่บ้านเจ้าพระยา ถ.พระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-629-4433
       
       • พันธมิตรโคราช ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพันธมิตรนครราชสีมา (พันธมิตรโคราช) บริเวณหน้าร้านข้าวต้มนายตี๋ ชั้นล่าง โรงแรมเมืองทอง ถนนชุมพล ด้านหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณย่าโม) ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดยจะทำหน้าที่รับบริจาคและจัดทำข้าวกล่องแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ประสบอุทกภัย จ.นครราชสีมา ผู้สนใจสามารถบริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ประสานงานดังกล่าว สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-1404442
       
       บัญชีบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       
       มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
       ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
       เลขที่บัญชี 401-6-36319-9
       
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า)
       ชื่อบัญชี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
       เลขที่บัญชี 046-2-44777-2
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-281-1902, 02-282-9596 โทรสาร 02-281-1423)
       
       มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์
       ชื่อบัญชี มูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย
       เลขที่บัญชี 020-2-53333-8

        กรมประชาสัมพันธ์
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยกระทรวงการคลัง
       ชื่อบัญชี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 068-0-09584-5
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-276-4242)
       
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
       ชื่อบัญชี มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย
       เลขที่บัญชี 082-2-66600-0
       (ขณะนี้ทางธนาคารกสิกรไทยแจ้งว่า บัญชีดังกล่าวสามารถโอนได้เฉพาะผ่านบริการ K-ATM เลือกรายการ “บริจาคการกุศล”        และเคาน์เตอร์สาขาของธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนทั่วประเทศ หากต้องการใบเสร็จรับเงินจากการบริจาค ติดต่อที่สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทรสาร 02-252-8711 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4442)
       
       รัฐบาลไทย
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยทำเนียบรัฐบาล
       ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
       เลขที่บัญชี 067-0-06895-0
       (สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-281-4130 โทรสาร 02-282-5296)
       
       วุฒิสภา
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรัฐสภา
       ชื่อบัญชี วุฒิสภารวมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 189-0-07706-1
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-244-1777 ถึง 8 หรือสายด่วนวุฒิสภา 1102)
       
       สภากาชาดไทย
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
       ชื่อบัญชี สภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
       เลขที่บัญชี 045-3-04190-6
       (ต้องการใบเสร็จรับเงินจากสภากาชาดไทย โทรสาร 02-250-0120 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-256-4066 และ 02-256-4068)
       
       กองบัญชาการกองทัพไทย
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยกองบัญชาการทหารสูงสุด
       ชื่อบัญชี ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบัญชาการกองทัพไทย
       เลขบัญชี 157-2-05575-2
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-572-1500)
       
       กรุงเทพมหานคร
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร
       ชื่อบัญชี กองทุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือผู้ประสบภัย
       เลขที่บัญชี 027-0-17081-2
       (สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-271-2162 หรือสายด่วน กทม. โทร. 1555)
       
       จังหวัดนครราชสีมา
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
       ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมา
       เลขที่บัญชี 301-0-86149-4
       
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
       ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปี 2553
       เลขที่บัญชี 694-0-13486-7
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 044-259-996 ถึง 8 และ 044-259-993 ถึง 4)
       
       โรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา
       ชื่อบัญชี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
       เลขที่บัญชี 301-3-40176-1
       
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาหัวทะเล (นครราชสีมา)
       ชื่อบัญชี กองทุนครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา
       เลขที่บัญชี 790-2-60548-7
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-251-2188)
       
       จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) จังหวัดเชียงใหม่
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์
       ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
       เลขที่บัญชี 547-0-37532-3
       (เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 20-25 ต.ค. 2553)
       
       มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศูนย์คอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       ชื่อบัญชี รวมน้ำใจ มข. ช่วยอุทกภัย 53
       เลขที่บัญชี 793-2-41853-3
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 043-362-006 ต่อ 12019 และ 11920)
       
       มหาวิทยาลัยรามคำแหง
       บัญชีธนาคารออมสิน สาขาภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
       ชื่อบัญชี รามฯร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 020-025-629-765
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-310-8065)
       
       ธนาคารไทยพาณิชย์ มูลนิธิสยามกัมมาจล
       บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักรัชโยธิน
       ชื่อบัญชี มูลนิธิสยามกัมมาจล - ไทยพาณิชย์ เพื่อผู้ประสบภัย
       เลขที่บัญชี 111-3-90911-5
       (บริจาคผ่านทางสาขาธนาคาร หรือผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ไม่เสียค่าธรรมเนียม ผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โทรสาร 02-544-3896 สอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777)
       
       ธนาคารทหารไทย
       บัญชีธนาคารทหารไทย สาขาพหลโยธิน
       ชื่อบัญชี TMB เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 001-9-09343-4
       (สอบถามเพิ่มเติม TMB Call Center โทร. 1558)
       
       ธนาคารออมสิน
       บัญชีประเภทเผื่อเรียก ธนาคารออมสิน สาขาสำนักพหลโยธิน
       ชื่อบัญชี ออมสินรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 028-888-888-881 (8 เก้าตัว)
       (ธนาคารได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2553 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1115)
       
       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
       ชื่อบัญชี ชาว กฟภ. รวมใจช่วยผู้ประสบภัย
       เลขที่บัญชี 073-1-09891-9
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2590-9554, 0-2590-9559 และ 0-2950-9557)
       
       สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์
       ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 020-2-69333-2
       
       บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเทเวศร์
       ชื่อบัญชี เพื่อนพึ่งภาช่วยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 020-3-04545-1
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-791-1385 ถึง 7 หรือ 02-791-1113 ตลอด 24 ชม.)
       
       สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
       บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ สาขามาลีนนท์ ทาวเวอร์
       ชื่อบัญชี ครอบครัวข่าวช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 53
       เลขที่บัญชี 014-3-00368-9
       
       สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาสนามเป้า
       ชื่อบัญชี กองทัพบก โดย ททบ.ช่วยภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 021-2-69426-9
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-278-1698 และ 02-279-2498)
       
       สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
       บัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำนักเพลินจิต
       ชื่อบัญชี 7 สีช่วยชาวบ้าน
       เลขที่บัญชี 001-9-13247-1
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-610-0789)
       
       บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาอโศก
       ชื่อบัญชี อสมท.ร่วมใจช่วยภัยน้ำท่วม
       เลขที่บัญชี 015-0-12345-0
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-245-0700 ถึง 4 โทรสาร 02-245-0705)
          
       บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
       บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์
       ชื่อบัญชี โครงการช่วยฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำท่วม บมจ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
       เลขที่บัญชี 095-2-71929-7
       (สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-338-3333 และ 02-338-3000 กด 3)
       

------------------------------------------------------------------------------------------ ข้อมูล :: http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9530000148354