กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
สายธารน้ำใจไทอำนาจเจริญ ภาครัฐ ภาคเอกชน จิตอาสา ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า ทยอยมอบเครื่องมือ เครื่องใช้ สิ่งของ อุปกรณ์ แก่บุคลากรทางการแพทย์ รพ. อำนาจเจริญ หยุด COVID-19 (02/04/2563)
จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2563)
ผู้ว่าฯ ยะลา นำส่วนราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (02/04/2563)
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี เผยกรมสรรพากรขอความร่วมมือจากผู้เสียภาษีให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทภาษีทางอินเทอร์เน็ต (02/04/2563)
ผู้ว่าฯ ตรัง รับมอบถุงมือยางพารา จำนวน 100,000 ชิ้น จากภาคเอกชน (02/04/2563)
โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (02/04/2563)
สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบุรี ครั้งที่ 4 (02/04/2563)
กรมส่งเสริมการเกษตร ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ชดเชยรายได้ชาวสวนปาล์ม โดยปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK (02/04/2563)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยการจัดรถประชาสัมพันธ์ แนะนำให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ (02/04/2563)
อบจ.หนองคาย มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้โรงพยาบาล และ อสม. ทั้งจังหวัด ติดเกราะให้หมอ เสริมความปลอดภัยคนไข้ สู้ COVID-19 (02/04/2563)
ข้าราชการดีเด่น จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมยึดมั่นในหน้าที่ ทำคุณประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศชาติ (01/04/2563)
อบต.บางสัก จ.ตรัง มอบเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย ชนิดอินฟราเรด ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ปฎิบัติงานประจำจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน (01/04/2563)
รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี รับมอบน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามจุดตรวจบริเวณจุดคัดกรอง (01/04/2563)
ท้องถิ่นอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจ มอบหน้ากากอนามัยพร้อมกับแจก face shield สำหรับป้องกันตนเอง เพื่อป้องกันไวรัสโคโรนา (โควิด-19) (01/04/2563)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 (01/04/2563)
ผู้ว่าฯ เลย และ นพ.สสจ.เลย รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส (01/04/2563)
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 ให้กับโรงบาลในจังหวัดสตูล (01/04/2563)
พ่อเมืองนครราชสีมานำจิตอาสา พ่อค้าแม่ค้า ตลาดสด ทำความสะอาดพื้นที่ตลาด ป้องกันการแพร่เชื้อของไว้รัสโควิด-19 (01/04/2563)
"กลุ่มลูกเหรียง" แจกหน้ากากเฟสชิว ให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจยะลา ป้องกัน COVID-19 (01/04/2563)
จังหวัดกำแพงเพชร รับมอบหน้ากากอนามัย ล็อตแรก จำนวน 18,000 ชิ้น จากกระทรวงมหาดไทย (01/04/2563)
     
ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างดำเนินการจัดประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตวิดีโอคลิปภาษาอังกฤษศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย จำนวน 12 ตอน ความยาวตอนละ 5 นาที ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02/03/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์และอาคารสถาบัน การประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (02/03/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 จำนวน 117 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/01/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล (Takeoff) โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2563)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/01/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/01/2563)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตสื่อ Digital Content ภาษาอังกฤษ โครงการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (23/01/2563)
ประกวดราคาเช่าการเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๑๓ จำนวน ๕๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13/01/2563)
     
รับสมัครงาน
พม.สมุทรปราการ ขอเชิญผู้สนใจสมัครฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน และ 1 เดือน เพื่อนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว (26/03/2563)
สหกรณ์ออมทรัพย์นักสหกรณ์สุราษฎร์ธานี จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 1 ตำแหน่ง (25/03/2563)
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร (24/03/2563)
สำนักงานประกันสังคมอุบลราชธานี ออกหน่วยรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 (18/03/2563)
ม.นราธิวาสราชนครินทร์ เปิดรับสมัครนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (13/03/2563)
อบต. อ่าวนางเปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรผู้ช่วยบรรณารักษ์ (12/03/2563)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประกาศผลคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 (12/03/2563)
โรงพยาบาลธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) (09/03/2563)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น เตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 2 ใน 6 สาขา (17/02/2563)
สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 (05/02/2563)
โรงพยาบาลธัญบุรี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (04/02/2563)
พมจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปฏิบัติงาน (22/01/2563)
ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (20/12/2562)
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (19/12/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน (18/12/2562)
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา (13/12/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน (12/12/2562)
ประกาศสถาบันการประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (06/12/2562)
ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งสื่อสารมวลชน (26/11/2562)
โรงพยาบาลตระการพืชผล รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ (20/11/2562)
     
อบรม/สัมมนา
จ.นครนายก ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ (02/04/2563)
กระทรวงการคลัง ยืนยัน การนำระบบเทคโนโลยี AI มาตรวจสอบสิทธิ์ผู้ได้รับการเยียวยาตามมาตรการเงินชดเชย 5,000 บาท 3 เดือน มีความแม่นยำสูง (02/04/2563)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ มั่นใจ ไม่มีปัญหาขาดแคลน (02/04/2563)
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ ระบุ มีการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด กรณีมีผู้เสียชีวิตบนรถไฟติดเชื้อโควิด 19 (02/04/2563)
“ปลัดกระทรวงพาณิชย์” ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไข่ไก่ มั่นใจ ไม่มีปัญหาขาดแคลน ด้านซีพี ปรับแผนเตรียมช่วยรัฐ (02/04/2563)
กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านโชห่วย ร้านขายอาหาร ขายเครื่องดื่ม เปิดบริการในช่วงเวลา 05.01 น.– 24.00 น. (01/04/2563)
ผู้ว่าฯ พังงา สั่งเข้ม พื้นที่ใดพบปล่อยปละละเลยต่อมาตรการควบคุมป้องกันโรคฯ มีความผิดตามกฎหมาย (01/04/2563)
ผู้ว่าฯ พังงา เตรียมประกาศผนึกจังหวัดห้ามเข้า รักษาพื้นที่สีขาวต้านโควิด-19 กำหนดระยะเวลาการขายร้านสะดวกซื้อ (01/04/2563)
ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพะเยา สั่งการนายอำเภอจุน - เชียงคำ ขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อโควิด -19 งดออกจากบ้าน (01/04/2563)
จังหวัดตรังออกมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) จังหวัดตรัง ฉบับที่ 3 (01/04/2563)
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เตรียมสนับสนุนเงินทุนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ กู้ล้านดอกเบี้ยร้อย (01/04/2563)
สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุราษฎร์ธานี ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติสำหรับเรือที่เข้ามาในน่านน้ำไทย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (01/04/2563)
จังหวัดเลยประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 8/2563 และแถลงข่าวรายงานสถานการณ์ประจำวัน ยืนยันพบผู้ป่วย 2 ราย เท่าเดิม พร้อมทดสอบ รพ.สนาม ในวันศุกร์นี้ (01/04/2563)
เทศบาลนครยะลา ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมด้วยช่วยกันป้องกัน COVID-19 (01/04/2563)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ตรวจเยี่ยมการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโควิด – 19 ในสถานประกอบการและโรงงานในจังหวัดลำพูน (01/04/2563)
     
ธุรกิจ
MORE Health เปิดตัวแบบประเมินความเสี่ยงโควิด-19 ด้วยตัวเอง (27/03/2563)
เปิดตัวลำโพงไร้สาย HUAWEI Sound X พร้อมสมาร์ทโฟนเรือธง P40 มอบที่สุดของคุณภาพเสียงระดับไฮเอนด์ (27/03/2563)
DBS DENLA BRITISH SCHOOL สร้างคอมมิวนิตี้ที่แข็งแกร่ง ส่งแคมเปญ “DBS Stronger Together” ร่วมแรงร่วมใจ สู้ไวรัส COVID-19 (27/03/2563)
iQIYI บุกต่างประเทศ เปิดตัวสถานีทดสอบประสบการณ์ด้านการบริการครั้งแรกในสิงคโปร์ (26/03/2563)
FOTRIC ส่งมอบอุปกรณ์ตรวจจับอุณหภูมิอินฟราเรดอัตโนมัติช่วยคัดกรองผู้มีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติ หวังสกัดการแพร่ระบาดโควิด-19 (26/03/2563)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งยกเลิกการแข่งขันนกกรงหัวจุกทุกสนาม พร้อมปิดร้านเสริมสวย จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 (25/03/2563)
ดร.จอห์น เชอร์รี ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำบาดาล คว้ารางวัล Stockholm Water Prize ประจำปี 2563 (25/03/2563)
ร้านอาหาร Odette ในสิงคโปร์ คว้าตำแหน่งร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งเอเชียสองปีซ้อน (25/03/2563)
ZTE เปิดตัว “ZTE Axon 11 5G” สมาร์ทโฟนวิดีโอรุ่นแรกที่รองรับ 5G ในจีน (25/03/2563)
FarEye แจกเทคโนโลยีเพื่อรองรับดีมานด์การจัดส่งสินค้าถึงบ้านที่เพิ่มสูงขึ้น โดยไม่ต้องติดต่อสัมผัสผู้รับ ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดหนัก (24/03/2563)
HUAWEI CLOUD จับมือ 7-Network ช่วยให้ SME ในสิงคโปร์ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องด้วยเครื่องมือจัดการธุรกิจฟรี (24/03/2563)
ชมรมธุรกิจนำเที่ยวจังหวัดตราด สนับสนุนข้าวกล่องแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองจุดตรวจร่วมด่านท่าจอด (24/03/2563)
PressReader เปิดตัวหนังสือพิมพ์ดิจิทัล COVID-19 News รวมข่าวเด่นจากสื่อชั้นนำ ให้ผู้อ่านทั่วโลกไม่พลาดทุกสถานการณ์ (24/03/2563)
ZTE จับมือ KDDI เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟน 5G รุ่นใหม่ในญี่ปุ่น (24/03/2563)
พาณิชย์จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด ตรวจเยี่ยมการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน พร้อมตรวจสอบห้างสรรพสินค้า จำนวน 500 แพ็ค 4 รอบ (24/03/2563)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode