กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


วิดีโอ
เลขาธิการ ก.พ.ร. (ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) กล่าวรายงานการประชุมชี้แจง : การดำเนินการตามแนวทางการสร้าง ความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ ส่วนราชการ ประจำปี 2560
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณู เครืองาม) มอบนโยบายการดำเนินงาน เรื่อง ความคาดหวังของรัฐบาลต่อการดำเนินงาน ตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด) ชี้แจงถึง การเตรียมความพร้อมของหน่วยงานสู่การปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้าง ความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
     


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode