TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

    1     2  


พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
พระราชกรณียกิจ ในหลวงพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์
พระราชกรณียกิจ ในหลวงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษา
     
พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลผู้แทนสมาคม องค์กรเกี่ยวกับศาสนา ครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ในโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2517
พระราชดำรัสในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะกรรมการบริหารธนาคารโค-กระบือ เพื่่อเกษตรกรตามพระราชดำริ และข้าราชการฯ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐
พระราชดำรัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๕๒๙ ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙
     


สถาบัน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ (10/08/2560) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 เป็นวันที่สาม (17/08/2559)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ประจำปี 2559 (09/03/2559) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอินโดนีเซียและหอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย (09/03/2559)
     


ร่วมลงนามถวายพระพร


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode