กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
สสจ.เลย ร่วมพิธีเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (24/10/2562)
จิตอาสา จังหวัดลำปาง ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์เส้นทางรถไฟ ส่งเสริมการท่องเที่ยว (24/10/2562)
ชาวบ้านท่าล้อ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดประเพณีทานก๋วยสลากภัต สืบสานประเพณีพื้นบ้านที่สืบทอดมาแต่โบราณ (24/10/2562)
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 107 ปี (22/10/2562)
จ.นครพนม จัดกิจกรรมตรวจวัดสายตาฟรีให้ประชาชน ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 (22/10/2562)
จังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์สองข้างเส้นทางรถไฟ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 (22/10/2562)
จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดเส้นทางบริเวณรอบศูนย์ราชการอำเภอนายายอาม (22/10/2562)
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 (22/10/2562)
จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (22/10/2562)
จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (22/10/2562)
ผู้ว่าฯปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี (22/10/2562)
ผู้ว่าฯ สตูล พบปะสื่อมวลชนสตูล หวังให้เป็นกระบอกเสียงการประชาสัมพันธ์ให้จังหวัด และรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาจังหวัด ผ่านมุมมองของสื่อมวลชน (22/10/2562)
จังหวัดสงขลา จัดงานทอดกฐินสามัคคี "วัดเปรมศรัทธา" ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา (22/10/2562)
จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการปฏิบัติธรรมในวันพระ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (22/10/2562)
จังหวัดสงขลา ขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระดับจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ (22/10/2562)
จังหวัดสตูล จัด "กิจกรรมกาแฟยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัด (22/10/2562)
อบจ.ราชบุรี มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 60 เครื่อง เพื่อนำไปติดตั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่ห่างไกลโรงพยาบาล (22/10/2562)
ผู้ว่าฯปทุมธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. อำเภอเมืองปทุมธานี (22/10/2562)
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด (22/10/2562)
การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3 Walk & Run for Stop Violence Khonkaen Vol.3 (21/10/2562)
     
ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้าไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) อาคารหอประชุม และอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สลก.) (04/10/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง ฯ ครั้งที่ 2 (12/09/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อจัดเก็บเครื่องเสียง ฯ (03/09/2562)
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสัญญาณทางอากาศเสาส่งโทรทัศน์ ฯ (02/09/2562)
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตภาพกราฟิก 3D Animation สำหรับออกอากาศข่าวและรายการ (28/08/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษารังสิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑ ระบบ (12/07/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม.ขนาดกำลังส่ง ๑๐๐ กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (09/07/2562)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ เอ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 100 กิโลวัตต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๑ ระบบ (04/07/2562)
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 2) (01/07/2562)
     
รับสมัครงาน
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา (24/10/2562)
กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานในไต้หวัน จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่งพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (15/10/2562)
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน (10/10/2562)
โรงพยาบาลธัญบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) (12/09/2562)
รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (22/08/2562)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดรับสมัครเครือข่ายประกันสังคม (14/08/2562)
กรมการจัดหางาน รับสมัครทอดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ครั้งที่ 25 เปิดรับสมัคร 25-26 กรกฏาคมนี้ (23/07/2562)
จ.สตูล ประกาศรับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จำนวน 4 ด้าน (17/06/2562)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (11/06/2562)
จังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคล เป็น “ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน” (06/06/2562)
ธกส.หนองบัวลำภูรับสมัครบุคคลภายนอกรับสมัครลูกจ้างปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ระดับ 2 (29/05/2562)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นอาสาพัฒนาชุมชนรุ่นที่ 71 (29/05/2562)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เปิดรับสมัครผู้สนใจไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น (27/05/2562)
สำนักงาน ป.ป.ท. ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกและ แต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ (23/05/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (17/05/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17/05/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว (08/05/2562)
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียนและทดสอบเสียง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ของพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว (01/05/2562)
สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งผู้ประกาศและรายงานข่าว (22/04/2562)
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (27/03/2562)
     
อบรม/สัมมนา
จังหวัดตรัง ประชุมเตรียมจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (22/10/2562)
จังหวัดตรัง ประชุมคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ที่จะเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยระบบ RTK GNSS Network (22/10/2562)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี 2563 (22/10/2562)
จังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (22/10/2562)
จังหวัดสตูล จัดกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการในจังหวัด (22/10/2562)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา เดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพสู่การปฎิบัติ เพื่อสร้างสุขภาพยั่งยืน เครือข่ายสุขภาพเข้มแข็ง จังหวัดยะลา (22/10/2562)
จังหวัดตราด ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (22/10/2562)
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (22/10/2562)
สระแก้ว จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ภายในเขตพื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็น – เขาใหญ่ (22/10/2562)
จังหวัดยะลา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ (22/10/2562)
อบจ.ราชบุรี มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 60 เครื่อง (22/10/2562)
จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์กร และการปฏิบัติราชการ หรือสภากาแฟ บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาจังหวัด (22/10/2562)
จังหวัดสุพรรณบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน (22/10/2562)
องค์กรชุมชนฅนตราด เปิดเวทีสรุปบทเรียน ทบทวนและพัฒนาแผนของขบวนองค์กรชุมชนฅนตราด (22/10/2562)
จังหวัดยะลา ประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพ (22/10/2562)
     
ธุรกิจ
ZTE ควง China Unicom คว้ารางวัล Best Network Intelligence Award ที่งาน Broadband Awards 2019 (18/10/2562)
พบหมอง่ายแค่ปลายนิ้ว ด้วยแอปพลิเคชัน Siriraj Connect (18/10/2562)
ZTE คว้ารางวัล 5G Excellence Award จากเวที SDN / NFV World Congress (18/10/2562)
Microland แต่งตั้ง Anupam Pandey ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ (17/10/2562)
Shanghai International Money Fair มหกรรมการเงินสุดยิ่งใหญ่ของจีน เตรียมเปิดฉากเดือนธันวาคมนี้ (15/10/2562)
Quectel โทรแบบ 5G ผ่านโมดูล 5G mmWave สำเร็จเป็นรายแรกของอุตสาหกรรม (15/10/2562)
กฟภ.นราธิวาส Kick Off จับมือผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ปล่อยขบวนรถจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม เพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามและความปลอดภัย (08/10/2562)
TMILL รับโล่เชิดชูเกียรติจากโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาฯ สนับสนุนเยาวชนมีทักษะพร้อมสำหรับศตวรรษที่ 21 (04/10/2562)
QAD ประเทศไทย จัดงานใหญ่ประจำปี อัพเดท ERP โซลูชั่นบนคลาวด์ แพลตฟอร์ม พร้อมถกการรับมือ Disruptive manufacturing (02/10/2562)
Moscow Digital Business Space ดึงดูดผู้ประกอบการ นักลงทุน ศิลปินจากนานาประเทศ ขึ้นแท่นสถานที่จัดอีเวนต์หลักของกรุงมอสโก (01/10/2562)
BitHarp ช่วยนักขุดเหรียญดิจิทัลมือใหม่สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า ด้วยเครื่องขุดทรงพลังเหนือคู่แข่ง (30/09/2562)
Suning เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Carrefour China หวังเร่งโมเดลค้าปลีกเต็มรูปแบบ (28/09/2562)
กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม มหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วไทย ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ปิดฉากตามเป้า (19/09/2562)
She Loves Tech การแข่งขันสตาร์ทอัพสำหรับผู้หญิงและเทคโนโลยีรายการใหญ่ที่สุดของโลก มอบเงินสนับสนุนแก่สตาร์ทอัพมาแล้วกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (19/09/2562)
ชั่วโมงเร่งด่วน รถติดก็ไม่หงุดหงิดกับ สินค้าของดีทั่วไทย ราคาพิเศษลด 50% (18/09/2562)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode