TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ดูทั้งหมด
อ.ด่านซ้าย จ.เลย ขอเชิญเที่ยวชมตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมคนไทด่าน
วงช่อฟ้าลีลาศิลป์ ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีกันตรึมประยุกต์และศิลปะพื้นบ้านสุรินทร์ ในงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2560
สถานตากอากาศบางปู เชิญนักท่องเที่ยวชมนกนางนวลที่อพยพหนีหนาวจากแดนไกล
ผู้ว่าฯ สตูล ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกร เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็น “ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดสตูล”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนปี 2560 -2562 เป็นปีการท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน " โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ตั้งเป้าสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านล้านบาท
งาน “THAILAND’S SMILE JAZZ FESTIVAL” มหกรรมดนตรีแจ๊สฟังง่าย ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ที่ จ.สงขลา
จ.สุพรรณบุรี เปิดตลาดประชารัฐจังหวัดสุพรรณบุรี มหกรรมของดี 4 ภาค
จ.สมุทรปราการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนกนางนวลหนีหนาวจากแดนไกลมาสู่สถานตากอากาศบางปูแล้ว
สมุทรปราการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนกนางนวลหนีหนาวจากแดนไกลมาสู่สถานตากอากาศบางปูแล้ว
จ.สุพรรณบุรี เปิดตลาดประชารัฐ มหกรรมของดี 4 ภาค ที่ลานหน้าอนุสรณ์ดอนเจดีย์ จำหน่ายสินค้าราคาถูก
     
ผลิตภัณฑ์ 77 จังหวัด (OTOP/SME)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดึงหอการค้าไทยเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน หลังรัฐบาลประกาศให้ปี 2561 เป็น ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน (19/11/2560)
ประชาชนจำนวนมากยังคงมาร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม ที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมกันอย่างต่อเนื่อง (19/11/2560)
จ.สมุทรปราการแถลงข่าวศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิดและแสดงสินค้าของดีโอทอป (17/11/2560)
ผู้ประกอบการ SMEs สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐจังหวัดสตูล หวังขยายตลาดสินค้า ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดมีผู้ค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 127 ราย (16/11/2560)
จันทบุรีเปิดลงทะเบียน พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย และผู้ประกอบการ เพื่อขายสินค้าในตลาดประชารัฐจันทบุรี เบื้องต้นมีตลาดรองรับ 8 แห่ง (09/11/2560)
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP กล้วยกรอบแก้วสินค้า “OTOP ห้าดาว” จังหวัดชัยภูมิ (09/11/2560)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ กระทรวงพลังงาน กระตุ้นผู้ประกอบการ SME สะสมคะแนน Energy Point พร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบบูรณาการ (07/11/2560)
กระทรวงเกษตรฯจับมือ “อาลีบาบา” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย ผ่านช่องทางการค้าออนไลน์ (E-Commerce) เชื่อมโยงชาวนาไทยสู่ผู้บริโภคชาวจีนให้มากยิ่งขึ้น (07/11/2560)
รัฐบาลขยายเวลาค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs (01/11/2560)
สมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดหนองคาย ประชุมขับเคลื่อนนโยบาย SMEs และประชารัฐ ของภาครัฐเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก (11/10/2560)
     


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th