อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
หมอกควันใน จ.แม่ฮ่องสอน เกินมาตรฐานเป็นวันแรกในรอบปี คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (26/02/2560)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน (26/02/2560)
ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เร่ง ลดจำนวนจุดความร้อนสะสมของอนุภูมิภาคแม่โขงลงเหลือไม่เกิน 50,000 จุด ในปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนตามแผนที่ประเทศไทยเสนอ (25/02/2560)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (24/02/2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้อำเภอทุกแห่ง เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่... (24/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
พม.จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด เทิดทูนสถาบัน” สร้างพลังคนรุ่นใหม่ร่วมรับผิดชอบต่อตัวเอง ชุมชน และสังคม (25/02/2560)
จ.ปราจีนบุรีจัดการประกวดแต่งกลอนบทร้อยกรอง "อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา" (25/02/2560)
นปพ.นราธิวาส จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่อาคารกองร้อยหน่วย (กิจกรรมเสือคืนถิ่น) (25/02/2560)
ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ ร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพ ในตลาดเมืองสุขภาพดีวิถีไทย ตลอดทั้งวันนี้ (25/02/2560)
จ.สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” (25/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
หมอกควันใน จ.แม่ฮ่องสอน เกินมาตรฐานเป็นวันแรกในรอบปี คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน (26/02/2560)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าและหมอกควัน (26/02/2560)
ประเทศกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เร่ง ลดจำนวนจุดความร้อนสะสมของอนุภูมิภาคแม่โขงลงเหลือไม่เกิน 50,000 จุด ในปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนตามแผนที่ประเทศไทยเสนอ (25/02/2560)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (24/02/2560)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้อำเภอทุกแห่ง เฝ้าระวังแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่... (24/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช