กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกพระคุณของครู (15/06/2561)
เยาวชน จ.ยะลา หวังเทศกาลฮารีรายอ จะเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนจะสร้างความรัก ความสามัคคี และความสุข (15/06/2561)
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก มอบโล่ผู้สูงอายุเกิน 100 ปี เขตเทศบาลนครพิษณุโลก (15/06/2561)
กกต.พิษณุโลก เปิดตัวหมู่บ้านสนามคลี ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยไม่ขายเสียง (15/06/2561)
อบจ.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ (15/06/2561)
จ.กาญจนบุรี เขื่อนศรีนครินทร์ จัดงานครบรอบรัฐพิธีเปิดเขื่อนศรีนครินทร์ 37 ปี (15/06/2561)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หยุดการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษาในสังกัด ช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2561)
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก จัดกิจกรรมรณรงค์หยุดการเล่นพนันฟุตบอลโลกในสถานศึกษา ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2561)
เทศบาลนครนครสวรรค์เชิญร่วมกิจกรรม“ปั่นปั่นปั่น.ปันรักให้น้อง นครสวรรค์ปัญญานุกูลครั้งที่ 6 " (15/06/2561)
สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี รณรงค์มาตรการ 3 เก็บ 3 โรค เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (15/06/2561)
บรรยากาศวันรายออิดิ้ลฟิตรีที่ จ.สงขลา คึกคัก หลายเชื้อชาติร่วมกันละหมาดจนล้นมัสยิด ขณะที่พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ (15/06/2561)
ผู้ว่าฯ ยะลา พร้อมส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องมุสลิม เนื่องในเทศกาลฮารีรายอ พร้อมขอให้ประชาชนใช้โอกาสวันฮารีรายอ สางสังคมชายแดนใต้สู่สังคมแห่งสันติสุข (15/06/2561)
แบรนด์ยักษ์ใหญ่ เคแบงก์ - ช้าง เตรียมเปิด “Virtual Stadium” สนามเชียร์บอลเสมือนจริง ครั้งแรก ให้คุณและเพื่อนได้เชียร์บอลกับแมทช์สนั่นโลก (14/06/2561)
"กรมอนามัย สร้างระบบ Manifest Online กำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อลดปัญหาทิ้งขยะระหว่างทาง" (14/06/2561)
ประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและเฉลิมฉลองศาลที่บูรณะแล้วเสร็จ ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (14/06/2561)
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา เดินทางมาบริจาคเลือดในวันผู้บริจาคโลหิตโลก (World Blood Donor Day) (14/06/2561)
กองกำลังรักษาความสงบฯ จังหวัดชัยภูมิ ขยายผลโครงการปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานฯ (14/06/2561)
กองร้อย อส.จ.รน. ที่ 1 ร่วมกับ หน่วยทหาร ฉก.ร.25 ดำเนินการกิจกรรมเก็บขยะ และร่วมปฏิบัติการจิตวิทยา ที่ บ้านเกาะสินไห (14/06/2561)
จ.ขอนแก่น รวมพลังจิตอาสากำจัดผักตบชวาและวัชพืชทำดีด้วยหัวใจ (14/06/2561)
NCITHSเสนอ พณ. แก้กฎหมาย-รื้อนโยบายผูกขาดสิทธิบัตรยา20ปี (14/06/2561)
     
ประกวดราคา
ประกวดราคาค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ คัน (30/04/2561)
ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด (05/04/2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาผลิตรายการทางโทรทัศน์ภาษาอังกฤษโครงการผลิตและเผยแพร่รายการภาษาอังกฤษเพื่อขยายผลนโยบายรัฐบาล (30/03/2561)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมคลังจัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์และโสตทัศน์จดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (20/03/2561)
ประกวดราคาซื้อพัฒนาประสิทธิภาพการกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระยะที่ ๑ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร (13/03/2561)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อทดแทนระบบตู้ชุมสายอัตโนมัติ (PABX) อาคารกรมประชาสัมพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ (13/03/2561)
ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (เครื่องส่ง AM ขนาดกำลังส่ง ๔๐๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) จำนวน ๑ ระบบ (13/03/2561)
ประกวดราคาการจ้างเหมาผลิตรายการโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยโครงประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปราบการทจุริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2561 (05/03/2561)
ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อออนไลน์ โครงการสื่อประเด็นเห็นชัด ประจำปีงบประมาณ 2561 (05/03/2561)
ประกวดราคาจัดซื้ออุปกรณ์ห้องส่งโทรทัศน์ขนาดกลางความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (02/03/2561)
     
รับสมัครงาน
สำนักงาน กกต. จังหวัดราชบุรี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (28/05/2561)
นายปรเมธี วิมลศิริ เดินทางเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อย่างเป็นทางการ (21/05/2561)
จ.สุพรรณบุรี คัดเลือก อาสาสมัครแรงงาน(อสร.)ดีเด่นระดับจังหวัดสุพรรณบุรี (21/05/2561)
เตรียมพบ“งานที่มั่นคง กับคนมีคุณภาพ” นัดพบแรงงานสุพรรณบุรี (18/05/2561)
จัดหางานเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน CHIANG MAI IT JOBS FAIR 2018 เร่งแก้ปัญหาการว่างงาน (16/05/2561)
สำนักงานพัฒนาพิงคนคร รับสมัครผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร - เชียงใหม่ (15/05/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการฯ OSS จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 7-10 พ.ค.2561 (11/05/2561)
กรมการจัดหางาน เปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติกัมพูชา (08/05/2561)
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 (30/04/2561)
สปข.1 ขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราช (25/04/2561)
รมว.แรงงาน แถลงข่าวจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม 2561 จะเริ่มเคลื่อนริ้วขบวนจากสนามม้านางเลิ้งไปยังลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและรับข้อเรียกร้องจากแรงงาน (25/04/2561)
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครพนักงานนวดหญิงไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย ระยะเวลาจ้างงาน 2 ปี ค่าจ้างประมาณกว่า 21,000 บาทต่อเดือน (24/04/2561)
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเลย ให้ความช่วยเหลือลูกจ้างในพื้นที่ หลังเข้าร้องทุกข์ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง (20/04/2561)
จัดหางานสุพรรณบุรีชวนผู้ประกอบการ ร่วมโครงการ “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” (27/03/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน เป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/03/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติลงตราวีซ่าและขอใบอนุญาตทำงาน (19/03/2561)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ) (16/03/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชนจัดงานนัดพบแรงงานคนพิการ ผู้สูงอายุ นักเรียน นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน และประชาชนทั่วไป (27/02/2561)
จัดหางานหนองบัวลำภู แจ้งการป้องกันการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ (16/02/2561)
Kick off รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน (15/02/2561)
     
อบรม/สัมมนา
มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาพระสังฆาธิการผู้นำชุมชน (15/06/2561)
ไทยชูบทบาทภาคเอกชน เสริมสร้างความเชื่อมโยงทุกมิติ เพื่ออนาคตร่วมกันของประชาคมลุ่มน้ำโขง (15/06/2561)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 17 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่บางระกำโมเดล จังหวัดพิษณุโลก (15/06/2561)
พะเยา...พมจ.พะเยา เปิดโครงการพัฒนาระบบดูแลและยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดพะเยา (15/06/2561)
กอ.รมน.จังหวัดนครศรีธรรมราช สัมมนาโครงการประสานงานและบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับมือเหตุสาธารณภัย (15/06/2561)
จ.ระนอง นำเสนอผลงานเด่น 3 ด้าน เพื่อให้คณะผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ จากสำนักงาน กพร. เข้ารับการตรวจประเมิน ในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (15/06/2561)
หน่วยงานภาครัฐ จ.ขอนแก่น ลงพื้นที่จัดบูธให้คำปรึกษาทุกด้านให้กับประชาชน (15/06/2561)
จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อลดความเหลี่อมล้ำทางสังคมและทรัพยากร (15/06/2561)
รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนรัชชประภา ครั้งที่ 3/2561 (15/06/2561)
รพ.สต.บ้านกกจำปา ร่วมกับหลายหน่วยงานในตำบลโป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย จัดประชาคมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันหาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไร้ญาติ (15/06/2561)
จ.สมุทรปราการ สรุปข้อมูลสถิติน่ารู้จังหวัดสมุทรปราการ เกี่ยวกับผู้มีรายได้น้อย เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนงาน โครงการในการดูแลผู้มีรายได้น้อย (15/06/2561)
สพฐ.อนุมัติงบช่วยเหลือสถานศึกษาและหน่วยงานที่ประสบวาตภัยกว่า 16 ล้านบาทช่วยเหลือสถานศึกษาที่ประสบปัญหาอาคารได้รับเสียหาย ย้ำ ทุกเขตพื้นที่อย่าเชื่อกลุ่มบุคคลแอบอ้างเสนอผลประโยชน์อย่างเด็ดขาด (15/06/2561)
สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม (15/06/2561)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก จัดประชุมชี้แจงสิทธิประกันสังคมมาตรา 40 สร้างการรับรู้และกระตุ้นยอดแรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบความคุ้มครองประกันสังคมมากขึ้น (15/06/2561)
ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบริการและร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ไม่ให้มีการเล่นพนันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2018 (15/06/2561)
     
ธุรกิจ
“อภิชาติ จูตระกูล” หัวเรือใหญ่แห่งแสนสิริ เตรียมเปิดบ้านแสนสิริ พัฒนาการ ต้อนรับลูกค้าสัมผัสความเป็นซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ (14/06/2561)
ปตท. สืบสานประเพณี “ค่ายเยาวชนก๋องปู่จา” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 (14/06/2561)
การบินไทยเสิร์ฟเมนูสุดพิเศษรังสรรค์โดยเชฟมิชลินสตาร์ จากไทเปสู่กรุงเทพฯ (14/06/2561)
ลาซาด้า ผนึก ไทยพาณิชย์ นำร่องสินเชื่อแม่ค้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย (14/06/2561)
คาเฟ่ อเมซอน เปิดตัว “PTT Privilege Card (Café Amazon Version)” (13/06/2561)
แนะนำบริษัท /ผลิตภัณฑ์และการบริการ DTC Internetworking Co.,Ltd. (13/06/2561)
การบินไทยมอบบัตรโดยสารให้ผู้โชคดีในงานเทศกาลไทย ประจำปี 2561 สาธารณรัฐอินเดีย (13/06/2561)
รมว.พลังงาน อุดหนุนสับปะรดจากเกษตรกรใน ปั๊ม ปตท. (13/06/2561)
ฟังก์ชั่นกล้อง Xperia XZ2 รองรับฟีเจอร์ Google Lens แล้ววันนี้ (13/06/2561)
AF4 Flashback Concert ฝันวันนั้น เล่ามันส์ไม่รู้จบ การกลับมาของเหล่านักล่าฝันทั้ง12 คน ที่รวมตัวกันเฉพาะกิจ เพื่อผู้หญิงไทยปลอดภัยจากมะเร็งเต้านม (13/06/2561)
โอจีเอ็กซ์ (OGX®) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม คอลเลคชั่นใหม่ล่าสุดในไทย (13/06/2561)
ห้องอาหารพาร์ค โซไซตี้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทห้องอาหารยุโรป จาก BANGKOK’S BEST RESTAURANT AWARDS 2018 (13/06/2561)
“KICKZ-STREET” วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 ณ Sky Hall ชั้น4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว (12/06/2561)
การบินไทยเปิดเที่ยวบินเพิ่มในเส้นทางกรุงเทพฯ-ปูซาน (12/06/2561)
ลาซาด้า ผนึก ไทยพาณิชย์ นำร่องสินเชื่อแม่ค้าออนไลน์ครั้งแรกในประเทศไทย (12/06/2561)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode