กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
ประกาศคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดประกวดเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (17/07/2560)
งานจัดงานเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๕ (28/06/2560)
จังหวัดสุพรรณบุรี แถลงข่าวการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2560 (27/06/2560)
กฟภ. มอบอุปกรณ์การเรียน ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้โรงเรียน ตชด.บ้านห้วยตง (27/06/2560)
จ.อุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้า จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4 บริเวณ 13 แห่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 (27/06/2560)
โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 5ส. 3ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค (27/06/2560)
จ.เลย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2560 (27/06/2560)
จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เยาวชน (27/06/2560)
จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมลอกท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ (27/06/2560)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (27/06/2560)
จ.กาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนสร้างฝายมีชีวิต (27/06/2560)
โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามมาตรการ 5ส. 3ก. (เก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ) ป้องกัน 3 โรค (27/06/2560)
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดราชบุรี ประชุม เตรียมพร้อมต้อนรับ คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผล โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (27/06/2560)
นายกรัฐมนตรีมอบอุปกรณ์ช่วยฝึกเดิน I-Walk ให้โรงพยาบาล และสถานคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพคนพิการ หลัง พม. จับมือ มธ. ร่วมพัฒนาคุณภาพเทียบเท่าสากล (27/06/2560)
ชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 (27/06/2560)
จ.นราธิวาส เตรียมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงต้นเดือนหน้า (27/06/2560)
ประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดต่างเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างต่อเนื่อง (27/06/2560)
จ.ยโสธร จัดกิจกรรมจิบกาแฟรับอรุณ ประสานความร่วมมือการพัฒนาจังหวัด (27/06/2560)
จ.สงขลา ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560” 9 กรกฎาคมนี้ (27/06/2560)
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมซ่อมแซมและส่งมอบบ้านให้ผู้ยากไร้กว่า 400 หลังคาเรือนให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 (27/06/2560)
     
ประกวดราคา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (27/06/2560)
สอบราคาซื้อการจัดหาแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมรื้อถอน และติดตั้งจำนวน 2 ชุด (27/06/2560)
สอบราคาจ้างการบริหารจัดการเผยแพร่ข้อมูล Digital Content บนเว็บไซต์และ Social Media ตามโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (19/06/2560)
สอบราคาจ้างการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE (16/06/2560)
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดความเป็นระเบียบเรียนร้อยของอาคารและสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ 1 แห่ง (09/06/2560)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๒๓ ชุด (๓๐๐ test/ชุด) (02/06/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาส่วนกลาง (01/06/2560)
สอบราคาจ้างเหมา โครงการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาส่วนกลาง (31/05/2560)
สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (30/05/2560)
การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ (02/05/2560)
     
รับสมัครงาน
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (27/06/2560)
จ.หนองบัวลำภู ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์และเจ้าพนักงานธุรการ (20/06/2560)
ขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานการตลาด (16/06/2560)
จัดหางาน จ.อุดรธานี เชิญชวนผู้สนใจไปทำงานภาคเกษตรที่อิสราเอล โดยรัฐบาลจัดส่ง มั่นใจไม่มีค่าหัว ไม่มีค่านายหน้า (16/06/2560)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จ.อุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน (15/06/2560)
ขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ช่างพิมพ์ออฟเซ็ท 2 (15/06/2560)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ร่าง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวบกฎหมาย 2 ฉบับเป็นฉบับเดียว (15/06/2560)
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจัดจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (13/06/2560)
คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรนอกเวลาราชการ (12/06/2560)
วิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั่งที่ 4/2560 (05/06/2560)
วิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั่งที่ 3/2560 (05/06/2560)
วิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั่งที่ 2/2560 (05/06/2560)
วิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั่งที่ 1/2560 (05/06/2560)
มรภ.นครศรีธรรมราช เปิดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งอธิการบดีฯ แสดงวิสัยทัศน์ (05/06/2560)
จ.บึงกาฬ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.)รุ่นที่ 70 ประจำปี2561 จำนวน 1 อัตรา (31/05/2560)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา (30/05/2560)
กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานนวดสปา จำนวน 9 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท MGM Grand Paradise มาเก๊า สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 (27/05/2560)
ผู้ว่าฯ ตรัง เปิดงานวันนัดพบแรงงานตรัง ประจำปีงบประมาณ 2560 (26/05/2560)
รัฐบาล เร่งขับเคลื่อนเพิ่มโรงเรียนผู้สูงอายุให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายใน 5 ปี ในเบื้องต้นช่วยลดความเหลื่อมล้ำของผู้สูงอายุลงได้บางส่วน โดยเฉพาะการจ้างงานได้ถึงอายุ 70 ปี (25/05/2560)
กระทรวงแรงงาน จับมือพันธมิตรกว่า 200 แห่ง สร้างแรงงานไทย 4.0 (24/05/2560)
     
อบรม/สัมมนา
จังหวัดหนองคาย ประชุมเตรียมพร้อมนักกีฬาผู้สูงอายุก่อนแข่งขัน “ดอกจานเกมส์” (27/06/2560)
จังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 (27/06/2560)
จังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 (27/06/2560)
จ.สุรินทร์ เปิดโครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน (27/06/2560)
จ.ร้อยเอ็ด จัดโครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 2560 (27/06/2560)
ส.ปชส.อุดรธานี ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (27/06/2560)
ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา เป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ลดความเดือดร้อนและความยากลำบาก (27/06/2560)
จ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผ่านวีดิทัศน์ทางไกลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (27/06/2560)
กระทรวงวัฒนธรรม แถลงข่าว จัดงานบุญประเพณี เนื่องในวันเข้าพรรรษา ประจำปี 2560 (27/06/2560)
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพและความอบอุ่นในครอบครัว (27/06/2560)
จ.ระนอง สัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเชื่อมโยงการตลาดเพื่อการส่งออกภายใต้โครงการอาหารปลอดภัยสู่ครัวอันดามัน (27/06/2560)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับบุคลากรภายใน (27/06/2560)
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมขับเคลื่อนทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัด (27/06/2560)
จ.เพชรบุรี จัดโครงการ “ I’m With Nature ยิงกล้า สร้างป่า” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (27/06/2560)
ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทราเป็นประธานมอบบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนทุกวัย เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ลดความเดือดร้อนและความยากลำบาก (27/06/2560)
     
ธุรกิจ
นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์สาขาภาคใต้ เขต 1 แนะประชาชนระมัดระวังการถูกหลอกลวง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อทัวร์ (26/06/2560)
กพร. สร้างพื้นที่สีเขียว ผุดสวนสมุนไพรเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน (26/06/2560)
JNA Awards ประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลประจำปี 2017 (24/06/2560)
Omnicom Media Group กวาดรางวัลในงาน Cannes Lions International Festival of Creativity (23/06/2560)
Kaneka บรรลุข้อตกลงซื้อธุรกิจซัพพลายเออร์เรซินสมรรถนะสูงของสหรัฐ มุ่งบุกตลาดการบินและอวกาศเต็มตัว (22/06/2560)
Asia Plantation Capital ภูมิใจสนับสนุนการจัดงาน Hubbis Philippines Wealth Management (22/06/2560)
ผู้นำชุมชนเยี่ยมชมกิจการ ปตท. (21/06/2560)
เติมเงินซิมเพนกวิน "รับค่าโทรเพิ่ม 10%" (21/06/2560)
โซนี่ เปิดฉากรุกตลาดทีวีเต็มสูบ ส่งสุดยอดทีวีแห่งยุค“BRAVIA OLED TV” เครื่องแรกบุกตลาด พร้อมกองทัพทีวีบราเวีย 4K HDR รุ่นใหม่กับเทคโนโลยีเหนือระดับ (20/06/2560)
กสิกรไทย-เจซีบี เปิดตัวบัตรเครดิตเจซีบีกสิกรไทย ชู “ขั้นสุดจริง! เพื่อสายอินเจแปน” (20/06/2560)
ฮันนี่เวลล์ เตรียมซื้อกิจการ เน็กซ์ไนน์ ผู้นำด้านซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับอุตสาหกรรม (20/06/2560)
"อูโบลท์" ทวงบัลลังก์เจ้าแห่งนาฬิกาในวงการลูกหนัง ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนหลักของ FIFA World Cup 2018(TM) (19/06/2560)
Clarivate Analytics เผยรายชื่อวารสารอ้างอิงที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกประจำปี 2560 (19/06/2560)
การบินไทยสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ (19/06/2560)
Korber Group เข้าซื้อกิจการ MTC S.R.L. มุ่งขยายธุรกิจกระดาษทิชชู (19/06/2560)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานภูมิภาค

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode