อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันรักษาป่า เข้าตรวจสอบเขตป่าสงวน (26/08/2559)
นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (25/08/2559)
เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จ.พัทลุง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว คาดเสียหายร่วม 100 ไร่ (23/08/2559)
ปภ.จันทบุรี เตรียมการป้องกัน เหตุอัคคีภัยในช่วงสารทจีน 2559 (15/08/2559)
จ.ชัยภูมิ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (07/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
จ.ลำพูน มอบ โล่เกียรติยศให้แก่หน่วยงาน ที่สนับสนุนการดำเนินโครงการ หมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเอง ( อพป. ) ประจำปี 2559 (30/08/2559)
กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส ร่วมกับ ศอ.บต. จัดโครงการสนับสนุนพัฒนาศักยภาพหน่วยงานภาครัฐ (30/08/2559)
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น (29/08/2559)
สโมสรโรตารี่ราชบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในปีมหามงคล (29/08/2559)
จ.ราชบุรี จัดกิจกรรมรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์สร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (29/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันรักษาป่า เข้าตรวจสอบเขตป่าสงวน (26/08/2559)
นายกเหล่ากาชาดพิษณุโลก ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (25/08/2559)
เกิดเหตุไฟไหม้ป่าพรุในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง จ.พัทลุง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้ว คาดเสียหายร่วม 100 ไร่ (23/08/2559)
ปภ.จันทบุรี เตรียมการป้องกัน เหตุอัคคีภัยในช่วงสารทจีน 2559 (15/08/2559)
จ.ชัยภูมิ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย โคมควัน และการจุดบั้งไฟ (07/08/2559)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช