อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
เชียงใหม่ประชุมถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ (22/06/2560)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานดับเพลิงขั้นต้น” ระหว่างวันที่ 16-23 มิ.ย. 60 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย มาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (17/06/2560)
“พส.” มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตัน (14/06/2560)
จังหวัดปัตตานี ประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 (13/06/2560)
ปภ.อุทัยธานี ร่วมกับ อบต.หนองจอก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจ ผู้พิการทางสายตาและครอบครัว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง (10/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
ประกาศคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดประกวดเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 (17/07/2560)
นักเรียนจังหวัดเพชรบุรีร่วมใจบริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (28/06/2560)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นเพื่อเชิดชูเกียรติ (28/06/2560)
สวท.ยโสธร จัดพิธีเทวาภิเษกพระอินทร์เป่าสังข์ สัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์ และทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีฯ ปีที่ 25 (28/06/2560)
ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี รับมอบดอกไม้จันทน์ “ทำจากใจ ถวายพ่อหลวง” จำนวน 99,999 ดอก สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (28/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
เชียงใหม่ประชุมถอดบทเรียน การแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ (22/06/2560)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทน.ตรัง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานดับเพลิงขั้นต้น” ระหว่างวันที่ 16-23 มิ.ย. 60 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฏหมาย มาตรการและเทคนิควิชาการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย (17/06/2560)
“พส.” มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนวัดไผ่ตัน (14/06/2560)
จังหวัดปัตตานี ประชุมถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2560 (13/06/2560)
ปภ.อุทัยธานี ร่วมกับ อบต.หนองจอก ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมให้กำลังใจ ผู้พิการทางสายตาและครอบครัว หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านทั้งหลัง (10/06/2560)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช