กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กิจกรรม
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร (30/10/2560)
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมที่จังหวัดภูเก็ต ประเมินเสียงตอบรับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการของสถานีอย่างมีคุณภาพ (19/08/2560)
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมชาวภูเก็ต มุ่งพัฒนารายการของสถานีฯ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังผู้ชม (19/08/2560)
ทหารเรือ จับมือ พสบ. เดินเท้าเข้าชุมชน มอบห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิต (19/08/2560)
มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งปรพเทศไทย ออกหน่วยบริการตรวจรักษาและบริการทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี (19/08/2560)
ปชส.ชัยนาท จัดกิจกรรมให้ความรู้กลุ่มเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น ส่งเสริมความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (19/08/2560)
ประชาชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” และนิทรรศการชุมชนต้นแบบ ต่อยอดความดี 4 ภาค ที่ พระลานพระราชวังดุสิต อย่างต่อเนื่อง (19/08/2560)
จังหวัดตราด ออกประกาศ “จังหวัดตราดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” (19/08/2560)
ชาวพังงารวมพลังปั่นเฉลิมพระเกียรติฯ “ปั่นเพื่อแม่” โครงการ Walk & Bike Friendly City (19/08/2560)
รัฐบาลเชิญร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล วันที่ 22 ส.ค.นี้ ณ พระลานพระราชวังดุสิต (19/08/2560)
พสกนิกรชาวพิจิตร ร่วมประกอบกิจกรรมน้อมรำลึกถึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 (19/08/2560)
จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมโครงการปล่อยลูกกุ้ง-ลูกปลาคืนสู่ธรรมชาติ ครั้งที่ 4 (19/08/2560)
จ.ตรัง ยกระดับการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก ภายใต้คำขวัญ “รวมพลังสร้างวินัย ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะตามแนวทาง “ประชารัฐ” (19/08/2560)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เชิญชวนร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ต “Babyduck Zoom Fin in Concert” นำรายได้สมทบทุนในการสร้างห้องซ้อมดนตรีให้กับนักศึกษา (19/08/2560)
ผู้ว่าฯ ตรังเปิดกิจกรรม Racing “การแข่งขันจักรยานทางไกล Satun-Trang-Krabi-Phang Nga-Phuket” ระยะทาง 410 กิโลเมตร (19/08/2560)
ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ยกระดับหลักสูตรสู่ชั้นแนวหน้า ในงาน “วันสถาปนาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” (18/08/2560)
ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการทำดีเพื่อพ่อ “กิจกรรมวิ่งการกุศล วันมหิดล” (18/08/2560)
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านกิจกรรม ภายใต้แนวคิด บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (18/08/2560)
อบจ.บึงกาฬ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อพ่อให้ออกดอกบานช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (18/08/2560)
เครือข่ายสื่อมวลชนสุขภาพจิตจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ อบต.บ้านด่านนาขาม จ.อุตรดิตถ์ จัดโครงการผู้สูงวัยบ้านด่านนาขามสุขภาพกาย-จิตเข้มแข็ง ยุคไทยแลนด์ 4.0 (18/08/2560)
     
ประกวดราคา
สอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงห้องแสดง และห้องปฏิบัติงานส่วนบริหารการดนตรี อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (18/08/2560)
สอบราคาจ้างปรับปรุงดาดฟ้าอาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ (18/08/2560)
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (18/08/2560)
ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ อาคารสถานที่กรมประชาสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) และสถาบันการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (18/08/2560)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค ชั้น 9 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (17/08/2560)
ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรี (17/08/2560)
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร กรมประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (17/08/2560)
สอบราคาจ้างเหมา โครงการก่อสร้างบ้านพักราชการพร้อมระบบสาธารณูปโภค สถานีเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง 1000 กิโลวัตต์ (16/08/2560)
ประกวดราคาเช่าค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ ๙ ๙๐ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/08/2560)
ประกวดราคา จ้างออกแบบก่อสร้างอาคารฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ฝ่ายนิทรรศการและศิลปกรรม (10/08/2560)
     
รับสมัครงาน
หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (17/08/2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 1 ตำแหน่ง (17/08/2560)
จังหวัดพิษณุโลก ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (17/08/2560)
สำนักงานบรรเทาทุกข์ สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากร 2 อัตรา (16/08/2560)
กรมการจัดหางาน ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสาธารณประโยชน์ องค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น(IM Japan) เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน สมัครฟรี 15 – 18 ส.ค.นี้เท่านั้น (15/08/2560)
สภากาชาดไทย รับสมัครบุคลากรฝ่ายบริหารงานบุคคล 2 อัตรา (07/08/2560)
จ.อุบลราชธานี แจ้งการรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ เป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (พลอาสาสมัคร) เป็นจำนวนมาก (07/08/2560)
วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูอัตราจ้าง (07/08/2560)
สำนักงานจัดหางานบึงกาฬ รับสมัครคนหางานชายไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 15 – 18 สิงหาคมนี้ (05/08/2560)
คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (03/08/2560)
จ.หนองบัวลำภู รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/07/2560)
ยบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) มีความประสงค์จะขอลงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รฟฟท. (26/07/2560)
จังหวัดจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป (26/07/2560)
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จ.สุพรรณบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าฝึกอาชีพโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ แค่ 10 บาท เท่านั้น มีให้เลือกมากกว่า 10 อาชีพ (24/07/2560)
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 (17/07/2560)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา (17/07/2560)
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/07/2560)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญผู้ว่างงาน นิสิต นักศึกษา ผู้ต้องการหางานทำ ร่วมงานวันนัดพบแรงงาน 14-15 ก.ค. 60 (10/07/2560)
กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จำนวน 2 อัตรา (30/06/2560)
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (27/06/2560)
     
อบรม/สัมมนา
จังหวัดนครปฐมจัดโครงการสนับสนุนการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายในระดับพื้นที่ของที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพของบุคลากรและความสามัคคีในองค์กร (19/08/2560)
การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย ทดแทนชุดที่ 1-2 เป็นอย่างราบรื่น (19/08/2560)
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดตรัง จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีพิการเข้าสู่สิทธิและความเท่าเทียม (19/08/2560)
รร.บ้านเชียงแหวอุดรธานี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนักเรียนไทย-ญี่ปุ่น (19/08/2560)
ชมรมประกันวินาศภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันภัย ครั้งที่ 1 เน้นกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องไปถึงการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและภาคธุรกิจประกันวินาศภัย (19/08/2560)
กระทรวงวัฒนธรรม จัดงาน กริชาภรณ์ ภูมิปัญญาอาเซียน ปี 60 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง กริช ผ้าและเครื่องแต่งกายของชาวอาเซียน ที่ จ.ปัตตานี (19/08/2560)
ครูและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ มุ่งศึกษาการบริการวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิชาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต (19/08/2560)
จ.ปัตตานี จัดมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (19/08/2560)
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาความร่วมมืออาชีวศึกษาสู่มาตรฐานนานาชาติ พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล (19/08/2560)
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง จัดโครงการกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัว (19/08/2560)
สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง จ.ระยอง ยกย่อง เชิดชูสตรีดีเด่นของจังหวัดระยองสาขาต่างๆ ระบุถือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมไทย (19/08/2560)
สาธารณสุขอำเภอด่านซ้าย จ.เลย ปฏิบัติงานตามแนวทาง “คนด่านซ้าย ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” (19/08/2560)
จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (19/08/2560)
รพ.สต.บ้านหนองอุมลัว อำเภอด่านซ้าย จ.เลย ดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้และการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน (19/08/2560)
เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมความพร้อมตัดสินหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบดีเด่นจังหวัดราชบุรี (19/08/2560)
     
ธุรกิจ
ซีพีเอฟคว้า 28 รางวัล CSR-DIW ตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (18/08/2560)
ไอซีเว็กซ์ชี้กลุ่ม FMCG ดาวรุ่งปี 2017 ประเทศเมียนมา (18/08/2560)
กสิกรไทย จับมือ สมาคมฟุตบอลฯ ออกบัตรเดบิตช้างศึกลายพิเศษ พร้อมสิทธิพิเศษเพียบ!!! (18/08/2560)
กลุ่ม ปตท.ขับเคลื่อนองค์กร เชื่อมยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแนวทางธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เตรียมความพร้อมการลงทุน (18/08/2560)
ทีมแพนเธอร์แดนซ์คว้าแชมป์การแข่งขันสตรีทฟุตบอล 4 คน ในกิจกรรม “อาดิดาส แทงโก้ ลีก” ครั้งที่ 2 (18/08/2560)
กรม สบส.หารือกงสุลใหญ่นครลอสแอนเจลิส ปลดล็อกธุรกิจสปาและสมุนไพรไทยในสหรัฐอเมริกา (17/08/2560)
แควนตัส เสนอตั๋วโดยสารราคาพิเศษไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (17/08/2560)
ร้าน “เป็นมิตร” แฟลกชิพสโตร์แห่งแรกของกลุ่มมิตรผล จำหน่ายเสื้อกอล์ฟ และผลิตภัณฑ์กลุ่มมิตรผล (17/08/2560)
เชฟพลชวนบอกรักแม่ด้วยเมนูสุขภาพ จาก Blue Diamond (17/08/2560)
คิงส์เมน หรือ 'K' ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพในหลวง ร.๙ (17/08/2560)
การบินไทยลงนาม MOU กับ AGP Corporation ตั้งศูนย์อบรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภาคพื้น (17/08/2560)
Huawei P10 คว้าอีกหนึ่งรางวัลสมาร์ทโฟนกล้องถ่ายภาพยอดเยี่ยม จากเวที EISA Awards 2017-2018 (17/08/2560)
พีทีที แอลเอ็นจี - ซัมซุง - ซีเอแซด ลงนามโครงการใช้ประโยชน์จากความเย็นเหลือใช้ของแอลเอ็นจีในระบบไฟฟ้าโรงงาน ครั้งแรกของไทย (17/08/2560)
กสิกรไทยผนึกแกร็บ ส่งโปรเด็ดจ่ายค่าโดยสารหรือบริการ ผ่าน GrabPay ด้วยเดบิตกสิกรไทย ทั้งฟรี ทั้งลด (17/08/2560)
บีโอไอ แนะธุรกิจไทยรุกลงทุนในอาเซียนชี้มีอัตราเติบโตสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ (16/08/2560)
     

 เข้าสู่ระบบเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode