TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


 ข่าวทั่วไทยจากกรมประชาสัมพันธ์_หน้าเนื้อหา
ดูทั้งหมด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “พระราชบิดาในมุมมองของฉัน”
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จ.สงขลา เตรียมจัดงาน "มหกรรมสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรภาคใต้" 26-28 พ.ค. นี้ เพื่อเชื่อมโยงและประสานการทำงานส่งเสริมการเกษตรระหว่างเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
จ.สงขลา เตรียมจัดกิจกรรม "เดิน-วิ่ง หาดใหญ่มาราธอน 2017" ครั้งที่ 11 พร้อมต้อนรับนักวิ่งในการเฉลิมฉลองนครหาดใหญ่ ครบ 100 ปี คาดมีผู้เข้าร่วมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 8,000 คน
จังหวัดลพบุรี จัดแถลงข่าว "เทศกาลกระท้อนหวานและของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560"
จังหวัดระยองชวนเที่ยวงานเทศกาลผลไม้และของดีประจำจังหวัด ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.นี้
จังหวัดราชบุรีเชิญเที่ยวชมงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงามประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 2
จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญร่วมงานฟื้นฟูประเพณีบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2017” เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้เข้าสู่กลุ่มจังหวัดและกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาค
รองผู้ว่าฯ สุราษฎร์ธานี เชิญร่วม "Big Cleaning Day" ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560
มหาวิทยาลัยพะเยา แถลงข่าวพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”
     
ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด (OTOP/SME)
มหาดไทยขอบคุณคนไทยช่วยอุดหนุนสินค้าไทยในงาน “OTOP Midyear 2017” 8 วัน เงินสะพัดสู่เศรษฐกิจชุมชน 857 ล้านบาท (29/05/2560)
จังหวัดตรัง ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนภูมิภาคให้เข้มแข็ง ตามนโยบายสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่น Local Economy จัดงาน “ของดีอันดามัน : ANDAMAN FAIR 2017” (26/05/2560)
ส.อ.ท.ร่วมกับ ADB และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ยกระดับผู้ประกอบการ พัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งอย่างเป็นระบบ ผ่านโครงการ Green Freight Interventions among SMEs (25/05/2560)
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา สานพลังกับหน่วยงานของรัฐ จัดอบรมสุดยอดนักขายมืออาชีพ รับ EEC (25/05/2560)
ไทยคู่ฟ้า รัฐบาลผลักดันโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ Micro SMEs (24/05/2560)
SME Development Bank จับมือ Bank of China ดัน 8 ผู้ประกอบการ SMEs รายย่อยจับคู่ธุรกิจการค้า การลงทุนไทย-จีน (19/05/2560)
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเกษตรกรไทยสุรินทร์ เร่งส่งเสริมการปลูกไผ่ คาดเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ (15/05/2560)
สสว. ผลักดันโครงการสินเชื่อประชารัฐ เพื่อ Micro SME รายละ 2 แสนบาท ไร้ดอกเบี้ย 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก พร้อมอนุมัติภายใน 7 วันทำการหลังยื่นคำขอ (11/05/2560)
สสว. ผลักดันโครงการสินเชื่อประชารัฐ เพื่อ Micro SME รายละ 2 แสนบาท ไร้ดอกเบี้ย 10 ปี ปลอดเงินต้น 3 ปีแรก พร้อมอนุมัติภายใน 7 วันทำการหลังยื่นคำขอ (11/05/2560)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เดินหน้ามาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งเอสเอ็มอี (11/05/2560)
     


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode