อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
เทศบาลนครตรัง ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันบริเวณในเขตเทศบาลต่อเนื่อง (19/08/2560)
โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย ระดับ 3 เตรียมความพร้อมป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน (17/08/2560)
ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ซ้อมแผนอพยพหนีอัคคีภัยในโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นและความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรม (03/08/2560)
เทศบาลตำบลศรีสองรัก จ.เลย เร่งดำเนินการพ่นหมอกควันภายในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก (02/08/2560)
จ.เชียงใหม่ เดินหน้ามาตรการสร้างความยั่งยืน หลังฤดูป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (14/07/2560)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ และเพลงจากพระบรมราโชวาท ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตร (30/10/2560)
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมที่จังหวัดภูเก็ต ประเมินเสียงตอบรับ เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายการของสถานีอย่างมีคุณภาพ (19/08/2560)
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา จัดกิจกรรมพบผู้ฟังและผู้ชมชาวภูเก็ต มุ่งพัฒนารายการของสถานีฯ อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังผู้ชม (19/08/2560)
ทหารเรือ จับมือ พสบ. เดินเท้าเข้าชุมชน มอบห้องสมุดโรงเรียนมีชีวิต (19/08/2560)
มูลนิธิหน่วยแพทย์และทันตแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับสมาคมทันตแพทย์เอกชนแห่งปรพเทศไทย ออกหน่วยบริการตรวจรักษาและบริการทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนในจังหวัดสระบุรี (19/08/2560)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
เทศบาลนครตรัง ออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นสารเคมีชนิดหมอกควันบริเวณในเขตเทศบาลต่อเนื่อง (19/08/2560)
โรงไฟฟ้าวังน้อย จัดซ้อมแผนฉุกเฉินระงับอัคคีภัย ระดับ 3 เตรียมความพร้อมป้องกัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชน (17/08/2560)
ศูนย์ปภ.เขต 2 สุพรรณบุรี ซ้อมแผนอพยพหนีอัคคีภัยในโรงเรียน สร้างความเชื่อมั่นและความตระหนักรู้อย่างเป็นรูปธรรม (03/08/2560)
เทศบาลตำบลศรีสองรัก จ.เลย เร่งดำเนินการพ่นหมอกควันภายในชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก (02/08/2560)
จ.เชียงใหม่ เดินหน้ามาตรการสร้างความยั่งยืน หลังฤดูป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า (14/07/2560)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช