อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย (21/06/2561)
จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลการปฏิบัติงานรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี2561 (12/06/2561)
ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ไฟไหม้บ้าน 3 หลัง (10/05/2561)
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร นำทุกภาคส่วน รุดช่วย 3 ครอบครัวไฟไหม้ พร้อมเยียวยา ดึงจิตอาสาช่วยสร้างบ้าน (10/05/2561)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือและวัสดุซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (09/05/2561)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
รมว.พม. เปิดงานเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมนักร้องนักดนตรีตาบอดได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม (22/06/2561)
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตากจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ต่อต้านการพนันฟุตบอลออนไลน์และงดเหล้าเข้าพรรษาสร้างความตระหนักรับรู้ให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนถึงโทษภัยจากการเล่นพนันฟุตบอลรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ (22/06/2561)
จ.สุราษฎร์ธานี ติดตามการดำเนินงานกองทุนพระราชทาน โครงการส่งเสริมการใช้ลิงกังเพื่อการเกษตรของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/06/2561)
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมขยายผลการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่สถานศึกษา ภายใต้หลักสูตร “ตามรอยเท้าพ่อ” รุ่นที่ 4 (22/06/2561)
สถานศึกษา อ.หาดใหญ่ จัดกิจกรรมสนทนากลุ่มผู้นำการท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง (22/06/2561)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอัคคีภัย (21/06/2561)
จังหวัดเชียงราย มอบรางวัลการปฏิบัติงานรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันปี2561 (12/06/2561)
ผู้ว่าฯมุกดาหาร ลงพื้นที่เยี่ยมพร้อมให้กำลังใจชาวบ้านที่ไฟไหม้บ้าน 3 หลัง (10/05/2561)
ผู้ว่าฯ มุกดาหาร นำทุกภาคส่วน รุดช่วย 3 ครอบครัวไฟไหม้ พร้อมเยียวยา ดึงจิตอาสาช่วยสร้างบ้าน (10/05/2561)
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินช่วยเหลือและวัสดุซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ประสบภัยไฟไหม้บ้าน (09/05/2561)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช