กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
เชิญเข้าร่วมประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 (30/04/2562)
จังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติ (22/03/2562)
สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2562 (22/03/2562)
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร (22/03/2562)
ศรีสะเกษ เตรียมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน นี้ (22/03/2562)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรม ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านท่าราบ ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (22/03/2562)
ศรีสะเกษ เตรียมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน นี้ (22/03/2562)
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 (22/03/2562)
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เตรียมพร้อมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ประจำเดือนเมษายน 2562 (22/03/2562)
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” (22/03/2562)
จิตอาสากาฬสินธุ์ช่วยกันร้อยอุบะดอกรักเพื่อใช้ตกแต่งสถานที่ประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (22/03/2562)
ผู้ว่าโคราช นำข้าราชการ ประชาชน บวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง อันเชิญดวงทิพย์วิญญาณคุณย่าโม รับทราบการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 (22/03/2562)
จังหวัดแพร่กำหนดจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/03/2562)
จังหวัดแพร่เชิญส่งผลงาน “ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม” ชิงเงินรางวัลกว่า 800,000 บาท (22/03/2562)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน กิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปีงบประมาณ 2562 (22/03/2562)
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนให้คนไปสิทธ์เลือกตั้ง ส.ส. ช่วยลำพูนรักษาแชมป์ผู้มาใช้สิทธ์เลือกตั้งมากที่สุดของประเทศ สมัยที่ 13 (22/03/2562)
อำเภอแม่แจ่ม จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการเผาป่า และวิธีการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าร่วมกันอย่างถูกต้อง ให้กับประชาชนในพื้นที่ (22/03/2562)
มทบ.28 มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพล สร้างชื่อเสียงให้กับหน่วย (22/03/2562)
จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดสมุทรปราการ (22/03/2562)
จังหวัดแพร่ เตรียมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (22/03/2562)
     
ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อ ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดหาอุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ ระบบ (04/02/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสื่อทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษและภาษาไทย (Zero Corruption) ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตสารคดีสั้นและคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2562)
ประกวดราคาจัดจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษขยายผลนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/01/2562)
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายอุปกรณ์และโปรแกรมการผลิตรายการและข่าวภาคภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24/12/2561)
ซื้อทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระดับภูมิภาค (Regional Content) และระดับท้องถิ่น (Local Content) กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ (18/12/2561)
     
รับสมัครงาน
สํานักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำปี 2562 (22/03/2562)
จัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี สำหรับคนงานที่เคยไปทำงานและประสงค์เดินทางกลับไปทำงานอีกครั้ง (22/03/2562)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (21/03/2562)
องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพักงานองค์การจัดการน้ำเสีย รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน (21/03/2562)
กระทรวงแรงงาน ขับเคลื่อนส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ เป้าหมาย 100,000 คนทั่วประเทศ ในปี 2562 (13/03/2562)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (TIC)” ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 (12/03/2562)
จังหวัดชลบุรี จัดงาน “มหกรรมนัดพบแรงงาน 2019 จังหวัดชลบุรี” (07/03/2562)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้มีความสนใจเดินทางไปทำงาน ตำแหน่งคนงานเกษตร ที่ ประเทศอิสราเอล (06/03/2562)
ขส.ทบ. รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน (อัตรา ส.อ. ) ประจำปี 2562 จำนวน 60 อัตรา (04/03/2562)
กรมการจัดหางาน รับสมัครบุคคลไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2562 ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป (27/02/2562)
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดนัดพบตลาดงานคนคุณภาพ บริการผู้หางานและนายจ้าง (13/02/2562)
รองผู้ว่าฯ เลย ขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดเลย (12/02/2562)
จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานปัจฉิมนิเทศ นัดพบแรงงาน (12/02/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (06/02/2562)
"นัดพบแรงงานสงขลา Songkhla Job Fair 2019" เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน (05/02/2562)
จังหวัดยโสธร ดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (05/02/2562)
"นัดพบแรงงานสงขลา Songkhla Job Fair 2019" เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว สำหรับนายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน (05/02/2562)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การจัดการน้ำเสียรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ตำแหน่งหัวหน้ากองการเงิน (01/02/2562)
สถาบันวิทยาลัยชุมชนเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันวิทยาลัยชุมชน (30/01/2562)
กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนงานทั่วไปเพื่อไปทำงานในไต้หวัน รวม 35 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร (30/01/2562)
     
อบรม/สัมมนา
ธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ติดตามสอดส่อง เสนอแนะการดำเนินงานโครงการตามแผนงานของส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ คุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ (22/03/2562)
วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร (22/03/2562)
สุพรรณบุรี จัดเวทีคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ที่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP (22/03/2562)
ผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์ กำชับทุกอำเภอคุมเข้มดูแลความสงบเรียบร้อย 611 หน่วยเลือกตั้ง วันที่ 24 มี.ค.นี้ พร้อมขอความร่วมมือผู้ค้างดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าการนับผลคะแนนจะเสร็จสิ้น (22/03/2562)
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ หารือติดตามการดำเนินงานการตรวจสอบการดำเนินงานภาครัฐ (22/03/2562)
องค์การเภสัชกรรม เดินหน้าแผน 3 ระยะ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ และเป็นหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีโรงงานผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ (22/03/2562)
โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ร่วมกับ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ สนับสนุนงานบริการด้านสารธารณสุข ให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ (22/03/2562)
จังหวัดสมุทรสาคร จัดอบรมขับขี่ปลอดภัยเพิ่มวินัยจราจรเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (22/03/2562)
อีอีซี เผยผลการดำเนินงาน 2 ปี สร้างเศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้น พร้อมเดินหน้าโครงการต่อเนื่อง (22/03/2562)
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงนามโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (โดยยิงเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน) 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (22/03/2562)
ม.ราชมงคลอีสาน เปิดศูนย์วิจัยฯเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทย ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (22/03/2562)
อุตรดิตถ์เครือข่ายวิทยุชุมชนสีขาว (22/03/2562)
จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว เพื่อขับเคลื่อนงานด้านกีฬาของจังหวัด (22/03/2562)
อุทัยธานี จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ด้านผู้สูงอายุ เพื่อรับทราบสถานการณ์ ผลการดำเนินงาน ตลอดจนพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุ (22/03/2562)
แม่ทัพภาคที่ 4 ลงนามโครงการทดสอบสมรรถภาพผู้ได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (โดยยิงเก็บหัวกระสุนและปลอกกระสุน) 7 จังหวัดภาคใต้ตอนบน (22/03/2562)
     
ธุรกิจ
“เนชั่นแนล จีโอกราฟิก” คว้าลิขสิทธิ์สร้างหนังสารดคีฟอร์มยักษ์เกี่ยวกับภารกิจช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ (18/03/2562)
ซานริโอ เปิดตัว สวนสนุกธีมพาร์ค “Hello Kitty Go Around!! Bangkok” (18/03/2562)
การบินไทยฉลอง 59 ปี จัดงาน “รักคุณเท่าฟ้า 2562” พบบัตรโดยสารราคาสุดพิเศษ (18/03/2562)
ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์ คว้ารางวัลด้านเศรษฐกิจ โครงการสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2019 (14/03/2562)
ชานนท์ จิรายุกุล เดินหน้าต่อไม่รอละนะ ลุยงานเปิดตัว OPPO F11 Pro (14/03/2562)
ฮาโอม่า ติดอันดับสุดยอดร้านอาหารของกรุงเทพฯ “Top Tables 2019” โดย BK Magazine (14/03/2562)
ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ไทย กับเมนู “ข้าวแช่” ตำรับชาววัง ที่ห้องอาหารเร้ด โอเว่น โรงแรมโซ โซฟิเทล แบงคอก (14/03/2562)
ใหม่! แฮปปี้มีลชุด Shopkins & Thomas จากแมคโดนัลด์ (08/03/2562)
การบินไทยร่วมงานมหกรรมท่องเที่ยวนานาชาติ (ไอทีบี) 2562 ณ เยอรมนี (08/03/2562)
อิชิตัน ส่งภาพยนตร์โฆษณาใหม่ฉลองเปิดตัว “เย็นเย็นฟัน” ขยายฐานเครื่องดื่มสมุนไพรเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มวุ้นมะพร้าว (08/03/2562)
ฟิตบิท เปิดตัว 4 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสุขภาพดีที่เข้าถึงได้ของผู้บริโภคทั่วโลก (08/03/2562)
แสนสิริ ตอกย้ำความเป็น “Thailand’s First Digital Real Estate Developer” ฉายวิสัยทัศน์ Sansiri Tech Forward (08/03/2562)
ซัมซุง ร่วมกับ อพวช. เปิดตัวนิทรรศการ VR สุดล้ำ นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างประสบการณ์เรียนรู้แนวใหม่ให้เยาวชนไทย (08/03/2562)
อาดิดาส ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่ง “พรีเดเตอร์” ดึงเบ็คแฮมและซีดานสองตำนานแข้งร่วมสร้างสรรค์รองเท้าฟุตบอลรุ่นพิเศษ (08/03/2562)
นิช คาร์ กรุ๊ป ส่งมอบ แมคลาเรน 600แอลที คันแรกในประเทศไทย (07/03/2562)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode