อัคคีภัย/หมอกควันยาเสพติด 
อัคคีภัย/หมอกควัน
ปภ.ตรัง บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอัคคีภัย (26/09/2559)
ประเทศไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือเมียนมาแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน (25/09/2559)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง คุมเข้มด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (25/09/2559)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย (22/09/2559)
ปภ.ตรัง กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอัคคีภัย (21/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
กิจกรรม
เทศบาลเมืองชลบุรี จัดโครงการร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน (27/09/2559)
เตรียมพบกับมหกรรมแสดงสินค้าแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่ “FASHION WORLD TOKYO 2016” (27/09/2559)
จ.สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมท่องเที่ยวทางน้ำที่อำเภออู่ทอง (27/09/2559)
OGT เปิดตัวชุดหาลำดับเบสใหม่ล่าสุด ช่วยตรวจจับยีนก่อมะเร็งที่สำคัญ (27/09/2559)
ผลวิจัยล่าสุดชี้ทั่วโลกต้องแสวงหาแนวทางใหม่รับมือโรคความดันโลหิตสูง (27/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
อัคคีภัย/หมอกควัน
ปภ.ตรัง บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในรูปแบบ “ประชารัฐ” เตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอัคคีภัย (26/09/2559)
ประเทศไทย พร้อมให้ความช่วยเหลือเมียนมาแก้ปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน (25/09/2559)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง คุมเข้มด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย (25/09/2559)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยหน่วยงานในศูนย์ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัย (22/09/2559)
ปภ.ตรัง กำหนดมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอัคคีภัย (21/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
ค้นหาขั้นสูง
 sport_100year
ดูทั้งหมด>
:: กรมประชาสัมพันธ์ ::
เข้าสู่เว็บไซต์สมเด็จพระสังฆราช
กรมประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดภาพสมเด็จพระสังฆราช