TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย / ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าชิงถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (Princess’s Cup Thailand 2017) ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายนนี้ ณ สนามกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สายด่วน โทร.1500 หรือ 1511 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.  / 

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (22/09/2560)
การประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี ๒๕๖๐ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์(ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (22/09/2560)
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๐ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/09/2560)
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ(แผนงาน/โครงการ) และการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โครงการประชาสัมพันธ์ในลักษณะบูรณาการของกรมประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/09/2560)
กรมประชาสัมพันธ์ จัดเสวนา เรื่อง "ประชาชนกับรัฐธรรมนูญในวิถีแห่งประชาธิปไตย" (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (19/09/2560)
สัมมนาทางวิชาการประจำปีของการใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐโปร่งใส ขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐” (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (15/09/2560)
     
 แผนงานและโครงการ
ดูทั้งหมด
 สารพันบทความ
ดูทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรม>>http://hq.prd.go.th/
ดูทั้งหมด
 วารสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode