TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


กรมประชาสัมพันธ์จัดแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดงานแข่งขันขี่ม้า Princess’s Cup Thailand 2017 (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (20/11/2560)
ประชุมการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่๑ ของกรมประชาสัมพันธ์ (17/11/2560)
สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา จัดแถลงข่าว การจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีที่ ๓๘ (ศสช./ภาพ,ข่าว) (15/11/2560)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แถลงข่าวการเปิดให้ระบบบริการ ห้องสมุดเพื่อเกษตรกรไทย (ฝ่ายผลิตภาพฯ สสป.) (14/11/2560)
กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรมหลักสูตร "การสื่อสารเพื่อพัฒนาธุรกิจยุคดิจิทัล"รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตัณศุภผล ชั้น ๒ อาคารสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ (ศสช./ภาพ,ข่าว) (11/11/2560)
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานDigital Government Summit 2017 : เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล (ศสช./ภาพ,ข่าว) (10/11/2560)
     
 แผนงานและโครงการ
ดูทั้งหมด
 สารพันบทความ
ดูทั้งหมด
 ข่าวประชาสัมพันธ์กรม>>http://hq.prd.go.th/
ดูทั้งหมด
 วารสารประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode