TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 ดูทั้งหมด

ผลงานรัฐบาลทรัพยากร ยาเสพติดพลังงานการบริหารจัดการน้ำแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
4 หน่วยงานของจังหวัดลพบุรี เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้โทรศัพท์มือถือ (24/05/2562)
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เตรียมร่างนโยบายด้านสังคม เตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่ เพื่อผลักดันเป็นผู้นำด้านสังคม (24/05/2562)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย รับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ เพื่อให้บริการผู้ถือบัตรสวัสดิการ ผ่านถุงเงินประชารัฐ (24/05/2562)
โรงรับจำนำของรัฐ ปรับภาพลักษณ์ เปลี่ยนโฉมการบริการใหม่ให้มีความทันสมัยและคงอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย (23/05/2562)
     
                                                          
 
ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี


© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode