TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ" PRD พร้อมรับมือภาวะวิกฤตอัคคีภัย"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (21/07/2560)
PRD พร้อมรับมือภาวะวิกฤตและอัคคีภัย (ศสช./ภาพ,ข่าว) (20/07/2560)
งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 "ก้าวหน้าไกลไปด้วยกัน (Rising together)" (20/07/2560)
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ระดับสูง รุ่นที่ ๕๗ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (18/07/2560)
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพัสดุ ของกรมประชาสัมพันธ์" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17/07/2560)
การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (17/07/2560)
     
 แผนงานและโครงการ
ดูทั้งหมด
 สารพันบทความ
ดูทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรม>>http://hq.prd.go.th/
ดูทั้งหมด
 วารสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode